Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc únor je RYTÍŘ HOLÍ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Dvorská karta

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Zbrklost, náruživost, smělost a přímočarost. Tak by se dal charakterizovat druhý měsíc v tomto roce. Budeme mít tendenci situace rychle pojmenovávat a hodnotit. Rychlost nemusí být na škodu, půjde-li o nutnost rychle jednat v zájmu uchopení příležitostí. Ovšem zbrklost a netrpělivost nám v následujících situacích mohou spíše uškodit.

Rytíř holí je dvousečný a zahrnuje v sobě dva protipóly energií. Rád mluví a komunikuje, ale sklouzává ke chlubení. Má sebevědomí, ale umí jít až do domýšlivosti. Hýří nadšením, které brzy skončí v planých slibech. Miluje pravdu a bude se za ni bít, ovšem umí ji i překroutit k obrazu svému. Započne, ale nedokončí. Rád riskuje, ale neponaučí se.
Naším úkolem není si striktně vybrat jeden pól, ale naopak projít si v únoru celou škálou těchto projevů. Uvolněme jim cestu a nechme je se dít. My pozorujme a prožívejme. Tím se můžeme velmi obohatit.

Ve druhém měsíci tohoto roku můžeme pociťovat určitou dychtivost, která nás požene vpřed. Opakující se povinnosti a dlouhodobější cíle nás snadno unaví a budou nás stát hodně sil. Rytíř holí se nechce zdržovat s ničím, co je zdlouhavé, nicneříkající a nesvobodné. Naopak ho lákají nová dobrodružství, výzvy a silné emoce. Bohužel často nedomýšlí svá konání a působí pak nespolehlivým a roztěkaným dojmem.

Negativním aspektem této tarotové karty je schopnost přespříliš rychle ukončit a doslova utéct ze situace, která nás spoutává a bere nám svobodu. Můžeme tak dojít k rychlému úsudku a odejít z práce, ze vztahu nebo ze situace v naději, že jiné místo nám umožní lepší šanci na naplnění. Což se také stane, ovšem jen do té doby, než pocítíme novou povinnost nebo se nám naše plány překazí. Hrozí zde, že si s sebou poneseme nedokončenou minulost.

Nepouštějme se do mnoha projektů naráz, urputné soustředění nám nepůjde snadno a smysl pro povinnost může pokulhávat.
Rytíř vyjadřuje potřebu být v pohybu, žít ve svobodě a bez omezení. Popřemýšlejme, jaké situace a jaké myšlenky nám berou pocit volnosti. Co v nás způsobuje naše omezení? Nejsou to lidé a situace okolo nás, jsou to naše myšlenky, naše vnímání reality. Ptejme se, jaký tón naše každodenní myšlenky mají a jakou realitu nám pomáhají vytvářet.

Během února se mohou vracet nepochopené lekce v nových situacích. Pokud se tomu tak bude dít, zamysleme se a přestaňme proti nim tvrdě bojovat. Byl by to boj s větrnými mlýny.
Velmi často můžeme svou sílu využít právě k nesmyslnému boji a k tvrdohlavé zarputilosti. To se může projevit i v kategorii zdraví, kde můžeme tvrdě zaujímat určité stanovisko, které nám vůbec nesvědčí a neprospívá.
Únoru náleží ledviny, které filtrují kvanta různorodých emocí. Oslabená funkce ledvin se může projevit formou úzkosti a nízkého sebevědomí, a to i toho skrytého. Filtrujme emoce, vše, co k nám přichází.

Využijme temperament Rytíře holí k činu a k dobrodružství. Vyjádřeme své myšlenky a pusťme se postupně do dalších kroků.© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů