Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc duben je VELEKNĚŽKA:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Velká Arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

S pomalu se probouzejícím jarem se začíná více otevírat naše intuice a naše síla. Po březnové zesílené logice a potřebě všemu racionálně porozumět, vstupujeme do období instinktu, intuice a zesílených vhledů.

Duchovní žena, kněžka, panna, druhá karta Velké Arkány vyobrazuje Velekněžku klidně sedící, vzpřímeně se dívající před sebe. V ruce drží Tóru, moudrost všech moudrostí. U jejích nohou je měsíční srpeček. Vzhledem k tomu, že měsíc roste od novoluní k úplňku, nastává vhodná doba k započetí nových projektů a k realizaci plánů.

Žena sedí mezi dvěma mocnými pilíři, z nichž jeden je černý a druhý bílý. Jedná se o klasické vyjádření duality, tedy vědomí a nevědomí, bílé a černé, toho, co je vidět a toho skrytého. Můžeme ji považovat za princip sounáležitosti, síly, jež toleruje dvojznačnost. Tím odkazuje k nalezení harmonie mezi vnitřním mužem v nás a vnitřní ženy v nás. Teprve to vede k pročištění vztahů partnerských a k nalezení harmonie a vyváženosti mezi mužem a ženu.

S probouzející se přírodou nastává příhodná doba k vyzdvižení ženského potenciálu v nás všech. My ženy vládneme mocí kouzelnou, instinkty a intuicí, jež muže nepřestává překvapovat. Soustřeďme se na ni, rozvíjejme ji a dovolme ji vyjít na světlo. Co by to ale bylo za svět bez našeho mužského protějšku? I muži mají svou vnitřní ženu a právě té je třeba se taktéž věnovat. Dnešní chytří muži moc dobře vědí, že mají emoce a pocity, které není třeba dále skrývat. Teprve připouštění si vlastních emocí vede k lepšímu vyznání se sám v sobě. A když se vyznáme sami v sobě, vede to k pochopení druhých, a tedy ke kvalitním vztahům na světě.

Velekněžka je symbolem všeho neznámého. Všechno ví, ale neprozradí. Je to strážkyně brány, strážkyně podvědomí. V dubnu nám poskytuje své dary, kterými jsou již zmíněná intuice, významné sny, které nás vedou, a skryté vědění. Duben nám naznačuje nutnost stáhnout se do ústraní, do svého nitra, prohlubovat vztah s naším Vyšším Já a naslouchat své duši. Vnímejme přírodu, která se probouzí, pozorujme zvířata, která se chovají instinktivně, a nepřestávejme žasnout.

Je čas pohlédnout za závoj podvědomí. Ideální forma může být meditace, rozjímání, čas strávený sám se sebou. Rozviňme svou vnímavost a nalezněme, co skutečně chceme. Právě Velekněžka nám nyní může dovolit nahlédnout až do našich srdcí, kde je naše pravá skutečnost ukryta.

Negativním aspektem této tarotové karty může být strach poznat, co si o něčem opravdu myslíme. Strach podívat se upřímně do našeho podvědomí. Co by se stalo, když bychom tam nalezli, že v životě chceme něco zcela jiného, než právě žijeme? Pak by bylo třeba způsob života změnit, opustit něco nevyhovujícího a najít v sobě tím pádem veškerou odvahu. To nás děsí, a zdá se jednodušší sklopit zrak před tajemstvím našeho nitra.

Představme si, že Velekněžka nám otevírá skulinku své ostražitě střežené brány, kudy vedou cesty k našemu podvědomí a k našim pravdám. Je jen na nás samých, jestli nahlédneme, kam až sestoupíme a hlavně, jestli budeme chtít hlas své duše následovat. Pro ty, kteří se rozhodnou sestoupit a nechají se Velekněžkou vést: nezapomínejme, že se nám vždy otevře jen to, na co jsme v tu chvíli připraveni! Nikdy se nestane, že narazíme na takové tajemství, vědění a dary, které nejsme schopni unést.

Pokud v sobě nosíme nějaké tajemství nebo chystáme započít nějaký nový projekt, nechme si vše zatím pro sebe! V dubnu se nevyplatí sdílet své nápady a tajemství. Věřme své intuici a dejme si pozor i na rady od ostatních lidí. Vždy je nutné, aby rezonovaly s naším Já. Vyskytnou se lidé, kteří se nás budou snažit přesvědčit, abychom šli proti své intuici. Jen je rozeznejme a v duchu poděkujme, bude se jednat čistě o zkoušku Velekněžky, jestli necháme hlas své intuice přehlušit radou někoho jiného.

Během dubna jsou nejvíce ohrožena játra. Proto se v tomto období nejvíce doporučuji očisty. Slabost a podrážděnost jsou známky energeticky přetížených jater. Dbejme na odpočinek po dlouhé zimě a nechtějme hned vše stihnout s prvními paprsky. Je tu i čas k rozjímání!


© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů