Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc červen je DESÍTKA PENTAKLŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Malá Arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Ten, kdo se v květnu nenechal energeticky zničit Desítkou holí a povinnostmi s ní přicházející, si v červnu dojde pro odměnu. Do popředí se dostává vlna spokojenosti, tradičních hodnot a stability.

Na tarotové kartě vidíme klenbu rodinného sídla. Tři generace jsou součástí tohoto výjevu. Muž a žena, jejich dítě hrající si se psy a děd. Každá generace má svůj úkol, každý člověk působí svobodně a nezávisle, ale přeci jen je součástí rodiny. Vše je v dokonalé rovnováze, každý má svou roli a dohromady tvoří dokonalou jednotku. Rodina v tomto kontextu může symbolizovat i duchovní rodinu, tedy lidi nám blízké a nemusí se jednat o spojení krevním poutem.

Rovnováha a stabilita je patrná i z deseti pentaklů, které svým rozmístěním kopírují Strom života. V numerologii desítka představuje onu dokonalost a celistvost, v případě této tarotové karty se jedná o citovou a finanční stabilitu.

Tak jako rodina na tarotové kartě si užívá blahobytu svého sídla, i my si můžeme užívat spokojenosti a harmonie. Ve sféře emoční, i ve sféře finanční. Ti, kdo dobře investovali, přijdou k odměně, vytrvalí pracovníci budou odměněni, do rodiny může přijít dědictví, finanční pomoc zvenčí. V úrovni práce značí Desítka pentaklů spolupráci s určitou skupinou lidí, s organizací, zapojení se do velkého byznysu. Pokud si to vnitřně dovolíme, můžeme být vidět a následně povýšeni či odměněni.

Červen přináší i emoční stabilitu. Tato tarotová karta představuje například i svatbu a hlavně společné hodnoty páru a jejich rodin. Sbližujeme se, komunikujeme a toto sdílení přináší odměny. Potěcha ze šťastného života v komunitě, do které spadáme (rodina, partnerství, organizace…) vede k citovým a duchovním úspěchům.

Pokud zakusíme úspěch a blahobyt, může se ozvat naše odvěká touha po trvalosti. Dlouhodobá jistota je vlastně lidská potřeba. Objeví se strachy s tím spojené a následně lpění. Může se jednat i o emoční blahobyt, nejen finanční. Je třeba si uvědomit, že vše v životě se vyvíjí a nic netrvá věčně. Pokud jsme našli svou spokojenost, a takový směr nám vyhovuje, držme se ho, ale pokusme se eliminovat strach. Dalším aspektem může být touha chtít víc, opět se může jednat o finance, emoční úspěch či úspěch globálně. Není nic špatného na touze po větším blahobytu. Jen je třeba si dávat pozor na podvědomé motivy takové touhy.

Negativní stránkou Desítky pentaklů může být i radikálně opačné stanovisko výkladu této karty. Tedy nedostatek financí, strachy o ně, nedokonalá komunikace v rodině a mezi generacemi, neshody ohledně peněz a majetku či hrozící dluhy a půjčky. Upozorňuji však, že tento negativní aspekt by mohl nastat u těch z nás, kteří se dlouhodobě učí nakládat s penězi (a zatím se jim moc nedaří) a ke všem záležitostem financí a emoční stability přistupují se strachem. Ruku na srdce, před jakoukoliv investicí, dovolme si jen takový životní styl, na který skutečně máme. Kombinace květnové karty s červnovou varuje před nepromyšlenými investicemi, zbytečným braní si půjček a zavazování se tak destruktivním platbám. Používejme svůj instinkt.

Červnovému měsíci náleží tenké střevo, které je extrémně citlivé na stres a změny. Desítka pentaklů značí vyrovnaný zdravotní stav. Čili udržujme dál vyvážený životní styl a dojdeme tím ke stabilitě našich těl. Opět v záporném významu této tarotové karty musím varovat před negativním dopadem práce na zdraví. Ti, kteří tráví prací příliš mnoho hodin, nebo ti, jejichž zdraví je velmi ovlivněno místem, kde pracují, pocítí negativní aspekt této karty. Nevyděláváme proto, abychom si pak mohli dovolit následnou nutnou zdravotní péči z důvodu přetíženosti z práce.


© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů