Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc září je POUSTEVNÍK:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Velká Arkána

Poselství ticha, rozjímání a přemýšlení pokračuje i do dalšího měsíce. V srpnu jsme Trojkou holí započali pomalé přibližování se svému cíli a během září ve svých myšlenkách a vnitřních pochodech budeme jen pokračovat.

Poustevník je tarotová karta poukazující na jistou šeď, uzamčení, klidové období a potřebu klást si otázky. Většina lidí vnímá Poustevníka jako start samoty a izolace a automaticky s tím spojené strachy ze samoty. Ale zcela zbytečně. Z karty lze vycítit klid, pevnost a řád. Muž nikam nespěchá! A proto ani my bychom v zářijovém měsíci neměli nikam spěchat. Pamatujme si, že Poustevník je sám, ale nikdy není osamocený. Je spojený sám se sebou, se svými průvodci, se svými myšlenkami… ale nikdy není osamělý.

A tak jako muž vyobrazený na tarotové kartě, i my bychom v září měli najít chvíle jen sami pro sebe. Začíná nový školní rok, vracíme se z dovolených k naplánovaným povinnostem a většina z nás bude zaneprázdněná natolik, že v klidu rozjímat o svém životě se může zdát jako nemožná představa.

A přesto dobře udělají ti z nás, kteří dokážou najít čas a prostor pro své myšlenky. Jsme přehlceni informacemi a potřeba si odpočinout od slov, myšlenek a názorů ostatních lidí bude veliká. Proto je září ideálním měsícem na formulování svých vlastních názorů. Pokusme se najít si čas na oddech od lidí, ať to budou víkendy, volné dny nebo jen volné odpoledne.

Čas, který sobě věnujeme, využijeme ihned vzápětí. Září nás totiž nutí k zamyšlení a k rozjímání, teprve poté můžeme přikročit k volbě. Doporučuji, abychom ve svých volbách nespěchali, nehnali se zběsile prvním směrem. Naopak dobře udělají ti, kteří budou o rozhodnutí přemýšlet a spekulovat. Nežeňme se do sporů a hádek, ústup bude ve většině případů výhrou.

Lidé poslední dobou stále častěji hledají odpovědi všude možně, jen ne u sebe. Výklad této karty nás nabádá, že je načase hledat v našem nitru. Jedině tam jsou správné odpovědi. Dobrý přítel, terapeut či moudrý rádce nám může naše myšlení jemně směrovat, ale cesta, po které se ubíráme, je jen naše.

Během času k rozjímání si položme otázky, zda jsme jednoduše spokojeni se svým životem. Zda souzníme s cestou, po které jdeme. Budeme sami překvapeni, jakých odpovědí se nám dostane ve chvílích Poustevníkova klidu.

Nebezpečná může být horlivá touha poznat pravdu za každou cenu a hnát se za ní doslova přes mrtvoly. To, co chce být skryto, nechme ve stínu. Lucerna, kterou neseme jako Poustevník na tarotové kartě v ruce, nám pomáhá posvítit do těchto temných koutů všech skutečností a vlastně i našich duší. Ale respektujme uzavřenost druhých lidí a buďme taktní. V opačném případě se můžeme nechat svést na scestí svitem jiné lucerny.

Nejvíce ohroženými orgány jsou v září slinivka a slezina, které mají na starost krev, látkovou výměnu a zažívání. Pod tarotovou kartu Poustevníka rovněž spadá slinivka, a proto buďme k tomuto orgánu co nejvíce šetrní. I v otázkách týkajících se zdraví, může tato karta upozorňovat na větší nutnost odpočinku, klidu a eliminaci stresových faktorů. Pozor si dejme na rychlé léčení symptomů, namísto hledání příčin zdravotních potíží.


© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů