Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc květen je ESO HOLÍ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Malá Arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Vstupujeme do pátého měsíce tohoto roku. Po dominantním Veleknězi, který nám přinesl pravidla a řád, se dostáváme k ohnivé energii, která nám může pomoci odrazit se správným směrem. Tu uvítá snad každý z nás, neboť vstupujeme do nového cyklu, do odlišné energie a do nových možností. Čekejme tak uvolnění semknutosti a rychleji plynoucí energii kolem nás i v nás oproti předešlým měsícům.

Tak jako všechna esa, symbolizuje i Eso holí nový počátek, začátek něčeho nového. Atribut holí značí konání, posun vpřed a aktivitu. Během května nastává tedy čas na vykročení již nějakým směrem. Naše já touží po výsledcích. Nebude nás už tolik uspokojovat jen o věcech přemýšlet, ale rovněž naše myšlenky i naplňovat v činech. Již potřebujeme něco dalšího tvořit, na něčem začít pracovat a ponořit se tak do plynoucí energie tvoření. Zahajme tedy to, o čem doposud jen přemýšlíme nebo mluvíme. Strach z nesprávného rozhodnutí nám pomůže překonat aktivita a vášnivý přístup k životu, který s sebou tato tarotová karta nese. Vášeň jako taková se probudí a dobře udělají ti z nás, kteří se vášnivě a odhodlaně vrhnou do všech činností. Dostáváme se pomalu z moci Velekněze, kterým jsem v dubnové předpovědi pojmenovala politiky. Využijme uvolněnou energii a dobře ji směrujme. Můžeme svou pozornost a energii vyslat jakýmkoliv směrem, o kterém jsme přesvědčeni, že je ten správný. Eso holí slibuje úspěch v začátcích. Dál už to bude záležet na nás samých.

Tarotová karta popisuje zahájení nových projektů. Vše, co nás dovede k uskutečnění našich cílů, se v těchto dnech bude hlásit o slovo. Myšlenky směřující k rozhodnutí nám nedají spát, tělo bude neposedné a plné chuti vstát a konat. Kolem sebe uvidíme spoustu symbolů, vedoucích nás opět jen k realizaci. Je na nás, abychom vyšli naproti tomu, po čem toužíme. Je potřeba se ujmout vedení nad svými životy. Přestaňme věci odkládat. Vymýšlením výmluv, proč něco nejde, jsme strávili už dost času. Přichází energie konání a jednání. Eso holí symbolizuje i kreativitu a originalitu. Buďme tedy tvořiví, ať už ve svých projektech například originálním přístupem či v návrhu řešení, nebo jen tvořme pro radost, kreativní činnost je ideálním ventilem.

Na tarotové kartě vidíme ruku vystupující z mraku a držící hůl. Jedná se o jistou podporu, božské vedení, zdroj inspirace. Nezapomínejme tedy, že rozhodně nejsme sami. Během května se ti vnímavější z nás o tom mohou sami přesvědčit.

Negativní aspektem této tarotové karty může být přílišná horlivost a taková touha započít nové projekty, že pro přísun nové energie zapomeneme na stávající povinnosti. Můžeme staré projekty ukončit, dodělat nebo je delegovat na jiné. Pozor však na otevření příliš mnoho aktivit, přivedlo by nás to k vyhoření a k únavě, protože bychom svou energii museli dělit. Dále za negativním aspektem může stát neúspěch spojený se vztekem a zarputilým obviňováním všech okolo. Typické by bylo svalování viny na politická nařízení či na virus jako takový. Samozřejmě, že díky nim jsme se ocitli v nové, a ne zcela vítané pozici, ale přenechme obviňování duchovně slabším jedincům. Pozor si dejme na stagnaci jakéhokoliv druhu, ať už sociální či duchovní.

Z fyzického hlediska náleží květen jak jinak než našemu srdci. Proto by se hodilo spojit vše, co činíme, s láskou, a do svých činností vkládat srdce. Jsem si jistá, že pak by naše výsledky a potěcha z vykonaného byly zcela někde jinde.


© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů