Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc únor je KRÁLOVNA POHÁRŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Dvorská karta

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Druhému měsíci nového roku vévodí emoce. Po velmi očistném lednu, který dal někomu více a někomu méně zabrat, se dostáváme k možnosti dotknout se bezpodmínečné lásky. Poslední soud, který vládl lednu, nás nutil očistit se od minulosti a od všeho zbytečného, co nás jen brzdilo. Pokud jsme se zbavili takové zátěže, jsme zase blíž citové harmonii a schopnosti milovat bez očekávání.

Královna pohárů je velmi intuitivní, citlivá a pečující. Má výbornou představivost, umí naslouchat a napojovat se energeticky na své okolí. Věnujme během celého měsíce pozornost těmto vlastnostem a rozvíjejme je. Naslouchejme svému okolí. Marně někdy hledáme odpověď daleko od sebe, při pozornějším naslouchání našim blízkým zjistíme, že ji máme nadosah! Stačí jen začít vnímat a naslouchat. Zrovna tak bychom měli naslouchat sami sobě a svým pocitům. Během celého února vládne Královna a nikdo neumí naslouchat lépe než právě ona. Využijme její vlastnosti a přednosti a inspirujme se jimi. Pokud se totiž dovedeme napojit na energii, která onen konkrétní měsíc vládne, věci se dějí takříkajíc samy a bez překážek. Jsme pak na té správné vlně, která nám pomůže se dostat tam, kde máme být, a to zcela přirozeně a bez námahy.

Další vlna energie, která se k nám v únoru dostává, je právě trpělivost, soucitnost, pochopení a láska bez podmínek.
Dostáváme se do období, kdy dokážeme velmi dobře vnímat, jak se cítí lidé kolem nás a co zažívají. Můžeme se stejně dobře napojit i na vzdálenější jedince ve světě a cítit to, co prožívají. Dejme si na to ve velké míře pozor, mohou nás tak totiž přemoci emoce ostatních lidí, a tím se dostaneme k citovému zmatku.
Toto napojení s sebou přináší aktuálně i strach, který společně nasáváme. Velikou mírou tomu přispívají média. Proto využívám tuto cestu a znovu doporučuji uvědomovat si při čtení zpráv, jaké si vybíráme, čím se každý den zabýváme a co na sebe necháváme působit. Řekněme pak své hlavě, která celý den čelí negativním zprávám, že to bude dobré a ulehněme večer s klidem… Půjde to těžko, protože jsme plni toho, co nás obklopuje a co do sebe nasáváme. Mysleme na to, vybírejme si zdroje a hlavně přemýšlejme. Královna nás zde vybízí, abychom dovedli rozeznat pravdu.

Díky soucitu, který se v nás otevírá a díky emocím, které s námi v únoru obecně budou pracovat, se dostáváme k možnosti pocítit bezpodmínečnou lásku. Kolem nás se vyskytne bytost, která nám dá příležitost si takovou bezelstnou lásku vyzkoušet na vlastní kůži.

Královna pohárů je excelentní trpitelka. Sama všem pomůže, poradí a postará se, ale o pomoc si většinou říct neumí. Jen čeká, až si jí někdo všimne. Své těžkosti a utrpení si pak má tendenci nést ve skrytu duše uložené na nejtemnějším místě, a ještě se u toho usmívá. Pokud nám to něco připomíná, zamysleme se a zkusme to změnit. V takovém případě je třeba se naučit naslouchat i sami sobě a uvědomovat si, že to, co cítíme u ostatních, může být v rozporu s tím, co cítíme sami.
Do popředí se dostávají naše ledviny, které by teď pro nás měly být na prvním místě. Filtrují energeticky i spoustu emocí, tudíž není třeba je o to víc zatěžovat a setrvávat v náročných emocích. Rozeznávejme emoce své od ostatních a napojujme se tam, kde to cítíme. Oslabená funkce ledvin se projevuje formou úzkosti a nízkého sebevědomí. I tomuto párovému orgánu pomůže větší citová harmonie a naslouchání i svým emocím.


© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů