Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc listopad je SVĚT:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Velká Arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Ženská energie nám dále kraluje i v nadcházejícím měsíci. Nacházíme se v ní již od srpna a spatřovat ji nejvíce můžeme právě v emocích, instinktech a intuici. Naše vnitřní žena zažívá své plodné období. Dobře udělají ti z nás, kteří se jí budou věnovat a rozvíjet ji.

Zkoušky, které k nám chodí z různých stran, vítejme, a přistupujme k nim instinktem, nikoliv silnou kontrolou své mysli. V okamžiku, kdy si situaci přečteme emočně a necháme se vést intuicí, vše ihned zapadne a těžkosti zkoušky se začnou rozpouštět. Pokud se budeme snažit vyřešit situaci rozumem, může se stát, že ke zkoušce přibude další. Klíč ke všem zkouškám tkví totiž v použití intuice a instinktů.

Na tarotové kartě stojí v kruhu nahá žena. Symbolika nahoty přetrvává již z minulého měsíce od Hvězdy. Jedná se o čistotu myšlenek, záměrů a v neposlední řadě i o tak silnou ochranu, ve které můžeme být „nazí“, a nic nám nehrozí. V případě tarotové karty Svět je to vavřínový věnec kolem ženy, který značí úspěch a zároveň i právě ochranu. Vzpomeňme si na to, až se budeme při zkouškách vydávat do neznámých vod instinktů a ztišíme svou mysl a hlavu.

Symbol ochrany je důležitý i v tomto období. Jak už jsem psala v minulých měsících, kolektivní vědomí se rozšiřuje, lidé se mění, více vnímají, mají možnosti opustit staré vzorce, a jsou z toho zmateni, proto někteří z nich kopou kolem sebe a vysávají energii druhým. A před tím je dobré se energeticky chránit. Vyvarujme se většímu shromáždění lidí, travme čas i o samotě a čistěme své myšlenky a energetické nánosy svého těla.

Dvacátá první karta Velké Arkány a také karta poslední. Zavedla nás až do zdárného konce celé pouti po kartách Velkých Arkán. Uzavíráme tedy určitý cyklus, dospěli jsme ke konci a máme pocit sounáležitosti. Měsíc listopad bude měsícem zdárného dokončování, uzavírání a ukončování určitého cyklu. Tento jev se snoubí i s faktem, že nám nyní vládne štír se svým potenciálem transformace. Může představovat dosažení vrcholu v našem snažení, úspěch a slávu, ale také cestování a uskutečňování velikých cílů. Pakliže jsme došli až k tarotové kartě Svět, měli bychom být již plně připraveni a nabití zkušenostmi. Mnohokrát jsme padali a mnohokrát vstávali. Nyní si užívejme našeho vrcholu, odměňme se a pochvalme se.

Tato odměna, o kterou je potřeba se přihlásit, může mít materiální podobu, být ve formě splněného snu nebo duchovní pohody a vnitřního klidu. To už záleží na každém z nás, co za cyklus jsme dokončili a jaké dary se nám mohou dostat. Naše představa o odměně nemusí přesně korespondovat s realitou. Tarotový Svět nás učí, že ocenění mohou přicházet nečekaně a třeba i v momentě, kdy už po nich tolik netoužíme, zároveň právě i v jiných podobách, než jaké čekáme. V životě přeci vše přichází v cyklech.

Listopad otevíráme magickým dnem Dušiček (2.11.), kdy je dobré si vzpomenout na naše předky a uklonit se jim. V předvečer tohoto podstatného svátku se otevírají brány obou dimenzí a říká se, že mrtví chodí mezi námi. Uctěme své předky. Bez nich, ať byli jacíkoliv, bychom tu nebyli. Využijme tento posvátný večer právě i k dovršení jedné etapy, srovnejme si v sobě své cíle a touhy a těšme se na dary a odměny, které jsou před námi.

Pokud jsme v jednom kole, může se stát, že si téměř nevšimneme možnosti zpomalit a přihlásit se o své dary. Zrovna tak se tomu může stát, pokud se strachujeme vzdát se něčeho, co bylo jistotou, ale co už dávno jako stabilita nefunguje. Nezapomeňme, že s touto kartou něco končí, něčeho jsme dosáhli, máme si užívat cíle a pouštět se pomalu do nových záležitostí. Pokud se ale budeme držet starých vazeb, jen těžko se můžeme plně radovat ze završených činů a pomalu se soustředit na nové výzvy.

Listopadu náleží plíce, které jsou spojené se vztahy. Věnujme pozornost otázkám typu, jakou energii vdechujeme od ostatních lidí (na kartě bytosti kolem ženy) a jak se jí necháváme ovlivňovat? A jaký vztah máme sami k sobě? Ten je tím základním, od kterého se odvíjí i vztahy s jinými lidmi. Obecně je tato tarotová karta symbolem dobrého zdraví a slibuje úspěšné operace a zákroky.


© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů