Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc duben je VELEKNĚZ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Velká Arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Máme za sebou měsíc, kdy jsme i u nás v České republice pocítili dopad tohoto onemocnění na naše životy. Většina vašich dotazů směřuje k aktuální otázce pandemie. Vše jsem již shrnula v mimořádné informaci, kde najdete potřebné odpovědi. Nabádala jsem vás, ať sledujete své chování a své reakce během březnového měsíce. Všichni jsme pocítili omezení, která nám celá situace přinesla. Mám velikou radost, že většina z vás naplnila březnovou tarotovou kartu a skutečně si užila prosté radosti života a začala hledat radosti i v drobnostech. Zůstali jsme s rodinou, najednou jsme měli více času na děti, na partnera a na sebe. Stihli jsme udělat takové činnosti, na které v běžném režimu nezbývá čas ani energie. Někteří z nás celou situaci uchopili i tak, že šířící se strach vpustili do svých srdcí. Samozřejmě nevědomky. O to horší bylo vypořádání se s tématy a se stíny, které strach aktivoval, a které vyplavaly na povrch. Samota, strach, úzkost, paralyzace a k tomu všemu neustálá mediální masáž. To by skolilo i silného jedince! Každý máme své zkoušky a každý máme nějaké psychické vybavení a zkušenosti, které nás formovaly. Proto každý jedinec reaguje na vzniklé situace jinak a po svém. Vzhledem k tomu, že se mezi námi našli i tací, kteří strachu podlehli, dovolím si velmi stručně napsat pár bodů.
Berte je jako s.o.s. berličky, když máte pocit, že vám strach podrazí nohy.

Dobře vybírejme média, která sledujeme. V žádném případě netravme veškerý čas sledováním aktuálních zpráv (TV, mobilní aplikace…).

Pokud jsme doma, nastavme si harmonogram, který budeme následně dodržovat. Upravme se, netravme celý den v pyžamu.

Komunikujme o svých pocitech s druhými lidmi. Sdílený negativní pocit, je lepší pocit. Snažme se pochopit druhé a zároveň jim vysvětlit, co se děje uvnitř nás.

Zjistěme, co nám psychicky pomáhá. Je to meditace, psaní si emočního deníku, tvoření, spánek nebo pohyb… Věnujme se tomu.

Zkusme se dostat k činnostem, které jsme dlouho odkládali. Pocit z dobře vykonané práce nám velmi prospěje.

Dělejme si drobné radosti.

Můžeme svůj strach pojmenovat, definovat ho. Vyzveme stíny na světlo. Tato praktika nebude lehká, upozorňuji předem, ale v konečném důsledku je velmi uzdravující.


V dubnovém měsíci nám vládne Velekněz. Silná a mocná tarotová karta, která bude prověřovat, zda známe pravidla a zda jsme připraveni se učit a pokročit. Velekněz představuje přijatelný kodex chování stanovený lidmi, kteří zastávají vedoucí postavení. Dva učedníci u nohou Velekněze se řídí jeho pokyny a jeho příkladem. Tak jako i my posloucháme aktuálně politiky a jejich opatření a nařízení. Tarotová karta nás vede k přizpůsobivosti a k respektu. Čili je to dozajista správná cesta. Jen si uvědomme, že i když přijmeme pravidla chování, nikdo nám nemůže nařídit, co si máme myslet nebo co máme či nemáme cítit. Naše duše jsou svobodné. Tarotová karta nás učí souznět s daným stavem věcí. Nebojujme tedy tam, kde je to zbytečné, vyplýtváme si svou životní energii. Naopak přizpůsobme se aktuální situaci po svém, a vytěžme z ní maximum.

Velekněz nás učí mnoha dalším věcem. Jednou z nich je tedy přijetí pravidel a vytvoření si rituálů. Právě ty jsou s pátou kartou Velké Arkány spojeny. Zkusme si i v této době najít čas na rituály. Nastavme si harmonogram a dodržujme ho. Pokud je třeba trávit čas v izolaci, velmi nám to pomůže. Disciplína, respekt a pokora. To jsou témata této tarotové karty.

Čas můžeme využít i k samostudiu. I k tomu nabádá Velekněz. Měli bychom tedy mít v dubnu víc chuti se vzdělávat, číst a zabývat se novými informacemi. Co jsme si vždy chtěli přečíst a nastudovat a odkládali jsme to?

Někdy Velekněz poukazuje na jedince, kteří se rozhodli jít proti pravidlům. Jinými slovy nechtějí jít za žádnou cenu s davem. Je jim jedno, co si myslí druzí a za všech okolností se jim protiví dodržovat pravidla a nařízení. Taková revolta je sice na první pohled odvážná, ale v tématech celosvětové hrozby bych ji nedoporučovala. Přeci jen se aktuálně učí celé lidstvo. Mnohem zajímavější a přínosnější je dle mého revolta duše, jak jsem již zmiňovala.

Během dubna jsou nejvíce ohrožena játra. Proto se v tomto období nejvíce doporučují očisty. Slabost a podrážděnost jsou známky energeticky přetížených jater. Obecně tarotová karta poukazuje na krk a ramena. Chronické potíže budou mít tendenci o sobě dát vědět.

Vzájemně si budeme zrcadlit témata, která se mohou uzdravit a která nás tíží. Učit se budeme dávat i přijímat a obecně budeme vnímavější k jakékoliv nerovnováze. V oblasti mezilidských vztahů dojde ke vzájemnému učení. Nejvíce to logicky pocítíme u blízkých lidí. I zde připomínám nutný respekt nejen partnera a blízké rodiny, ale i sebe a svých emocí a potřeb.

Přeji nám všem využít dobře čas, který nám byl dán.


© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů