Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc listopad je ČTYŘKA MEČŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Malá Arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Zátěžové testy naší společnosti ještě nejsou zdaleka u konce. Říjen prověřoval naše základy, naši pevnost a připravenost. Listopad přináší již citelnou únavu a vyčerpanost z celé situace. Nejen fyzickou, ale hlavně emocionální, kolektivní. Chybí nám světlo na konci pomyslného tunelu, chybí nám naděje a začíná nám chybět i víra.

I tak se najdou jedinci, kteří vyvažují pochmurnou kolektivní náladu a dokáží stále ještě vidět to dobré. Zřejmě je to jediným možným klíčem k uvolnění tíživé energie kolem nás. Společnost je nemocná. Všudypřítomný vir je jen jedním z projevů nemoci. Nemocné jsou naše sdělovací prostředky, naše očekávání, naše uvažování, náš způsob žití… máme v rukách možnost pozměnit své úsudky. Začít můžeme jen sami u sebe. Nečekejme, že nás zachrání ti mocní, ti vládnoucí. Zachránit se můžeme všichni jen sami, právě tím, že na život začneme jinak pohlížet a jinak se chovat.

Jedenáctý měsíc tohoto roku započneme jistou paralýzou. Ustrnuti strachem, kterým jsme denně masírováni, ustrnuti pochybnostmi, chybami a bolestí. Nezbyde nám nic jiného než se oddat klidu a dočasnému ústupu do našeho vnitřního světa. Stejně tak, jako postava na tarotové kartě, která nevytváří žádnou zbytečnou aktivitu. Možná medituje, možná se zotavuje, možná spí. Tak jako tak je plně ponořena sama v sobě.

Nepokoušejme se o veliké a hrdinské kroky ke změnám, budou nás stát dvojnásobek úsilí a stejně nebude zaručen kladný výsledek. Raději si najděme čas na svůj odpočinek, nejen fyzický, ale hlavně mentální. A nezapomeňme, že pomalé krůčky ke změně jsou v tomto období vítanější než radikální kroky, které by aktuálně vedly jen do slepé uličky. Dopřejme si čas k rozjímání. Přemýšlejme o věcech a situacích kolem nás. Přemýšlejme o svém strachu, který aktuálně číhá všude kolem. Pohltil nás? Paralyzuje nás? V čem přesně tkví v mém konkrétním případě a jak s ním mohu pracovat? To jsou stěžejní otázky. Abychom mohli najít odpovědi, je třeba být při síle. Z těchto důvodů doporučuji odpočívat. Zrovna tak jako postava na tarotové kartě, i my si dopřejme odpočinek v takové podobě, která je pro nás ta nejlepší.

Každý z nás se na něco zlobí. Často si dosazujeme na místo zloby konkrétní viníky. At už jde o státníky, zaměstnavatele, nezodpovědné jedince. Někteří z nás se zlobí sami na sebe. Tak jako tak jde o zlost. A v listopadu se tento prvek bude lámat. Protože abychom se mohli jako společnost uzdravit, není žádoucí být pod agresivní emocí. Už jste se někdy uzdravili tím, že jste se na nemoc zlobili? Nikoliv. Je třeba přijmout skutečnost, že jako společnost jsem prožráni chorobou. Teprve po přijetí faktu je možno postupně měnit své životy. Najděme příměří nejprve sami v sobě.

Celá koronavirová situace se točí kolem plic. Vdechujeme vzduch kolem nás do plic a z plic jej zase vydechujeme obohacený o naši energii. Proto jsme všichni jedno. Proto se nikdy nelze zcela separovat. Vše se týká nás všech. Toto poselství bude právě v listopadu kulminovat, neboť plíce spadají pod předposlední měsíc v roce. Jsme opět izolovaní od ostatních. Nelíbí se nám to, kopeme kolem sebe, bouříme se, bere nám to svobodu… všímáme si bohužel těch druhořadých věcí. Přemýšlejme, k čemu tento posvátný čas můžeme využít? Ustupme, zpomalme. Máme možnost dýchat jen ten stejný vzduch jako naši nejbližší. Vede nás to opět na začátek, k nám samým, k nám domů. Tedy tam, kde jedině můžeme začít něco měnit.
© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů