Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc říjen je TROJKA PENTAKLŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Malá Arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

I další měsíc setrváváme v energiích hmoty a materiálních hodnot. Pentakly jsou spojovány se zemí, a tak i motiv země zůstává v popředí. Soustřeďme se na naši zemi a otázky, které jsou s ní aktuálně spojovány. Zaměřme se i na Zemi jako na místo, kde žijeme a v neposlední řadě můžeme zemi vnímat i jako zdroj své síly.

Trojka pentaklů poukazuje na vybudování pevných základů, které jsou potřeba pro správné fungování. Položme si otázku, jak solidní základy jsme vytvořili. V našich vztazích, ve finančních projektech, v otázce zdraví i ve vztahu sami k sobě. Pokud jsou naše základní kameny správně a pevně položené, nedojde k žádnému zemětřesení. Ovšem ve chvílích otřesů se místo strachu a paniky spíše soustřeďme na oblast, ve které nestojíme pevně nohama na zemi, a přemýšlejme. Říjen totiž přichází naše základy prověřit.

Vstupujeme do období zhodnocování naší dosavadní práce. Chystají se určité změny a je třeba nás prověřit, nakolik a jak je ustojíme. I jestli jsme jim otevřeni, a právě jak silné základy máme vybudovány.

Tarotová karta slibuje úspěch, pokud spojíme vlastní úsilí s prací ostatních. Společný postup vpřed by měl být na pořadu dne. I na tarotové kartě vidíme tři postavy, jak konzultují a debatují o změnách v přestavbě kostela. Teprve vytvoření obratné strategie, uvědomění si svého jedinečného úkolu a spojení sil dosáhnou vytyčeného cíle s úspěchem. To samé se týká i nás všech. Najděme proto své místo, svůj úkol, neuzavírejme se, nekritizujme okolí a dění, zapojme se, spolupracujme.

Trojka pentaklů rovněž poukazuje na účast na různých projektech a kurzech. Jedná se vesměs o kartu pokroku, úspěchu a rozvoje. Velmi bude záležet na výše zmiňovaných stavebních kamenech. Můžeme se o ně opřít a stavět na nich dál, nebo je třeba vykopat nové a stabilnější?

Negativním aspektem Trojky pentaklů jsou opakující se vzorce chování a myšlení, které budou vycházet na povrch. Mohou nás zastavit, špatně nasměrovat a velmi negativně ovlivnit. Za neúspěchem budou stát jedině tyto chybné modely. Zaměřme se na ně, není to nic příjemného, ale s dávkou sebereflexe a uvědomění si toho schopni jsme. V některých případech nám mohou pomoci ostatní tím, že nastaví zrcadlo. Nedovolme si reagovat ublíženým egem. Čili se zaměřme na modely svého chování, které jsou příčinou našeho neúspěchu.

Pozor si dejme na urputnost a posedlost v detailech. Zrovna tak na přílišné závislosti na mínění ostatních. Kráčejme vlastní cestou, jen s ohledem na ostatní a s týmovou myšlenkou.

V oblasti zdraví tarotová karta Trojka pentaklů poukazuje na trpělivý a metodický přístup ke zdraví. Opět záleží na našich návycích, jinými slovy na našich stavebních kamenech, které jsme položili. Opíráme se o ně v otázce zdraví? Máme vybudované zdravé a pro nás dobré návyky nebo nikoliv? Pokud nás v oblasti zdraví bude něco trápit, zaměřme se na špatné vzorce chování, které naše zdraví podrývají. Co nutně považujeme za zajetý stereotyp, který nám přece za léta nemůže ublížit, se právě nyní může ozvat s hrozbou v podobě zdravotních problémů.

Říjen patří žaludku a tedy všemu, co i přeneseně trávíme nebo nemůžeme strávit. Naše tělo nám může být skvělým pomocníkem při výběru správné cesty vpřed. Jen ho poslouchat.

Probuďme své schopnosti, zapojme se, spolupracujme a postupujme dál.


© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů