Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc únor je DESÍTKA HOLÍ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Malá Arkána

Plni vidiny lepšího a méně náročného roku jsme přivítali lednovou kartu Sílu. Některým z nás se skutečně podařilo onu Sílu v sobě najít a využít ve svůj prospěch. Ale jsou i tací z nás, kteří od Síly očekávali zlepšení jen díky vnějším vlivům, nikoliv tedy vlastním přičiněním. Bohužel to se mohlo projevit v konečném důsledku slabostí naší vůle a pochybnostmi. Ať už patříme ke skupině nadšenců nebo pochybovačů, v únoru budeme mít tendenci si nabrat ještě více povinností, předsevzetí a vytyčených cílů. Jedni z důvodu utvrzení se, že sílu jsme našli, tak toho ještě více uneseme a druzí z touhy pokořit své strachy.

Na tarotové kartě vidíme postavu, která pro svůj těžký náklad nevidí ani zřetelně před sebe. S ohnutými zády čelí z posledních sil svému břemenu, které jí brání vzhlédnout. Je skutečně řešením naložit si ještě více povinností a úkolů? Skutečně to pro nás bude dostatečným měřítkem naší síly? Předpokládám, že to povede jen k větší frustraci, přepracovanosti a mrzutosti. Sílu, kterou všichni chceme tak moc nalézt, nenajdeme ve chvíli, kdy s hlavou skloněnou a s náručí plnou deseti holí přibereme ještě další hůl.

Desítka holí poukazuje na situaci, kdy si všechno chceme udělat sami. Možná v nás převládá názor, že práci nikdo jiný neodvede tak dobře jako my. Možná jsme ztratili důvěru nebo jen jednoduše přes náklad holí ani nabízenou ruku nevidíme. Ať je to tak, či onak, tento způsob uvažování nás sráží na kolena. Pozor si dejme i na očekávání, kdy si o pomoc nejsme schopni říct a jen čekáme, že si našeho vyčerpání někdo všimne a přispěchá nám na pomoc. Nemuseli bychom se také dočkat.

Mnohem efektivnější bude zjistit, jak se o svůj náklad můžeme s někým podělit. Zjistíme, že delegovat nějaké povinnosti na ostatní je vlastně osvobozující. Případně jen požádáme o morální podporu, se kterou se náklad ponese lehčeji. Rozdělením povinností, nebo třeba i navrácením některých holí jejich původním majitelům (kdy jsme za ostatní převzali zodpovědnost), vezmeme právě celou náročnou energii do svých rukou a odhazováním holí získáme potřebný náhled na cestu, po které kráčíme. To samé platí i o emocionálních břemenech, kterých s sebou vláčíme také dostatek. I ta je potřeba sdílet. Nezapomeňme, že hlavním úkolem roku 2017 je komunikovat. Proč tedy nesdílet svá břemena? Komunikujme ve vztazích, naučme se říct si o podporu, o pochopení i o pochvalu. Komunikujme sami se sebou, vnímejme svá těla a to, co nám přes bolest říkají. Buďme vnímaví ke svým pocitům a myšlenkám. I to je odraz našeho podvědomí, které s námi navazuje kontakt.

Ráda bych upozornila, že není nutné být dokonalými! Mnohdy onu dokonalost posuzujeme podle nereálných měřítek a vlastních omezení a porovnávání se s ostatními. Kde je napsáno, že dokonalá žena je nejlepší hospodyňka, matka, krásná manželka a zaměstnanec najednou? A že dokonalý muž je vždy urostlý, finančně zabezpečený podnikatel, manžel se smyslem pro humor a otec roku? To jsou všechno předsudky a výdobytky naší doby. Naši dokonalost najdeme ve své síle určit si priority, zbavit se nepotřebných a zatěžujících povinností, které jsme si většinu sami a dobrovolně přichystali, a hlavně v našem nitru. To, jak dobře víme, je dokonalé svou jedinečností.

Pozitivní aspekt této tarotové karty je úspěch, který je více než zasloužený. Pokud tedy zrovna nekolabujeme pod tíhou nákladu, ale vynaložili jsme v minulosti obrovskou námahu, nastal čas si užívat zasloužilý úspěch. Po takovém výkonu by bylo dobré si odpočinout. Právě delegováním určitých povinností na druhé získáme patřičný nadhled a uvidíme svůj následný směr. Nezapomeňme být patřičně hrdí na svou vytrvalost, právě ta nás dovedla k vytouženému cíli.

Desítka holí poukazuje na stav fyzického vyčerpání. Někdy je tento stav spojen i s finančními břemeny, které se na nás mohou v průběhu měsíce sesypat a my pod takovou tíhou ohneme záda jako postava na tarotové kartě. Řešme své finanční trable včas a dovolme si nechat si pomoci.

Pozor si dejme na napětí v ramenou a v šíji. Záda a hlava jsou velmi ohrožené části těla. Ve všech těchto oblastech ukládáme stres a napětí. Mysleme na ventily a aktivity, které nám pomohu se takového napětí zbavit. Nedostatek energie hrozí močovému měchýři a samozřejmě celému únoru vévodí naše ledviny, které by teď pro nás měly být na prvním místě. Oslabená funkce ledvin se projevuje formou úzkosti a nízkého sebevědomí. Rozhodně bychom si všichni měli najít během února čas na sebe, na vnímání sebe samých a na radost, kterou je potřeba si dělat.


© 2012-2022 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů