Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc červenec je POUSTEVNÍK:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Velká Arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

První prázdninový měsíc s sebou přinese nutnost si odpočinout od lidí kolem nás. Někdy bude stačit stáhnout se například od kolegů k rodině, v některých případech bude žádoucí vyhledat samotu a klid. Ti z nás, kteří mají naplánovanou dovolenou, ocení energii této tarotové karty.

Poustevník je tarotová karta poukazující na jistou šeď, uzamčení, klidové období a potřebu klást si otázky. Většina lidí vnímá Poustevníka jako start samoty a izolace a automaticky s tím spojené strachy ze samoty. Ale zcela zbytečně. Z karty lze vycítit klid, pevnost a řád. Muž nikam nespěchá! A proto ani my bychom v červencovém měsíci neměli nikam spěchat. Pamatujme si, že Poustevník je sám, ale nikdy není osamocený. Je spojený sám se sebou, se svými průvodci, se svými myšlenkami… ale nikdy není osamělý.

A tak jako muž vyobrazený na tarotové kartě, i my bychom měli najít chvíle jen sami pro sebe. Pro některé se dovolená může změnit v honbu a boj o čas. Chceme vše stihnout v práci, chceme mít vše připravené a dokonalé. Velmi často jsou odjezdy na dovolené provázeny chaosem a stresem. Většina z nás bude zaneprázdněná natolik, že v klidu rozjímat o svém životě se může zdát jako nemožná představa. A přesto dobře udělají ti z nás, kteří dokážou najít čas a prostor pro své myšlenky. Jsme přehlceni informacemi a potřeba si odpočinout od slov, myšlenek a názorů ostatních lidí bude veliká. Proto je červenec ideálním měsícem na formulování svých vlastních názorů. Pokusme se najít si čas na oddech od lidí, ať už o dovolené, víkendu nebo jen u volnějšího odpoledne.

Čas, který sobě věnujeme, využijeme ihned v zápětí. Poustevník nás totiž nutí k zamyšlení a k rozjímání, teprve poté můžeme přikročit k volbě. Doporučuji, abychom ve svých volbách nespěchali, nehnali se zběsile prvním směrem. Naopak dobře udělají ti, kteří budou o rozhodnutí přemýšlet a spekulovat. Nežeňme se do sporů a hádek, ústup bude ve většině případů výhrou.

Lidé poslední dobou stále častěji hledají odpovědi všude možně, jen ne u sebe. Výklad této karty nás nabádá, že je načase hledat v našem nitru. Jedině tam jsou správné odpovědi. Dobrý přítel, terapeut či moudrý rádce nám může naše myšlení jemně směrovat, ale cesta, po které se ubíráme, je jen naše.

Během času k rozjímání si položme otázky, zda jsme jednoduše spokojeni se svým životem. Zda souzníme s cestou, po které jdeme. Budeme sami překvapeni, jakých odpovědí se nám dostane ve chvílích Poustevníkova klidu.

Nebezpečná může být horlivá touha poznat pravdu za každou cenu a hnát se za ní doslova přes mrtvoly. To, co chce být skryto, nechme ve stínu. Lucerna, kterou neseme jako Poustevník na tarotové kartě v ruce, nám pomáhá posvítit do těchto temných koutů všech skutečností a vlastně i našich duší. Ale respektujme uzavřenost druhých lidí a buďme taktní. V opačném případě se můžeme nechat svést na scestí svitem jiné lucerny.

Nejvíce ohroženým orgánem je v červenci slezina, která má na starost krev, látkovou výměnu a zažívání. Pod tarotovou kartu Poustevníka rovněž spadá slinivka, a proto buďme k tomuto orgánu co nejvíce šetrní. I v otázkách týkajících se zdraví, může tato karta upozorňovat na větší nutnost odpočinku, klidu a eliminaci stresových faktorů. Pozor si dejme na rychlé léčení symptomů, namísto hledání příčin zdravotních potíží.


© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů