Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc prosinec je KRÁLOVNA HOLÍ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Dvorní karta

Archetyp holí i nadále pokračuje. Po listopadovém nákladu na našich bedrech se během prosince narovnáme a konečně se nám může podařit svou hlavu hrdě zvednout. Může k tomu vést energetický příliv, který začátkem prosince pocítíme, nebo jen čistě naše odhodlání.

Některé z nás energie ještě potáhnou do minulosti, kde si budeme mít tendenci řešit své záležitosti a vztahy. Připisuji to i faktu, že se nacházíme v posledním měsíci v roce a přání vstoupit do nového roku s čistým štítem má snad každý z nás. Pozor si jen dejme na zabřednutí v minulosti a neustálému vracení se a utápění se v ní. Jde o hrozící začarovaný kruh, ze kterého je někdy těžké vystoupit.

Na tarotové kartě vidíme ženu sedící na trůně s ornamenty lva, je oděna ve žlutých šatech, v jedné ruce drží hůl, ve druhé slunečnici, před ní je v popředí černá kočka, představující chytrost samotné postavy. Z této tarotové karty je cítit úspěch, v pohledu královny se zrcadlí vnitřní síla a sebedůvěra, kterou bychom měli oplývat my všichni. Najděme si v nás samotných toto zapálení a sílu čelit výzvám nového měsíce. Karta je spojena s astrologickým znamením Lva, které se těmito vlastnostmi vyznačuje.

Jako každá královna v tarotových kartách představuje Královna holí osobu sebevědomou a velmi dobře znající své postavení. Má dar intuice a silné vůle. Je středem svého vesmíru, dokáže být horlivá ve svém nadšení, neohrožená a díky své energii žene ostatní kupředu. Říká se, že tam, kde ostatní popadají dech, Královna holí pokračuje ještě dlouho poté. Její výdrž a energie pramení ze schopnosti nadchnout se pro danou věc. Ti z nás, kteří během listopadu odhazovali svá břemena (listopadová karta 10 holí), budou během tohoto měsíce právě oplývat Královninou energií a neuvěřitelnou výdrží, protože je nebude nic zdržovat ani zatěžovat.

Negativním aspektem této tarotové karty je královnina touha, která se snadno přeměňuje v soutěživost a agresivitu. Dobře využijme energii, která se nám bude vlévat do žil. Ať se nestane to, co negativní Královně holí, ta, pokud nemá ve svém životě dost cílů a překážek, je schopná si dramata kolem sebe sama vytvářet, jen z důvodu, aby ze sebe přebytečnou energii dostala. Také velmi často zapomene, kdy odpočívat, a může se na konci měsíce stát, že padne vyčerpáním. Vzhledem k vánočním svátkům se pokusme svou energii dobře rozvrhnut, ať si je také náležitě užijeme v plné síle.

Během prosince těžce sneseme kritiku a absenci obdivu a uznání. Nečekejme, až nás někdo pochválí, chvalme se a oceňujme sami.

Ti z nás, kteří se budou bránit novým výzvám a před otevřenými dveřmi budou raději zavírat oči, může samozřejmě potkat neúspěch. Jde o výsledek malého sebevědomí, nedostatku odvahy a nezpracovaných strachů, které si s sebou stále vlečeme. Jako bychom se zuby nehty vzpírali této tarotové kartě a blokovali si veškeré nové výzvy. Pakliže se nám tedy nebude dařit, budeme vzteklí a nedůtkliví, zkusme se zamyslet, které nové možnosti si sami svými strachy blokujeme.

V prosinci je zatíženo trávení, tlusté střevo a tím pádem i celá naše imunita. Soustřeďme se na to, co jíme a z duchovního hlediska i na to, co nemůžeme „strávit“. To by mohlo být vodítkem k tomu, co je nutné opustit nebo s čím skoncovat.


© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů