Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc březen je PĚTKA POHÁRŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Malá Arkána

První část devítkového roku o sobě dává skutečně vědět úplně všem a s každým následujícím dnem svou náročnou a těžkou energii jen umocňuje a potvrzuje.

Ve výkladu roční tarotové karty jsem upozorňovala na obtížné energie, se kterými se budeme v první části roku potýkat. V těchto dnech se směr energie konečně pomalu obrací a my se tak můžeme věnovat přehodnocování svých dosavadních kroků, abychom do dalších měsíců (dubnový měsíc to jistí) vykročili již s jinou formou myšlení, chování a hlavně celkově poučeni.

Na tarotové kartě vidíme smutnou postavu choulící se v černém plášti nad svým žalem. Plna bolesti a zklamání se uzavírá sama do sebe a do vzpomínek na minulost. Veškerá pozornost se jí stáčí k převrhnutým pohárům, symbolizující ztráty tak, že si nevšímá zbývajících dvou, dosud stojících. Ty poukazují na nové myšlenky a cesty. Postava je více zaměřená na svou ztrátu a bolest, než na nové směry.

Vykročili jsme na cestu a je zcela běžné, že narážíme. Mnohé z našich plánů a dosavadních postupů se jeví jako nefunkční, nepoužitelné a neslučitelné. Chceme vyrůst a chceme to hned teď a tady. Ale jak můžeme postoupit, když jsme plni strachu a obtěžkáni nefungujícími názory a vztahy? O jejich přiznání si a následném pochopení jsou tyto první měsíce současného roku. Teprve poté může vysvitnout slunce, na které netrpělivě čekáme každou chvílí.

Pětka pohárů nás tohle všechno učí přes zklamání, lítost a citový chaos. Abychom prozřeli, je nutné vidět věci v pravém světle a abychom nebyli při takovém dívání oklamáni, je třeba se chtít dozvědět pravdu. Kdo je na to připraven? Naše zúžené vědomí nás sice chrání, ale ve skutečnosti nás zdržuje a velmi omezuje. Jen my sami můžeme právě otočením se i ke zbylým stojícím pohárům najít potřebnou sílu a motivaci k tolik nutné změně. Nesoustřeďme se na svou bolest a na sžírající touhu mít se lépe. To je cesta do zacykleného kruhu, ze kterého je pak stále těžší nalézt cestu ven.

Téměř mám chuť napsat, že bychom se s každou pomyslnou slzou vyplakanou v březnu měli radovat, neboť pláčeme zatím ještě ze strachu nad změnou událostí. Poučeni však už víme, že změna je více než nutná. Pokud se chceme dostat přes most vyobrazený na tarotové kartě, vedoucí ke stabilitě a duchovnímu růstu, je třeba odhodit zbytečný náklad. Pouštějme nefunkční vztahy a aktivity, které nás svazují a omezují a snad i brání v posunu k novým a lepším.

Negativním aspektem je někdy naše horlivá snaha změnit minulost. Někteří z nás se o to budou pokoušet, mylně vedeni představou, že změna minulých činů a rozhodnutí nás na most dovede. Zabřednou však jen v citovém zmatku a plni lítosti začnou bloudit v začarovaném kruhu. Pro přílišné soustředění se na emocionální problémy nám mohou unikat důležité momenty v pracovní oblasti a pro slzy v očích neuvidíme moment, kdy je nutné zasáhnout.

Emoční propady a u některých z nás i propady fyzického těla se budou ozývat vždy, když vykročíme příliš zbrkle a špatným směrem. Nervová soustava a celé naše citlivé nitro jsou v březnu vystaveni velikým výkyvům. Citlivější jedinci a jedinci nacházející se na nerovných emocionálních plochách mohou sklouznout až k melancholiím a depresím. Žlučník je nejvíce citlivým orgánem v tomto měsíci a jeho oslabená funkce se projevuje nerozhodností a ztrátou odvahy. Zacilme svou odvahu na strachy, kterých se v tomto měsíci máme naučit zbavit.


© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů