Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Kartou pro rok 2020 je tarotová karta OSMIČKA PENTAKLŮ:

tarotova karta

Karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Tato tarotová karta náleží do Malé Arkány

Následující řádky píši opět jako vysvětlení kolektivní energie, tedy toho, co je všude mezi námi, toho, co vévodí našemu kolektivu, našemu společenství. Představit si tuto energii můžeme jako vzduch, který všichni vydechujeme a vdechujeme, neustále dokola, aniž bychom si tuto skutečnost nějak více uvědomovali. Ale i v této kolektivní energii má každý jedinec veliký vliv, a to hlavně na svůj život, na svůj postoj k životu, na své vnímání a na své každodenní rozhodování. Samozřejmě, že nevymažeme kolektivní energii, ale vždy záleží na našem postoji k ní a na našem rozhodnutí, jak s ní naložíme.

Opouštíme rok 2019, ve kterém jsme skládali všichni onu zkoušku dospělosti, o které jsem před rokem psala. U každého probíhala jinak, v jiný termín a v jiném duchu. Ti, co ji složili, jsou silnější, vidí více pod povrch, velmi často říkají, že od určité události vnímají vše kolem sebe jinak. Ona událost nebyla vůbec jednoduchá, ale byla, a oni se k ní nějak postavili. Splnění takové zkoušky bylo zrodem síly. Od té chvíle už nikdy nebudou věci stejné, nikdy se na situace a lidi kolem sebe nebudou takovíto jedinci dívat stejně. Většina totiž prozřela a pochopila. Tím se tito absolventi dostávají k vnímaní jemnějších energií s tvořivým energetickým potenciálem. Tento druh vnímání je cílem všech bytostí.

Neúspěšní jedinci budou mít další příležitosti. Situací bude požehnaně, jen si vybrat a zaujmout jednoznačný postoj korespondující se svým přesvědčením, a pak necouvnout. Připomínám, že bude vždy nutné vyjít z komfortní zóny, a to nebývá nikdy lehké.

S novým rokem přichází i nové úkoly a nová energie. Tarotová karta pro rok 2020 je osmička pentaklů. Její vibrace nás budou provázet po celé období, které se ponese v duchu budování jistot.

Jistoty nejprve spadnou. Pomalu je ztrácíme všichni, jak určitě mnozí z nás vnímají. Rozpadají se rodiny, nefunkční společenství, firmy. Přichází doba propouštění ze zaměstnání, což se bude jevit jako velmi negativní, ale připraveným jedincům se naskytne zcela jiná příležitost a mnohem zajímavější. Stát, který se má vždy postarat, se stará o jiné, o přistěhované a o uprchlé. Nezbývají peníze ani čas na vlastní lid. Myslím, že se stačí dívat kolem sebe a boření dosavadních jistot je snad i slyšet.

Osmička pentaklů nás nabádá k vybudování osobní stability a jistot. Na tarotové kartě vidíme mladého muže, sedícího na lavici, a plně soustředěného na svou práci. Pracovní zástěra, kladivo a vytepávání vzorů naznačují usilovnou práci plnou dřiny a sebekázně. A nás tato usilovná práce čeká. Vynaložíme veškeré své úsilí na soustředěné plnění tohoto úkolu. Před námi vyvstane jediný cíl, na který se zaměříme. Oním cílem je právě vybudování vlastních jistot a spolehnutí se na sebe. Jistoty se budou celým rokem připomínat a prolívat ve všech situacích. V práci, ve vztazích, ve zdraví, ve finančních situacích. Pamatujme, že abychom mohli vybudovat nové, musí některé staré a nefunkční padnout. Proto nedržme zuby nehty staré, ale s láskou je propusťme. Ptejme se sami sebe, jestli má smysl má práce, partnerství či majetek, který vlastním. Co mi přináší? Pak jednejme. Rok 2020 může po propuštění nefunkčního přinést to krásné funkční. Například nový vztah, jeho upevnění, novou práci.

Všimněme si, že z tarotové karty lze vycítit jistý druh sebekázně. Někdy bude potřeba zatnout zuby a nepovolit. Pokud budeme se stejnou kázní, jako muž zobrazený na vyložené kartě, budovat, nemůže nás přicházející situace překvapit.

Ve většině případů se karta vykládá jako práce, která přináší odměny. Může se jednat o zaměstnání, které nám přináší odměnu ve formě výplaty, ale samozřejmě se můžeme setkat i s prací na vztahu, na sobě samých. Tato práce přináší také odměnu, odměnu, kterou nelze vyčíslit. Takto vehementně se můžeme věnovat i diskusi, rovnání svých myšlenek, dotažení stále odkládaných úkolů či koníčků. V roce 2020 bychom se měli cíleně věnovat i odpočinku. Numerologicky čtyřka přináší pocit nutnosti a povinnosti. Nedává totiž nic jen tak, jak se traduje. Proto by bylo dobré si rozvrhnout čas pro práci, pro budování oněch jistot, a čas pro odpočinek. Jinak by hrozilo přetížení organismu a různé psychické neduhy. To, v kombinaci s cílenými zprávami ze světa, by ze silného jedince učinilo ideální loutku.

Nedivme se v nadcházejícím roce, když uvidíme nesmyslné situace. Často budeme kroutit hlavou a hledat smysl. Věřte mi, že jsou i takové situace, které smyslu pozbývají. Každý činitel má svou pravdu a své vize, je hnán jinými příčinami, které mohou být a většinou i jsou protistraně neznámé. Bude docházet ke střetům našich pravd a opět k boření stability. A jak se zachováme, když se boří zdi našich jistot? To bude naší velikou zkouškou. Kdo spoléhá na jiné, bude velmi překvapen.
Doporučuji si vybudovat za pomoci osmičky pentaklů vlastní jistoty a chránit je. Opatrujme je, ať jsou hmotné či emoční. Stanou se pak naším jediným světlem.


© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů