Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc červen je PÁŽE PENTAKLŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Malá Arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Během červnového měsíce se přesouváme k energii hmoty, a začínáme se pozvolna vracet zpátky do reality. Čeká nás měsíc, kdy se ukáží naše schopnosti a nadání. Vyjde na světlo, jak s nimi umíme nakládat či právě naopak, kde máme mezery a nedostatky.

Do popředí se dostává ryze praktický přístup. Budeme si klást realistické cíle a pamatujme, že snění a bláhové plánování nás tento měsíc může přivést na scestí. Situace vyžaduje praktičnost a koncentraci. Teprve tato souhra přinese pokrok a nové možnosti.

Na tarotové kartě vidíme mladíka, který v rukách drží pentakl. Příroda kolem něj je klidná, nebo on ji alespoň tak vnímá. I to je podstatný fakt, který prozrazuje, jak můžeme na svět kolem nás nahlížet. Je plně soustředěn na svůj pentakl, který pro nás může představovat projekt, povinnost či nějaký cíl, který jsme si dali. Kdesi před námi je příležitost, a je jen na nás, zda budeme schopni ji spatřit a využít. Cesta k ní vede přes pracovitost, snahu a soustředěnost. Zkusme se s tímto nastavením věnovat svým projektům.

Páže pentaklů nám může pomoci zapracovat i na vnitřním světě. Ptejme se sami sebe, jak moc jsme praktičtí, jak si umíme práci rozvrhnout a s jakou energií k ní přistupujeme. Dokážeme zabrat a dotáhnout věci do zdárného konce nebo se spíše vykrucujeme a záležitosti odkládáme? Odpovědi nám mohou značně pomoci při plánování dalších projektů a postupů.

Negativním aspektem tarotové karty Pážete pentaklů je přílišná soustředěnost k sobě samým. Hrozí, že naše zájmy jsou tou nejvyšší prioritou a ignorujeme tak své okolí. Pozor si dejme v tomto případě na náš přístup právě k potřebám okolí. Pokud by naše ignorace, i když nevědomá, trvala déle, mohli bychom přijít o to nejcennější. Dalším negativním aspektem je i neustálá kontrola peněz a vyžadování hmotného majetku bez smyslu pro povinnost, který je potřebný k vytvoření bohatství.

Červnovému měsíci vládne tenké střevo a symbolizuje přístup k informacím a naši ochotu je vstřebávat a následně oddělovat na přínosné a zbytečné. I tato schopnost se nám na naší cestě k nové příležitosti hodí.

Pozor si dejme na časté uchylování se k jídlu, pokud se cítíme frustrování okolnostmi. Kompenzovali bychom si tím jen vnitřní hlad. V takovém případě je dobré se ptát, po čem prahneme a nedostává se nám?


© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů