Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc květen je OSMIČKA PENTAKLŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Malá Arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

O Valpuržině noci završíme čtvrtý měsíc a vcházíme do nového cyklu. Dubnová Velekněžka nám může pomoci vplout do května intuitivněji a pohodlněji. Následně předává svou vládu archetypu pentaklů, konkrétně osmičce.
Na tarotové kartě vidíme mladého muže, sedícího na lavici, a plně soustředěného na svou práci. Pracovní zástěra, kladivo a vytepávání vzorů naznačují usilovnou práci plnou dřiny a sebekázně.
V květnu nás tato usilovná práce čeká. Přijali jsme či přijmeme určitý závazek. Vynaložíme veškeré své úsilí na soustředěné plnění tohoto úkolu. Před námi vyvstane jediný cíl, na který se zaměříme.

Muž má jisté představy a převádí je do fyzické podoby. Z jeho myšlenek se stávají reálné předměty. Traduje se, že muž představuje duchovní energii projevenou ve fyzické podobě.
Pilná práce, dostatek práce, oddanost cíli a vize před sebou. Ve většině případů se karta vykládá jako práce, která přináší odměny. Může se jednat o zaměstnání, které nám přináší odměnu ve formě výplaty, ale samozřejmě se můžeme setkat i s prací na vztahu, na sobě samých. Tato práce přináší také odměnu, odměnu, kterou nelze vyčíslit. Takto vehementně se můžeme věnovat i diskusi, rovnání svých myšlenek, dotažení stále odkládajících úkolů či koníčku.
Poslání této karty by se dalo jednoduše přetlumočit - soustřeďme svou veškerou energii na odvádění kvalitní práce, ať už se zabýváme čímkoliv.

Všimněme si, že z tarotové karty lze vycítit jistý druh sebekázně. Někdy bude potřeba zatnout zuby a nepovolit. Pokud budeme se stejnou kázní, jako muž zobrazený na vyložené kartě, zacházet se svým příjmem, nemůže se stát, že bychom pocítili nedostatek.
Pokud nás nebaví naše zaměstnání, náš vztah či náš život obecně, projevuje se tato nelibost jako neklid. Za tím je potřeba hledat nedostatečné nasazení. A za nedostatečným nasazením je potřeba hledat naši nespokojenost, která evidentně vyžaduje již netrpělivě změnu.

Buďme oddáni své práci, sami sobě, svým blízkým, svému zdraví a životu. Představme si, jaké by to bylo, kdyby každý vykonával svou práci s takovým nasazením a pozorností. Nežilo by se všem lépe? Vyberme si cíl, ke kterému chceme dojít, a vynaložme veškeré naše úsilí na překonání překážek. Tato tarotová karta nám chce připomenout, že pokud se na něco zaměříme, dosáhneme nemožného.
Druhým aspektem může být fakt, že nám věci jdou až příliš snadno. Jsme na vrcholu a vše, co se opakuje, je pro nás už rutinou. V takovém případě je třeba se podívat po novém projektu. Je třeba se zabývat něčím novým, co naši pozornost upoutá a čemu se opět budeme věnovat s plným nasazením. Rozhlédněme se kolem a najděme si v takovém případě nové cesty a cíle. Rutina by nás jinak umořila. Naučme se novým dovednostem, zlepšujme své dovednosti a hledejme nové cesty.

Z fyzického hlediska náleží květen jak jinak než našemu srdci. Proto by se hodilo spojit vše, co činíme, s láskou a do svých činností vkládat srdce. Jsem si jistá, že pak by naše výsledky a potěcha z vykonaného byly zcela někde jinde.

© 2012-2022 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů