Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc červen je DEVÍTKA PENTAKLŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Malá Arkána

Díky květnovému návratu k sobě samým můžeme v užívání si příjemných stránek života pokračovat. Červnovým prvním dnem vstupujeme do podobné energie a ocitáme se tedy v hlubším propojení sami se sebou. Ti z nás, kterým se nepodařilo tohoto spojení zatím dosáhnut, mají k dispozici další měsíc, vedoucí k samostatnosti a nezávislosti. Jinými slovy jsme už v květnu započali etapu cílové rovinky. Pomalu se učíme vydechnout a přijmout náležitý výsledek. Což, věřte nebo ne, může být pro některé z nás velmi obtížné.

Na tarotové kartě vidíme spokojenou ženu v zahradě, která na své ruce nese sokola, jenž má na hlavě červenou kuklu a je tedy dočasně zkrocený. Tato symbolika připomíná, že naše instinkty jsou pod kontrolou a že stejně jako žena na tarotové kartě, tak ani my nevyužijeme svých prostředků k získání moci.

Žena si užívá klidného a harmonického prostředí, ve kterém se nachází a plna pocitu bezpečí nechává plynout čas. Karta nás upozorňuje na období, ve kterém jsme připraveni vzít si od života to, co nám dluží. Byli jsme trpěliví, snášeli jsme mnohé a zarputile drželi krok. Nyní můžeme sbírat odměny a výsledky za své jednání. Náročná cesta, po které jsme přišli, by v nás měla zachovat pocit sebedůvěry, samostatnosti a radosti nad tím, co všechno jsme zvládli.

Pokud si dopřejeme odměny a najdeme si čas a prostředky na užívání si příjemných stránek svého života, odměna se dostaví několikanásobná. Jako žena na tarotové kartě nikam nespěchá, tak i my bychom si v červnu měli stáhnout své vědomí jen k sobě samým. Jediný člověk, kterého bychom měli řešit, jsme pouze my sami.

Bude nás přitahovat vše klidné a bezpečné. Pokud v takovém prostředí nemůžeme zrovna být, zkusme si navodit vnitřní pocit bezpečí. Vědomí, že máme situaci pevně v rukách a pod kontrolou, nás bude nabíjet sílou a odhodláním.

Obecně tato tarotová karta představuje úspěch na jakékoliv frontě, finanční zabezpečení a pohodlí díky našemu jednání v minulosti. Negativním aspektem pak může být honba za penězi a u některých z nás až únava z neustálého pracovního koloběhu, kdy nám pro veškerou práci nezbývá čas na radosti z ní plynoucí.

Červen je ideálním měsícem na rozhodnutí se, čemu se vyplatí věnovat úsilí a čeho je naopak potřeba se bezstarosti vzdát. Více než kdy jindy pocítíme během šestého měsíce v roce i sebemenší nesrovnalosti a disharmonie. Nezoufejme, ale naopak vítejme tyto pocity, upozorňují nás na nedostatky, na které je třeba se zaměřit a následně napravit.

Devítka pentaklů je karta smyslů, požitků a uspokojení. Velmi často je spojována s obdobím dovolené a volných chvil, které si umíme náležitě užít.

Červnovému měsíci náleží tenké střevo, které je extrémně citlivé na stres a změny. Devítka pentaklů nás nabádá k dlouhodobému udržování zdraví. Tak jako žena na tarotové kartě dosáhla svého úspěchu trpělivostí a vytrvalostí, tak i v této oblasti se nám vyplatí jistá sebekázeň. Pozor si dejme na nedostatek času pro odpočinek a volný čas. Dlouhá pracovní doba a honba za ziskem nás připraví o velikou část energie a výsledek nám jen oddálí.


© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů