Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc únor je TROJKA HOLÍ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Malá Arkána

Lednový měsíc nám dle očekávání zpomalil nástup nového roku (viz. Karta pro měsíc leden). V těchto dnech až týdnech se pomalu dostáváme z energií roku 2017. Vliv na tento přechod má dozajista naše chování v lednu. Bylo potřeba odevzdat vše nefunkční a nepotřebné. Pocity nutnosti se „očistit“, ať už od emocí či nefunkčních věcí, budou ještě přetrvávat, a proto v našich úklidech pokračujme i nadále. Urychlíme si tím náš vlastní postup.

Upozorňuji, že od začátku roku má tendenci vyplouvat na povrch vše v nás nezpracované. Pokud tak nečiníme vědomě, naše podvědomí se těchto bloků zbavuje samo a to nemusí být vždy příjemné. Dostávají se tak na povrch témata a bloky, které jsou v nás pevně ukotveny z minulosti. Chyby, kterých jsme se dopustili a nezpracovali, emoce, které jsme uložili do sebe namísto vyventilování, traumata, která jsme neměli sílu otevřít. Vše chce ven. Někteří z nás čištění pocítí na psychické rovině (podrážděnost, plačtivost, přecitlivělost, agrese…) jiní na fyzické rovině (bolesti, záněty, únava, nemoc, nespavost …). V tomto případě platí jedno jediné pravidlo, nebraňme se tomu, nechme vše projít a vyčistit.

Zajímavým prvkem je fakt, že v roce 2018 máme všichni před sebou dvě základní cesty. Jednoduše vysvětleno - buď odhodíme vše těžké a nepotřebné a odlehčeni uvidíme věci v jiném světle, nebo se budeme utápět v hromadě emočního zmatku, energií věcí a bloků, což povede k velmi těžkému prožívání během celého roku. Znovu upozorňuji na tento jev, o kterém jsem již psala v Kartě na rok 2018. Je nesmírně důležité si vybrat svou cestu prožívání.

V únorovém měsíci zůstáváme dál v archetypu Holí a od Pážete se posouváme do Trojky holí.

Postava na tarotové kartě stojí na vyvýšenině, opírá se o jednu ze tří holí a pohled má upřený do dáli před sebou. Dole v zálivu jsou tři lodě. Postava je otočena zády a v klidu přemýšlí. Často se tato tarotová karta srovnává se svou chronologicky předcházející kartou - tedy se Dvojkou holí, kde postava ještě stojí na hradbách a v bezpečí a velmi podobně se dívá do dáli a přemýšlí. Rozdíl je patrný. Naše postava na Trojce holí již ze svého cimbuří slezla, přiblížila se tedy svému cíli o několik kroků. Tyto kroky jsou již za námi a my jsme na rozcestí, před námi jsou ony dvě cesty celým rokem 2018.

Hole jsou spojeny s ohněm a poukazují na naši vitalitu a elán. Zelené pučící lístky na holích značí sílu a chuť růst až v silné listy. V přeneseném smyslu tedy naši chuť jít dál a rozvíjet se. Toto období posunu je spíše zaměřeno na naši mysl, kde k myšlenkové rozpínavosti tedy bude docházet. Můžeme hledat nové způsoby, zvažovat jiné možnosti a směry, soustředit své představy k odvážným myšlenkám a nestrachovat se, neboť Trojka holí poukazuje na schopnost předvídat, co se stane. Tuto schopnost budeme mít během únorových dní všichni otevřenou. Obecně se nám všem vytřibuje intuice každým dnem.

Negativním aspektem zde může být až přílišná posedlost obavami z budoucnosti (z nemoci, ze stáří, z chudoby, ze samoty…). Tyto obavy fungují jako černé mraky, které nám zabrání vidět dál. Nezapomeňme, že v tomto roce je velmi lehké spadnout do role oběti a frustrací. S černými mraky tedy můžeme bojovat často, ale nutné je si vždy uvědomit, že jde jen o naše domněnky omezení, které si sami dáváme.

Ti z nás, kteří se cítí frustrováni, že plány se nevyvíjejí podle představ, by se znovu ve svých myšlenkách měli vrátit na pomyslné hradby, tedy do bezpečí, kde si mohou v klidu popřemýšlet a znovu učinit rozhodnutí, který že to směr, je ten správný. Teprve poté vyjít a dál spřádat plány podle Trojky holí. Ale během února nám Trojka holí dává neuvěřitelnou energetickou podporu a tudíž je dobré si svou cestu skutečně už zvolit a hlavně vyrazit! Těm, kteří budou ze strachu stále přešlapovat na svých hradbách, nebude dvakrát dobře. V únoru máme konat a posouvat se na cestě vpřed. Jakmile si svou cestu zvolíme, vyrazme za dobrodružstvím, díky této tarotové kartě nám přeje štěstěna a úspěch je zaručen.

Ve většině případů, kdy se cítíme nenaplněni a zklamáni z místa, na které jsme se vydali, hraje roli právě fyzické místo a jeho špatný výběr. Proto je někdy nutné změnit pracoviště, bydliště, trávit více času doma nebo naopak na cestách.

Nedostatek energie hrozí močovému měchýři a samozřejmě celému únoru vévodí naše ledviny, které by teď pro nás měly být na prvním místě. Oslabená funkce ledvin se projevuje formou úzkosti a nízkého sebevědomí. I tomuto párovému orgánu pomůže emoční čištění a odhazování všeho nepotřebného.


© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů