Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc prosinec je DESÍTKA PENTAKLŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Malá Arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Poslední měsíc v tomto roce je tu. Přináší určité uvolnění, na které jsme čekali a již nervózně vyhlíželi. Už bylo vše dlouhé, únavné a nežádoucí. Doba svátků a se blíží a většina z nás si toto období nechce za žádnou cenu nechat zkazit. Dejme si však pozor na předčasné jásání. Ať pouze neotáčíme zrak jiným směrem, ať se nenecháme opít konzumem a uchlácholit vánoční atmosférou.

Všichni se chceme konečně nadechnout a radovat se. V prosinci na to prostor bude. Jen opatrně naznačuji, že vánoční stromeček nemocnou společnost neuzdraví. Proto si užijme klidnější dny, vraťme se alespoň z části do našich životů, ale nezapomeňme na to stěžejní a podstatné. Tedy že je třeba započít určité změny u nás samých.

Tarotová karta Desítka pentaklů nás vybízí k rodinnému klidu. Do popředí se dostává vlna spokojenosti, tradičních hodnot a stability. Ale to stabilní, na co jsme byli zvyklí, prochází změnou. Myslím, že většina z nás bude chtít udržet tradice a zvyklosti za každou cenu i z toho důvodu, že cítíme, jak se společnost proměňuje. Možná nám to na chvíli dodá pocit, že je vše stejné a jisté a stabilní. Ale upřímně není a nebude. Proto se držme takových tradic, které v nás pocit harmonie a jistoty vyvolávají, ale zároveň nelpěme a neustrňme v minulosti.

Globálně máme v prosinci dobré energetické vyhlídky. Záleží na nás samotných, jak jich využijeme.

Na tarotové kartě vidíme klenbu rodinného sídla. Tři generace jsou součástí tohoto výjevu. Muž a žena, jejich dítě hrající si se psy, a děd. Každá generace má svůj úkol, každý člověk působí svobodně a nezávisle, ale přeci jen je součástí rodiny. Vše je v dokonalé rovnováze, každý má svou roli a dohromady tvoří dokonalou jednotku. Rodina v tomto kontextu může symbolizovat i duchovní rodinu, tedy lidi nám blízké a nemusí se jednat o spojení krevním poutem. Zároveň může symbolizovat i společnost jako takovou, národ, komunitu lidí smýšlející podobně jako my.

Rovnováha a stabilita je patrná i z deseti pentaklů, které svým rozmístěním kopírují Strom života. V numerologii desítka představuje onu dokonalost a celistvost, kterou se v prosinci pokusme najít právě v našich tradicích, hodnotách, a hlavně v nás samých.

Tak jako rodina na tarotové kartě si užívá blahobytu svého sídla, i my si můžeme užívat spokojenosti a harmonie. Ve sféře emoční, i ve sféře finanční. Ti, kdo dobře investovali, přijdou k odměně, vytrvalí pracovníci budou odměněni, do rodiny může přijít dědictví, finanční pomoc zvenčí. V úrovni práce značí Desítka pentaklů spolupráci s určitou skupinou lidí, s organizací, zapojení se do velkého byznysu. Pokud si to vnitřně dovolíme, můžeme být vidět a následně odměněni.

Dvanáctý měsíc přináší i emoční stabilitu. Tato tarotová karta představuje společné hodnoty páru a jejich rodin. Sbližujeme se, komunikujeme a toto sdílení přináší odměny. Potěcha ze šťastného života v komunitě, do které spadáme (rodina, partnerství, organizace, národ…) vede k citovým a duchovním úspěchům.

Pokud zakusíme úspěch a blahobyt, může se ozvat naše odvěká touha po trvalosti. Dlouhodobá jistota je vlastně lidská potřeba. Objeví se strachy s tím spojené a následně lpění. Může se jednat i o emoční blahobyt, nejen finanční. Je třeba si uvědomit, že vše v životě se vyvíjí a nic netrvá věčně. Dalším aspektem může být touha chtít víc, opět se může jednat o finance, emoční úspěch či úspěch globálně. Není nic špatného na touze po větším blahobytu. Jen je třeba si dávat pozor na podvědomé motivy takové touhy.

Negativní stránkou Desítky pentaklů může být i radikálně opačné stanovisko výkladu této karty. Tedy nedostatek financí, strachy o ně, nedokonalá komunikace v rodině a mezi generacemi, neshody ohledně peněz a majetku či hrozící dluhy a půjčky. Upozorňuji však, že tento negativní aspekt by mohl nastat u těch z nás, kteří se dlouhodobě učí nakládat s penězi a ke všem záležitostem financí a emoční stability přistupují se strachem.

Dalším negativním prvkem může být již zmiňovaný strach z rozpadání se společnosti a našich hodnot. Strach z budoucnosti, a právě ze ztráty rodin, sounáležitosti a stability. Držme se svých tradic, odpočiňme si a pracujme se strachem, který nás paralyzuje. Zabývejme si jen takovými záležitostmi, které můžeme ovlivnit. Opečovávejme to cenné jedinečné a nacházejme stabilitu sami v sobě. Protože jen to v nás nám nikdo vzít nemůže.

V prosinci je zatížen trávicí trakt. Tlusté střevo má tendenci se více čistit. Zkusme se soustředit na to, co jíme a nepodlehněme zběsilému vánočnímu přejídání. Pokusme se najit rovnováhu i v jídelníčku a v naší každodennosti.

Přeji Vám všem krásné a klidné prožití adventního času a svátků. Hodně zdraví a sil.

A teď už tradičně přikládám závěrečné přání: Jak říká jedna má úžasná klientka „advent je období zázraků,“ tak na ně začněme zase věřit.


© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů