Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc srpen je KRÁL PENTAKLŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Dvorní karta

Zdá se, že máme trochu problém s oceňováním nás samotných. Proto se nám tento prvek vrací a učí nás umění ocenit se, odměnit sám sebe a pochválit se.

Opět zde máme stabilní kartu, kde jediné pohyby, které se odehrávají, jsou v hlavě postavy, neboli nás samých. Pro některé z nás může být právě tento jev náročným. Neumíme si v klidu sednout a nechat myšlenky plynout si svým tempem. Naše úvahy, do kterých zasahujeme, nás samozřejmě následně ubijí a my se tak vlastně sami potrestáme.

Tarotová karta vyobrazuje muže sedícího na trůně. Tento král představuje jistou zralost a moudrost získanou svými zkušenostmi. Jedná se o trpělivého muže s přemýšlivým výrazem a realistickým přístupem. Plášť se symboly vína poukazuje na hojnost a bohatství, kterého si je postava velmi dobře vědoma. Trůn se znakem býka poukazuje na býčí sílu, neústupnost, ale zároveň i na býčí tolik úžasnou vlastnost obklopovat se hezkými věcmi a dar požitkářství.

Postava Krále pentaklů se dostala na trůn díky usilovné a vytrvalé práci. I my, pokud si to dovolíme, bychom se nyní měli nalézat na takovém našem pomyslném trůně. Ať už si pod tím představí každý cokoliv. Dovolená, příjem peněz, úspěch, vztah… Čas zasloužených dovolených a odměn v jakékoliv podobě je tu. Proto se za naši práci a nasazení odměňme. V jaké podobě tato odměna přijde, je již zcela na každém z nás. Materiální odměny všeho druhu nás budou velmi těšit. Problém, jak jsem už naznačila, by mohl přijít u těch z nás, kteří se podvědomě mají potřebu trestat a když míříme k úspěchu, stočíme své kroky zpět. V tomto případě ale riskujeme zabřednutí, zacyklení se a nekonečný únavný boj. Klacky pod nohy si dáváme jen my sami. Zkusme spíše rozklíčovat, proč se nechceme podvědomě odměnit a buďme i konkrétní ve svých představách, jak by měla taková následná odměna vypadat. Tím ji máme vytyčenou, vizualizovanou a lépe se k ní dostaneme.

Shodným prvkem, který nás provází od počátku prázdnin a bude až do jejich ukončení, je schopnost být o krok dál. Schopnost předvídat a vnímat věci tak, jak přijdou, máme všichni krásně otevřenou. Možná i to některé z nás děsí. Vnitřně cítíme svůj správný směr, ale vzdorujeme mu zuby nehty…

Král pentaklů má rád jistotu a stabilitu. Miluje mít přehled nad situací a rád má věci pod kontrolou. I takové pocity můžeme během srpna pocítit. Negativním aspektem této tarotové dvorní karty bývá chamtivost a touha po penězích. Také bývá příznačné, že pokud se pod nadvládou této karty cítíme zklamaní okolnostmi, můžeme se ještě více upínat na práci a zisky s ní spojené. Neměli bychom tedy zapomínat, že osmičkový měsíc přináší hlavně odměny po vykonaném úsilí a my bychom si je měli patřičně užívat. Pozor také na propadávání pocitu viny za to, čeho jsme dosáhli. Naopak se chvalme a vytrvejme ve svém postupu vpřed.

Pokud se chystáme podnikat, spustit nové projekty nebo investovat peníze, Král pentaklů je jasným symbolem úspěchu! Pokud si dovolíme odpočinek a odměny za naše úsilí, nové nápady a svěží mysl nám následně přinesou ještě hezčí výdělky.

Osmý měsíc kraluje našemu tělesnému teplu. Játra a lymfa mají na udržování tělesného tepla největší vliv. Během srpna budeme schopni lépe vnímat své tělo a jeho reakce na jídlo a pití. Díky nim můžeme ze svého jídelníčku vyřadit potraviny, které nám nedělají dobře. S jídlem a pitím můžeme spojit i oceňování a vychutnávání, které jde ruku v ruce s býkem vládnoucím této tarotové kartě.


© 2012-2022 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů