Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Kartou pro rok 2019 je tarotová karta DESÍTKA HOLÍ:

tarotova karta

Tato tarotová karta náleží do Malé Arkány

V roce 2019 bude velmi záležet na nás samotných, jaký si ho uděláme. Následující řádky píši opět jako vysvětlení kolektivní energie, tedy toho, co je všude mezi námi, toho, co vévodí našemu kolektivu, našemu společenství. Představit si tuto energii můžeme jako vzduch, který všichni vydechujeme a vdechujeme, neustále dokola, aniž bychom si tuto skutečnost nějak více uvědomovali. Ale i v této kolektivní energii má každý jedinec veliký vliv a to hlavně na svůj život, na svůj postoj k životu, na své vnímání a na své každodenní rozhodování. Samozřejmě, že nevymažeme kolektivní energii, ale vždy záleží na našem postoji k ní a na našem rozhodnutí, jak s ní naložit.

Právě končí rok 2018, pro někoho těžký rok, pro někoho nejtěžší rok vůbec. Pod taktovkou Pětky pentaklů jsme byli vedeni vyjít ze zavedených kódů obětí a z nesprávných rolí, které jsme si časem navykli žít. Někteří z nás formou lehkého uvědomění, jiní formou velikého zemětřesení v našich životech. Velmi často toto prozření chodí formou šoku, náročné zprávy, nemoci, ztráty jistoty, prohlédnutí určité situace, avšak nikdy to není lehké.

Mnozí z vás se mě ptají, proč to musí být tak těžké. A já znovu odpovídám, nemusí! Všechna tato zemětřesení v našich životech se dějí z jednoho jediného důvodu, že nás chce vyšší síla vrátit na naši původní cestu, po které jsme z určitých důvodů přestali v minulosti kráčet. Čili čím více jsme v souladu sami se sebou, tím je větší pravděpodobnost, že jdeme po své cestě a nutně nepotřebujeme takovéto zásahy zvenčí.

Rok 2019 je další částí v naší životní skládačce. Čeká nás rok dospívání, rok zkoušky dospělosti. Od zmatenosti, se kterou jsme se potýkali, a potýkat ještě budeme, přes přeinformovanost dozrajeme. Nadcházející rok je rokem rozvoje inteligence, včetně duchovní. Vládnout bude hlad po správných informacích! Po jejich správném zpracování a zařazení a po komunikaci. Nastává čas, kdy je potřeba jednat, nečekat a neschovávat se za role, které nám nepatří, jak jsme v roce 2018 již byli nuceni zjistit. Už se nehledejme, nevyčkávejme, netaktizujme, uchopme svůj život do rukou a přestaňme fňukat.

Nebudu vám nikomu lhát, zkouška dospělosti nebývá lehká. Ale i zde platí pravidlo, že záleží jen na nás samotných, jak jsme na „maturitu“ připraveni z předešlých měsíců a s jakou vervou se jí zhostíme.

Rok 2019 se ponese pod taktovkou tarotové karty Desítky holí. Na kartě vidíme postavu, která pro svůj těžký náklad nevidí ani zřetelně před sebe. S ohnutými zády čelí z posledních sil svému břemenu, které jí brání vzhlédnout. Téměř jako kdyby nám tarotová karta chtěla předat určité varování, ať se nesnažíme zaplnit nově vzniklá místa ve svém životě opět nepotřebným a zbytečným!

Je skutečně řešením, naložit si ještě více povinností a úkolů? Skutečně to pro nás bude dostatečným měřítkem naší síly? Předpokládám, že to povede jen k větší frustraci, přepracovanosti a mrzutosti. Sílu, kterou všichni chceme tak moc nalézt, nenajdeme ve chvíli, kdy s hlavou skloněnou a s náručí plnou deseti holí přibereme ještě další hůl.

Desítka holí poukazuje na situaci, kdy si všechno chceme udělat sami. Možná v nás převládá názor, že práci nikdo jiný neodvede tak dobře jako my. Možná jsme ztratili důvěru nebo jen jednoduše přes náklad holí ani nabízenou ruku nevidíme. Ať je to tak, či onak, tento způsob uvažování nás sráží na kolena. Pozor si dejme i na očekávání, kdy si o pomoc nejsme schopni říct a jen čekáme, že si našeho vyčerpání někdo všimne a přispěchá nám na pomoc. Nemuseli bychom se také dočkat.

Proto zkusme kráčet se vztyčenou hlavou a nenabírejme si zbytečné povinnosti, zrovna tak, jako se nezaobírejme těžkými myšlenkami. Tím se zcela vyhneme negativnímu aspektu této tarotové karty a hlavně si udržíme svěží energii a lehkost. Pozor si dejme na zkratky na naší cestě, které nás jen dovedou do starých kolejí přijetí údělu oběti, vzdání se otěží nad naším životem a až trapného přijetí údělu tažného koně. Cesta naší maturity může být lehčí, ale rozhodně s touto tarotovou kartou nemůže být vše zadarmo. Na to mysleme. Onu lehkost můžeme najít právě v naší kontrole, zda se nevracíme do starých kolejí a v naší schopnosti zbavit se zbytečných povinností a snaze více žít.

Kolektivní energie nám v tomto roce bude chtít zablokovat celé myšlení. Zmatenost a postavení jasných věcí takříkajíc na hlavu bude na denním pořádku. Jde to velmi jednoduše a snadněji, než si mnozí z nás myslí. Uměle vyvolanými zprávami, na které se strhne naše pozornost, sociálními sítěmi, které vedou k porovnávání se s neskutečným a vědomým či podvědomým rozhodnutím odsouvat rodiny, „než vše zaplatíme a doděláme kariéru“. Jak jsem již avizovala, již není čas fňukat a svalovat vinu na ostatní, nebo i sami na sebe, pokud se držíme role oběti a viníme se za možné i nemožné. Začněme v roce 2019 používat hlavu, nenechávejme se opíjet rohlíkem. Já vím, že se to jeví jako jednodušší cesta, ale věřte, že důsledky by byly otřesné. Uvažujme, ptejme se, informujme se na správných místech, vypusťme ze svých životů balast a nenechávejme si zadní vrátka.

Rok 2019 spadá vibračně pod číslo 3 (2+0+1+9 = 12, 1+2 = 3). Jedná se o číslo intelektu, zvědavosti, kterou ukojíme v kvalitních knihách a filmech. Jedná se o číslo kreativity a vynalézavosti, i zde můžeme s dávkou kreativity přijít na způsob, jak takovou zkouškou dospělosti projít. Číslo 3 zároveň otevírá bránu do jiných dimenzí. V tomto roce nám bude umožněn průchod různými energetickými portály k vyššímu uvědomění. I díky tomu můžeme svou zkoušku dospělosti zvládnout s větším přehledem.

Určitě bude nutné si vymezit čas na odpočinek, pokud tak neuděláme, přijde nucená doba na regeneraci, kdy budeme mít dostatek času k odpočívání a přemítání nad svými kroky. Jako postava na tarotové kartě nejvíce zatěžuje hlavu a krk, tak i nám všem se bude tato fyzická oblast nejvíce ozývat. I tato oblast prochází zkouškou, nezapomínejme. Hlava, která bolí z nějakých příčin, oči, které nevidí, nebo vidí jen to, co samy chtějí, uši a zuby, které nefungují tak, jak mohou. Krk a šíje, které se ohýbají pod tíhou povinností.

Pozitivní aspekt této tarotové karty je úspěch, který je více než zasloužený. Což se nám náramně hodí při skládání zkoušky. Pokud tedy zrovna nekolabujeme pod tíhou nákladu, nastal čas si užívat zasloužilé chvíle. Nepřebírejme tedy nové povinnosti a neujímejme se dalších myšlenek, které nás mohou jen zatěžovat. Naučme se delegovat určité povinnosti na druhé, získáme tím patřičný nadhled a uvidíme svůj následný směr. Rozvíjejme sebe sami a pátrejme po pravdě.

Přeji vám všem úspěch při skládání zkoušky dospělosti a hodně odvahy při uchopení svého života do hrsti!

Děkuji vám všem za vaši přízeň a vaše pokroky.

© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů