Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc srpen je TROJKA POHÁRŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Malá Arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Osmý měsíc přináší další vlnu uvolnění. Ze spojení se Zemí se posouváme do sféry emocionální. Proto tento měsíc vybízí k prožívání, sdílení a k uvědomování si svých pocitů. Hovořím o další vlně uvolnění, která i ve druhém prázdninovém měsíci přichází. Je však nutné upozornit, že někteří z nás takový příliv energie nebudou zatím vnímat jako uvolňující a lehčí, ale právě naopak jako náročný, cizí a mnohdy i bolestivý. Proč tomu tak může být? Jde o novou energii, na kterou tací z nás nejsou zatím zvyklí. A abychom mohli pocítit uvolnění, je třeba něco pustit, něčeho se vzdát a odevzdat. Pokud to někomu z nás dělá problém, pocítí právě v těchto dnech energii náročnější. Mysleme však na to, že je třeba odevzdat své myšlenky, strachy, domněnky, starosti, obavy a bůh ví co všechno. Teprve poté můžeme plně nasát sílu uvolnění, hojnosti a uzdravení. Tedy tři pilíře, které tato tarotová karta přináší.

Na ni vidíme tři tančící ženy, které nad hlavami drží poháry a připíjejí si. Z karty je patrná radost, uvolnění, energie a sounáležitost. Všimněme si, že na této kartě není vyobrazena pouze jedna osoba. Vstupujeme tedy do měsíce, kdy nám bude dělat dobře obklopovat se stejně smýšlejícími lidmi. Lépe nám bude s přáteli, s rodinou, v dobrém kolektivu kolegů. Snáze vytvoříme harmonii a dáme průchod svým radostným emocím. Srpen představuje čas oslavování, setkávání a radosti.

Nastává období, kdy nacházíme plody našich emocionálních rozhodnutí. Užívejme si radosti a lásky, kterou nám tento měsíc poskytuje. Někdy se může stát, že plody našich emocionálních rozhodnutí z minulosti nejsou zrovna dvakrát radostné. V tom případě je potřeba ono odevzdání a „nacítění“ i takových emocí. Teprve když si emoci uvědomím, mohu s ní nadále pracovat.

Emocionální a tvůrčí život se rozvíjí a doslova vzkvétá. Harmonizovaným a uvolněným se nám bude lépe dařit přijímat správná poselství a realizovat svá přání. Lépe se bude pracovat tvůrčím lidem, přichází nové nápady a nové možnosti.

Trojka pohárů otevírá i téma společenství, týmů a skupin. Srpen nám může do cesty přivést nové lidi, přátelé či důležité osoby našeho života. Záleží jen na nás samotných, jestli jim dáme možnost, aby skutečně byli součástí našich životů a jak moc se zapojíme do skupin, seznamování a sdílení emocí s větší skupinou lidí. Může se jednat o rodiny, o rituály, oslavy, ale také o nové kolegy, týmy, přátelství vzniklé na dovolených a podobně.

V podvědomí nám tato tarotová karta otevírá stín „já a ostatní“. Můžeme si tedy položit otázky, jaký mám vztah s určitou skupinou lidí /kolegové, rodina, sousedi…/, jak se cítím lépe? Když jsem plně ve skupině nebo jen pozoruji zpovzdálí? Cítím se zranitelně ve větší skupině lidí? Je mi lépe samotné/-mu? Sledujme přitom své myšlenky a emoce.

Srpen náleží našemu tělesnému teplu. Játra a lymfa mají na udržování tělesného tepla největší vliv. Trojka pohárů označuje dobré zdraví. Ideální karta na oslavy, dovolené a možnosti radovat se z dobrého zdraví. Obklopujme se stejně smýšlejícími lidmi, to nás nabije pozitivní energií, a dobrá psychika naše zdraví jen upevnění.


© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů