Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc září je BLÁZEN:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Velká Arkána

Nejprve bych ráda upozornila na opakující se prvek již několikátý měsíc po sobě, a tím je zesílená intuice a schopnost vědět. Většině lidí se v těchto měsících otevírá vnímání a intuice se vybrušuje. Pro některé z lidí jde o nové pocity a proto je zcela v pořádku jisté zmatení, únava a pocit ztráty půdy pod nohami. Buďme trpěliví, to jen racionalita lehce ustupuje intuici. V praxi tento jev můžeme nazvat právě ztrátou pevných pilířů. To, čemu jsme doposud věřili, se nám může začít jevit jako nesmyslné a nelogické. Najednou stojíme před dveřmi, o kterých nevíme, kam vedou. Pevné, logicky a zkušeností vybudované pilíře, se rozpadají. Naše podvědomí jen potřebuje dostatek času na vyrovnání se. Rozhodně není potřeba se ničeho obávat.

U některých tento proces začíná, u některých již začal před týdny a u některých se teprve chystá na startovní čáře. Samozřejmě, že pokud se této transformaci budeme ze strachu bránit, jen si ji oddalujeme. Ale každý z nás zná sám sebe nejlépe a tak i časové načasování přizpůsobí svým potřebám.

Do této energie nám vstupuje nultá tarotová karta značící, že právě nyní začíná největší vlna nového počátku, start něčeho nového. Na tarotové kartě vidíme Blázna, který pln svých ideálů a energie vyráží na novou cestu. Ničeho nedbá, je plně pohroužen do svých myšlenek, avšak zapomíná na sílu své intuice, která se právě v těchto dnech tolik zesiluje. Díky svému nadšení z nového dobrodružství nevidí propast, ke které směřuje a ani nedbá varování svého průvodce psa. Tento jev značí naši určitou spontánnost a až jistou naivitu. Během září budeme mít mnoho příležitostí „skočit“, jít tedy do nových vztahů, projektů, výzev, ale doporučuji se nejdříve poradit se svou intuicí. Minimálně se pokusme před každým novým krokem si uvědomit bláznovu přílišnou horlivost a zapojit svůj instinkt.

Jistou impulzivnost a odvahu v září potřebujeme, takže z Blázna těžme jeho dětské a pošetilé odhodlání. Je lepší nechat se vést vírou, než nehybně čekat na zázrak. Nastává čas věřit svému srdci a sobě samým. Pozor skutečně jen na vrhání se střemhlav do vztahů a projektů, u kterých vypínáme svou intuici. Pokud sami sobě věříme, vykročme vpřed. Nad propastí se nám objeví most.

Negativním aspektem tarotové karty Blázna není jen jeho „slepota“ vůči vnějšímu světu, ale u těch, kteří neposlouchají své instinkty, přináší i zmatenost. Neslyšíme svůj vnitřní hlas a tak plni chaosu žádáme o rady. Mnoho lidí, mnoho rad. To přinese opět jen chaos do našich srdcí. Druhým aspektem může být touha osvobodit se od povinností a zodpovědnosti, které nám už „nevoní“. Měníme směr kvůli drobným klackům pod nohami, místo abychom zatnuli zuby tam, kde je to třeba. Pozor na tento vrtoch ukončovat nelibé úkoly jen z důvodu nezodpovědnosti a touhy po změně, v tomto případě bohužel nepromyšlené. Tím bychom do propasti před sebou skočili rovnýma nohama. A to by se Blázen proměnil ve skutečného hlupáka.

Nejvíce ohroženými orgány jsou v září slinivka a slezina, které mají na starost krev, látkovou výměnu a zažívání. Pozor na určitou bezstarostnost a nezodpovědnost ke svému tělu. Krátkozraký přístup nás může dovézt k budoucím zdravotním komplikacím. Můžeme být plni energie a nadšení, ale také vzhledem ke kolektivní transformaci intuice unavenější. Vše bude velmi individuální a záleží, jak s nově proudící energií bude každý z nás pracovat.


© 2012-2022 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů