Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc květen je DESÍTKA HOLÍ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Malá Arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Po náročné a dlouhé zimě se v dubnu projevila úleva, radost a slunce ve všem živém. Bylo jen na nás samotných, jak jsme celý měsíc využili. Kolektivní vědomí se mohlo „nadechnout“ a srovnat si vnitřní hodnoty. Dostali jsme možnost si za pochodu uspořádat emoce, cíle a skutečné hodnoty celého lidstva. Každý začínáme u sebe. A ne vždy je toto uvědomění procházkou růžovým sadem, ale naopak předchází mu určité zkušenosti a zkoušky, které nás učí. I k tomu mnozí z nás došli.

Na tarotové kartě vidíme postavu, která pro svůj těžký náklad nevidí ani zřetelně před sebe. S ohnutými zády čelí z posledních sil svému břemenu, které jí brání vzhlédnout. Téměř jako kdyby nám tarotová karta chtěla předat určité varování, ať se po dubnovém nádechu a čistkách, nesnažíme zaplnit nově vzniklá místa ve svém životě opět nepotřebným a zbytečným!

Je skutečně řešením, naložit si ještě více povinností a úkolů? Skutečně to pro nás bude dostatečným měřítkem naší síly? Předpokládám, že to povede jen k větší frustraci, přepracovanosti a mrzutosti. Sílu, kterou všichni chceme tak moc nalézt, nenajdeme ve chvíli, kdy s hlavou skloněnou a s náručí plnou deseti holí přibereme ještě další hůl.

Desítka holí poukazuje na situaci, kdy si všechno chceme udělat sami. Možná v nás převládá názor, že práci nikdo jiný neodvede tak dobře jako my. Možná jsme ztratili důvěru nebo jen jednoduše přes náklad holí ani nabízenou ruku nevidíme. Ať je to tak, či onak, tento způsob uvažování nás sráží na kolena. Pozor si dejme i na očekávání, kdy si o pomoc nejsme schopni říct a jen čekáme, že si našeho vyčerpání někdo všimne a přispěchá nám na pomoc. Nemuseli bychom se také dočkat.
Proto zkusme úderem května kráčet se vztyčenou hlavou a nenabírejme si zbytečné povinnosti, zrovna tak, jako se nezaobírejme těžkými myšlenkami. Tím se zcela vyhneme negativnímu aspektu této tarotové karty a hlavně si nadále udržíme svěží energii a lehkost.

Většina z nás během dubna něco pochopila, někdo už i vědomě, někteří z nás jen na podvědomé úrovni. Téměř to cítí, ale neumí ještě pojmenovat. Zbytečně projeveným úsilím, hledáním řešení u neřešitelného a přebíráním zodpovědnosti za jiné, o tuto naši „Hvězdu“ neboli myšlenku můžeme přijít. A to by byla veliká škoda.

Pokud to nešlo jinak a my jsme přeci jen nějaké povinnosti a těžké myšlenky nabrali, bude nejlepší zjistit, jak se o svůj náklad můžeme s někým podělit. Pochopíme, že delegovat nějaké povinnosti na ostatní je vlastně osvobozující. Případně jen požádáme o morální podporu, se kterou se náklad ponese lehčeji. Rozdělením povinností, nebo třeba i navrácením některých holí jejich původním majitelům (kdy jsme za ostatní převzali zodpovědnost), vezmeme právě celou náročnou energii do svých rukou a odhazováním holí získáme potřebný náhled na cestu, po které kráčíme. To samé platí i o emocionálních břemenech, kterých s sebou vláčíme také dostatek.

Ráda bych upozornila, že není nutné být dokonalými! Mnohdy onu dokonalost posuzujeme podle nereálných měřítek a vlastních omezení a porovnávání se s ostatními. Naši dokonalost najdeme ve své síle určit si priority, zbavit se nepotřebných a zatěžujících povinností, které jsme si většinu sami a dobrovolně přichystali, a hlavně v našem nitru. To, jak dobře víme, je dokonalé svou jedinečností.

Díky neuvěřitelné síle Valpuržiny noci můžeme v ohni poslední dubnový večer spálit všechny staré a nepotřebné kódy a vzorce. Vše, co již nechceme nést, jednoduše nechme v tento večer v ohni spálit. Díky této oslavné noci se nám bude lépe vstupovat do květnových dní bez nesmyslných závazků a vzorců.

Pozitivní aspekt této tarotové karty je úspěch, který je více než zasloužený. Pokud tedy zrovna nekolabujeme pod tíhou nákladu, nastal čas si užívat zasloužilé chvíle. V takovém případě pokračujeme na vlnách tarotové dubnové karty Hvězdy. A tato podoba května by vlastně měla být tou ideální. Nepřebírejme tedy nové povinnosti a neujímejme se dalších myšlenek, které nás mohou jen zatěžovat. Či se naučme delegovat určité povinnosti na druhé, získáme tím patřičný nadhled a uvidíme svůj následný směr.

Desítka holí poukazuje na stav fyzického vyčerpání. Někdy je tento stav spojen i s finančními břemeny, které se na nás mohou v průběhu měsíce sesypat a my pod takovou tíhou ohneme záda jako postava na tarotové kartě. Řešme své finanční trable včas a dovolme si nechat si pomoci.

Pozor si dejme na napětí v ramenou a v šíji. Záda a hlava jsou velmi ohrožené části těla. Ve všech těchto oblastech ukládáme stres a napětí. Mysleme na ventily a aktivity, které nám pomohu se takového napětí zbavit. Květnový měsíc lásky ovládá celé naše srdce a proto je potřeba se s ním spojit a nechat jej energeticky pracovat tak, jak má. Ono samo nás pak vede k radostným krokům. Naše srdce ví, jak nás učinit šťastnými, tak je jen zkusme poslouchat.


© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů