Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Kartou pro rok 2018 je tarotová karta PĚTKA PENTAKLŮ:

tarotova karta

Tato tarotová karta náleží do Malé Arkány

Rok 2017 byl pro mnohé z nás těžký a energeticky náročný. Páže holí, karta určena na celý rok 2017, poukazovala na naše chybějící zkušenosti, zato však na touhu jít dál. Můžeme dnes tedy říci, že jsme jisté zkušenosti získali, povyrostli, ponaučili se a můžeme pokračovat v naší cestě. To, jak byly tyto zkušenosti těžce vykoupeny naší bolestí, ztrátou energie či otevřením očí, je věc druhá a nezapomínejme, že vždy záleží na nás samotných, jakou a jak obtížnou cestu volíme směrem ke svému cíli.

Celý nadcházející rok nás bude provázet vliv tarotové karty Pětky pentaklů. I přesto, že většina z nás reaguje na tuto tarotovou kartu úděsem, panika není na místě. Jedná se o velmi energeticky silnou kartu, pokud nepodlehneme strachu.

Na tarotové kartě vidíme belhajícího muže. Plahočí se v kruté zimě za ženou, která bosá, ohnutá a zkroušená razí cestu. Pro své sebelitování a řekněme až odevzdané přijetí situace, ani jeden z nich nevidí možnost změny. Natož, aby si vůbec všimli kostelního okna nad sebou, které značí útočiště a spásu. Obě postavy jsou v rolích oběti velmi dobře zakotveny. Znají jen krutost, zkázu a touhu po jiné cestě, než po jaké se doposud ubírali. Rok 2018 nám právě dává možnost vymanit se ze svých dosavadních rolí, které nám již nesvědčí. Změnit své cesty, pokud se postavíme strachu a sebereme veškerou sílu a zodpovědnost za svůj život. Nezapomínejme, že být v roli oběti se jeví jako velmi pohodlné a na první pohled výhodné, nemáme zodpovědnost, neustále má tendenci nás někdo zachraňovat a my z těchto snah vlastně čerpáme veškerou energii. Ovšem nikdy nepřekročíme stín své oběti, nikdy se nevymaníme ze začarovaného kruhu a bohužel nikdy nenalezneme svou sílu. A právě k této změně nás rok 2018 bude nabádat.

Rok 2018 spadá vibračně pod číslo 2. Jde o číslo srdce a soucitu. Jediná energie, která bude v novém roce důležitá, je energie Lásky. Až budeme tedy měnit své cesty a svlékat kůži, která nám nesedí, čiňme tak prosím pod energií lásky a pouze v těch případech, kdy toto rozhodnutí rezonuje s naším srdcem. Jakákoliv rozhodnutí bez intuitivního vhledu do srdce budou chybná a velmi rychle nás donutí spadnout dolů. Tyto pády budou velmi bolestné. Týká se to změn zaměstnání, partnerství i jiného úhlu pohledu na finance i na život jako takový.

Majetek a finance bude to, na co většina lidí změní názor. Dvojkový rok nás bude učit hledat hodnoty jinde. Většina z nás začne jinak nakládat s penězi, jinak spořit či zúročovat. Změníme postoj k financím a to, co pro nás mělo cenu, se může změnit. Ti, kteří budou příliš závislí na financích a nebudou chtít přijmout novou energii peněz, se mohou potýkat s finanční ztrátou či ztrátou zaměstnání. Jakékoli hromadění, ať už starých věcí, peněz nebo vzpomínek, nás brzdí a značí jen, že se potřebujeme cítit bezpečně a obklopeni láskou. Namísto skutečné lásky ale kolem sebe máme jen energii věcí, majetku a starých myšlenek.

Nadcházející rok, jak již dlouho avizuji, bude patřit hlavně rodině, partnerství, dětem, ale i společenstvím. Součtová jedenáctka (2+0+1+8 =11) značí dualitu. Slunce a Měsíc, mužský prvek a ženský, poukazuje na nutnost protějšku, abychom byli celí. Rok 2018 nás povede k našemu dvoupaprsku, jak se někdy nazývá partner duše, tedy k jeho nalezení. Teprve nyní je většina z nás připravena na jeho objevení. Jediné, co je potřeba s ohledem na Pětku pentaklů udělat, je se nově příchozí lásce otevřít, nestrachovat se, nebýt nevěřícný a podezíravý. Přijměme lásku, která k nám jde s otevřeným srdcem. Jen tak ji skutečně pocítíme.

Přichází rok, kdy budeme mít větší potřebu někam patřit, budeme chránit své domovy, zakládat rodiny a pociťovat větší sounáležitost. Podle čínského horoskopu nám vládne od února 2018 zemský pes, který svou smečku přesně takto chrání a je s ní neuvěřitelně spojen. Pes ochraňuje vše, co jsme doposud vydobyli (nejen majetek, domovy, rodinu, ale i úctu k sobě samým a naše postavení). Důležité bude pravé přátelství a přežijí jen pevné vazby. Zrada a klam nebudou mít šanci, pokud se budeme rozhodovat právě srdcem a intuicí.

A protože nám vládne Pětka pentaklů, budeme nuceni vymést veškerý nepořádek z našeho podvědomí. Věřte, že rok 2017 nám tyto čistky jen započal, ten správný veliký generální úklid je teprve před námi. Začněme ve svém podvědomí a zkusme se zbavit veškerých zátěží, ať už rodinných nebo osobních. To odstartuje čisticí elementy v našem kolektivním vědomí.

V první polovině roku 2018 budeme moci dokázat lidem kolem nás, že stojíme za nimi a zrovna tak i opačně. V této polovině totiž budeme chtít dotáhnout staré záležitosti, změnit to, co nám nevyhovuje a požene nás touha k těmto změnám. Teprve ve druhé polovině následujícího roku se nám podaří vydechnout. To bude čas na nové vztahy, upevňování starých a funkčních vazeb a posouvání takových dál. Ať už ve smyslu svateb, zásnub nebo společných majetků a početí dětí.

Přeji všem dostatek odvahy na vymetení veškerých starých kódů z našich podvědomí a v novém roce 2018 ať nás všechny obklopují jen světelné bytosti.

Děkuji za Vaši přízeň a za Vaše úžasné pokroky.

© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů