Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc srpen je KRÁLOVNA PENTAKLŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Dvorská karta

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Z Poustevníkova rozjímání se přehoupneme do srpnového měsíce, kterému vládne Královna pohárů. V červenci jsme přemýšleli, stahovali se do sebe a rozvažovali. Minimálně jsme k tomu byli vybízeni příležitostmi. Srpnová karta naznačuje, že jsme „něco získali“, něco se v nás „narodilo“. Může jít o myšlenku, názor, rozhodnutí nebo pocit. Možná ještě vědomě nevíme, co to je, ale uvnitř nás se to klube. Každopádně ono „něco“ budeme v srpnu opečovávat a rozvíjet.

Srpnový měsíc slibuje dobití energie, pokud budeme dále schopni přihlížet dění a stejně jako postava na tarotové kartě nezasahovat přes míru do koloběhu kolem sebe. Všimněme si návaznosti na Poustevníkovo stažení se do role pozorovatele. Abychom o to nové v nás dobře pečovali, jen pozorujme a přistupujme k věcem realisticky a přirozeně. Pomoci nám mohou nápady a nápadité přístupy k situacím a k problémům.

Královna pentaklů potřebuje být v souladu, jinak nemůže v jakékoliv podobě fungovat. Potřeba být ve spojení s blízkými lidmi, zvířaty a přírodou, pramení tedy z její nadvlády, a proto bychom si měli najít chvíle, které strávíme v přírodě. Teprve tam najdeme svou ztracenou rovnováhu. Všichni budeme vyhledávat místa, kde se cítíme v bezpečí a v kruhu lidí, se kterými je nám dobře. Můžeme být více citliví a hodně osobně vnímat jakékoliv nespravedlnosti, kterým budeme svědky. Všichni budeme zasaženi upřímnou touhou pomáhat ostatním a velkorysost a štědrost mohou být na místě.

Tato tarotová karta je silně spojena s Matkou zemí. Královna pentaklů naznačuje přítomnost ženského spojení se zemí a touhy pečovat. Nechme se vést těmito pocity. Budeme velmi mile překvapeni.

Královna pentaklů někdy značí přepracování a únavu z práce. I když nás práce baví a naplňuje, pokud je jí moc, může se ozvat náš vnitřní hlas, žadonící o oddech právě v přírodě. Královna pentaklů se nezalekne žádných povinností a svou práci by měla milovat. Svědčí o tom i fakt, že ve chvílích kritiky a odporu na její osobu, se místo pasivního přijímání, ponoří ještě víc do práce. Tak jako tak, neměli bychom zapomenout na nutnost souladu a pro zachování harmonie aktivity střídat.

Negativním aspektem této tarotové karty je někdy vnitřní neklid kvůli naší profesi nebo zaměstnání. Můžeme mít spoustu nápadů a snů, ale díky nestálosti a neschopnosti si vlastně vybrat, můžeme přešlapovat na místě. Ve druhém případě se může jednat o závislost na majetku. Ať už ve formě potřeby najít partnera, který nás zabezpečí nebo v neschopnosti vydechnout po usilovné práci.

Většina lidí tvrdě pracuje a nenachází čas na své skryté potřeby, na čas strávený s blízkými lidmi, na knihu, na sledování plynutí času v přírodě. Nastává ideální období na tuto nápravu. Vybídnout nás k tomu může právě dovolená.

Osmý měsíc kraluje našemu tělesnému teplu. Játra a lymfa mají na udržování tělesného tepla největší vliv. Trávicí soustava se ozve u těch z nás, kteří se stravují v rozporu se svým tělem! Během srpna budeme schopni lépe vnímat své tělo a jeho reakce na jídlo a pití. Díky nim můžeme ze svého jídelníčku vyřadit potraviny, které nám nedělají dobře. S jídlem a pitím můžeme spojit i oceňování a vychutnávání, které jde ruku v ruce s býkem vládnoucím této tarotové kartě.


© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů