Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc květen je ČTYŘKA POHÁRŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Malá Arkána

Květnová tarotová karta nám chce trochu nenápadně připomenout poselství pro celý rok 2016. Opět zde máme postavu zobrazenou v klidu, zastiženou v rozjímání nad svým životem a sebou samým. Lehce jsme se vzdálili tomuto cíli a zasaženi náročností energie od začátku roku a plni strachu, jsme začali zběsile pobíhat a panikařit. Víme, že tento rok je na střídání energií náročnější, také dobře víme, že během celého roku budeme vystaveni takovým situacím, abychom mohli přehodnocovat své dosavadní kroky a měnit své postupy, které moc úspěchu dosavad nepřinesly. Tak se za každou cenu nesnažme prorazit hlavou zeď, ale přijmeme, že některé dveře nám zůstávají ještě chvíli zavřené.

Květnový měsíc nám to vše jen připomíná a většině z nás přibrzďuje naši vnitřní skákající ohnivou opici. S netrpělivostí tento měsíc daleko nedojdeme. Raději rozpřáhněme ruce, které zatím máme jako postava na tarotové kartě trucovitě překřížené, a přijměme nabízené. Ať to pro každého z nás může mít jinou podobu.

Postava na tarotové kartě sní o jednom z pohárů, tedy o něčem, co teď z nějakého důvodu nemůže mít, a plna skličujících myšlenek ani nevnímá ruku nabízející pohár. Hrozí tedy, že neuvidíme možnosti, které se před námi v květnu otevírají. Pátý měsíc je nejsilnějším ze všech měsíců na přehodnocování našich dosavadních kroků. Sklíčenost a smutek nad tím, že nám náš směr nefunguje a nepřináší kýžený výsledek, způsobují, že nemáme dostatek síly vidět směr nový, který nás k cíli dovede. Nebojme se proto změnit své uvažování, pusťme si k sobě zatím nepoznané, seznamme se s novými lidmi a projděme dveřmi, které se nám z nějakých důvodů právě otevřely.

Únava, apatie a přílišné sebepozorování nás budou ještě více oslabovat. Netruchleme nad neúspěchem, najděme si jiný směr, který nám úspěch zaručí. Pokusme se v květnu vyhnout přílišnému rozjímání a sebezpytování, přinesou nám jedině velkou vnitřní zmatenost a způsobí nesoulad s naší duší.

Pozor si dejme na reakce svého okolí. Tím, že se stahujeme do svých myšlenek a přílišného bědování nad svým osudem, budeme pro okolí „divní“, budeme působit nezúčastněně až cize a tento postoj může přinést mnohá nedorozumění.

Unavení a energeticky líní můžeme být i díky práci. Proto si položme otázku, nakolik nás naše práce uspokojuje a jestli už náhodou nenastal čas na změnu směru i v této oblasti. Energeticky vysátí z práce budou v květnu všichni, kdo se každý den stýkají s lidmi, na jejichž uznání a úctu stále čekají a musí se tak dennodenně přetvařovat. K dostatečné finanční odměně nevede jen jediná cesta, na to nezapomeňme.

Můžeme mít tendence vnímat vše velmi citlivě a až přecitlivěle. Naše reakce nemusí být objektivní a naše uvažování naopak může být zatížené naší vnitřní bolestí. Pozor si proto dejme na rychlé soudy a zapomeňme na pocity, že jsme jedinými na světě, kterým se něco nedaří, něco nás bolí a zrovna nás nikdo nemiluje podle našich představ. Někteří z nás si toto uvědomují, ale nenajdou zase dostatek sil a iniciativy na změnu. Taková apatie a pasivní jednání jen poukazují na citové ustrnutí a velikou potřebu zvednout hlavu a přijmout nabízený pohár. Zkusme trochu méně přemýšlet a trochu více se nechat vést svým srdcem.

Květnový měsíc lásky ovládá celé naše srdce a proto je potřeba se s ním spojit a nechat jej energeticky pracovat tak, jak má. Enormním uvažováním a logickým zvažováním možností tu správnou nenajdeme. Velmi přínosné budou chvíle strávené spánkem, meditací nebo relaxací. Tedy opět ty činnosti, na které máme pamatovat po celý rok 2016.

© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů