Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc únor je PĚTKA POHÁRŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Malá Arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Do druhého měsíce vklouzáváme zahaleni v černém plášti. Zima kolem nás a zima uvnitř nás. Je třeba se nadchnout, zahřát se něčím, chopit se pocitu, díky kterému pookřejme. Po lednovém točení Kola štěstí mohou mít někteří pocit, že nevyšli nejlepším směrem. Může se dostavit touha změnit kurz, potřeba začít znovu a jinak, vše jen díky určité citové zmatenosti a lítosti.

Je třeba si uvědomit, že většina z nás si stále ještě po skončení minulého roku neodpočinula. Snažíme se o to za pochodu a evidentně marně. Fyzické tělo je propojené s psychikou, a proto se není třeba divit, že nám v únoru vládne tato emočně vypjatá tarotová karta.

Co kdybychom si nelámali hlavu tím, co bylo a jak jsme vyšli do nového roku, ale jednoduše zkusili vyjít znovu a jinak? Nevadí, že začíná únor! Pokud potřebujeme logický argument, můžeme se opřít o čínský začátek nového roku, který spadá na 5. února. A hned máme důvod. Zastavme se a rozmýšlejme, jakým jiným směrem chceme své kroky ubírat. S jakou jinou energií, s jakým jiným nastavením a pohledem na svět kolem nás. Vše lze měnit, záleží to jen na nás samotných.

Na tarotové kartě vidíme smutnou postavu choulící se v černém plášti nad svým žalem. Plna bolesti a zklamání se uzavírá sama do sebe a do vzpomínek na minulost. Veškerá pozornost se jí stáčí k převrhnutým pohárům, symbolizující ztráty tak, že si nevšímá zbývajících dvou, dosud stojících. Ty poukazují na nové myšlenky a cesty. Postava je více zaměřená na svou ztrátu a bolest, než na nové směry. A právě tuto skutečnost se pokusme, moji milí, co nejvíce změnit. Možná se upínáme k minulosti, přemítáme, co jsme měli dělat jinak, možná nás něco zklamalo, něco nás trápí či si něco vyčítáme. Dejme průchod svým emocím, ale následně se oklepejme, poučme a otočme se na zbylé dva poháry. Nemá význam být dále posedlí svou ztrátou. Ti z nás, kteří se již na stojící poháry soustředí, jsou napřed. Určitě je to úžasný posun, vytrvejme! Ale i zde je třeba se dál soustředit na svou cestu, nenechat se zviklat emoční houpačkou a uhájit si své dva poháry, nebo-li nové směry, nové názory a nová rozhodnutí.

Celé naše citlivé nitro a nervová soustava mohou podléhat výkyvům. Citlivější jedinci a jedinci nacházející se na nerovných emocionálních plochách mohou sklouznout až k melancholiím a depresím. Emoční propady a u některých z nás i propady fyzického těla, se budou ozývat vždy, když se budeme příliš dlouho zdržovat v truchlící náladě a pesimistických emocích. Ale pozor, to neznamená rychle skousnout náročné emoce, které se spolu s touto kartou mohou dostavit! Nikoliv, je potřeba vše dobře zpracovat, prožít si emoce smutku, bolesti a ztráty, které nás mohly dohnat. Teprve po správném prožití můžeme přejít do další fáze.

Do popředí se dostávají naše ledviny, které by teď pro nás měly být na prvním místě. Filtrují energeticky i spoustu emocí, tudíž není třeba je o to víc zatěžovat a setrvávat v emocích typu lítost, smutek, zmatek a žal. Oslabená funkce ledvin se projevuje formou úzkosti a nízkého sebevědomí. I tomuto párovému orgánu pomůže emoční čištění a odhazování všeho nepotřebného.


© 2012-2022 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů