Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc květen je ČTYŘKA HOLÍ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Malá Arkána

Náročná energie dubnové karty spěje k cíli. Většina z nás pociťovala dubnovou tíhu na svých bedrech přímo neúprosně, a proto velmi rádi doslova skočíme do nového měsíce. Než se tomu však odevzdáme, bylo by více než dobré si uvědomit, co nám dubnová karta přinesla a v jaké sféře nám otevřela oči. Protože daň, kterou jsme v dubnu zaplatili, by jinak přišla na zmar.

Někteří z nás prozřeli. Vidíme sami sebe jinýma očima. Vyrostli jsme z kabátu, nebo dokonce zjišťujeme, že nosíme kabát, který nám vůbec nepatří. Nepoznáváme sebe sami, své chování, své činnosti a své vztahy. K této hluboké reflexi nás dubnová tarotová karta mohla přivést. Nyní na sklonku měsíce, je potřeba s nově zjištěnými fakty pracovat. Pokud se jen oklepeme a s čerstvým květnovým vzduchem necháme své pocity a vjemy odvát, spadneme zpátky do kabátů, které nám nepasují. Nebojme se si nově zjištěná fakta skutečně pojmenovat a přiznat. Jakmile je přijmeme my, můžeme s nimi vyjít na světlo a pojmenovat je i svému okolí. Nastavme své vztahy tak, aby všichni zúčastnění mohli být sami za sebe, bez přetvářek, obav, citových zátěží a pout.

Úderem Valpuržiny noci se dočkáme mnohem jemnějších vibrací. V ohni můžeme poslední dubnový večer spálit všechny své staré masky, stará břemena a naše stará já. Díky této oslavné noci se nám bude lépe vstupovat do květnové tarotové karty, která je považována za zvěstovatelku oslav a veselí.

Na Čtyřce holí vidíme slavobránu s květinovými girlandami. Dvě ženy nám mávají na pozdrav a vítají nás zpátky doma, nebo tam, kde se jako doma cítíme. Karta návratu domů, jak se jí přezdívá, může v našem případě odkazovat na navrácení k našemu původnímu já, k naší samotné duši.

Spolu s počátkem pátého měsíce tedy vcházíme do šťastných chvil. To, jak moc šťastné budou, záleží jen a jen na spolupráci s naší duší. Pokud se nám tedy podaří uvolnit z nefunkčních okovů, čeká nás hrdost nad tím, čeho jsme dosáhli. Čtyřka holí otevírá bránu našeho vnitřního dítěte, které se chce projevit v plné kráse a tančit, zpívat a slavit. Dovolme si to. Smích nás vyléčí. Díky tomu se osvobodíme od očekávání druhých, odložíme citové zátěže a pocítíme uvolnění a svobodu.

Tato tarotová karta je často spojována s rodinou a rodinnými kořeny. Tam, kde nevládl klid a soulad, se snažme nastolit harmonii. K tomu nám pomůže právě oslava. Oslavujme tedy shledání, osvobození se, naučme se věci pojmenovávat a tím pádem odkládat očekávání ostatních a nás samých.

V mnoha dalších případech symbolizuje tato tarotová karta oslavy, opětovné setkání s partnerem, se členem rodiny. Někdy poukazuje na svatbu a její chystání, dovolenou a obecně nalezení místa, kde se cítíme bezpečně a vítáni. Jde o čas zklidnění se a nalezení stability tam, kde doposud nebyla. Proto je často spojována se stěhováním nebo změnou pracovního prostředí.

Květen je v tomto roce ideálním měsícem na osvobození se od všech okolností, které nám nevyhovují. Vztah, zaměstnání, strachy, pochybnosti a předsudky. Vše můžeme nyní odhazovat a přijímat nové možnosti. Ideální situace nastane, pokud si sami uvědomíme, co jsou naše okovy a sami se zasloužíme o jejich otevření. Ovšem u těch, kteří se již pár měsíců strachují čelit pravdě a stále se schovávají v nepadnoucím kabátě, může pomoci vyšší moc. Takže odchod ze zaměstnání, vynucené stěhování a zjištění nedostatečné motivace k upevnění vztahu jsou jen výčty těchto podob.

Tomu ale můžeme předejít právě spojením se sami se sebou a se svým srdcem. Tomu celý květnový měsíc náleží. Proto se pokusme rozhodovat srdcem a ztišit na chvíli naše myšlenky, už jsme přemýšleli až dost. Nastává čas oslav a radosti.


© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů