Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc září je ESO PENTAKLŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Malá Arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Dále setrváváme v živlu země a do popředí se dostává hmota a materiální hodnoty. Nenechme se však zmást. Jde hlavně o naše jedinečné vnímání hmoty a světa kolem nás. Každý z nás bude realitu vnímat odlišně a po svém. A tak je to správně. Nezapomínejme na to.

Eso pentaklů, jako všechna esa, má čistou a neposkvrněnou energii. Představuje jednotu s božskou jiskrou. Jeho energie je jednotná, přímo zaměřená na cíl. Obecně esa poukazují na začátky, možnosti a nové podněty.

Září přináší odměny za snahu a hojnost, úspěchy, a hlavně sílu získat to, co potřebujeme. Ocitáme se na louce, kde jsou pěstěné lilie, a růžová zahrada se slavobránou. Při pohledu skrze ni, spatříme hory, značící výzvy a touhu uspět bez klacků pod nohami. Brána se nám otevřela. Ruka nabízející pentakl právě nám, značí božskou podporu a blahobyt, který je nám na dosah. Nepochybujme, zda si úspěchy, které se k nám blíží, zasloužíme či nikoliv. Toto posuzování nám nepřísluší. Bylo rozhodnuto. Teď záleží jen na nás samotných, zda nabízenu ruku přijmeme, necháme se odměnit, následně obrátíme list a začneme se věnovat novým začátkům. Nebo budeme přešlapovat na místě, váhat a polemizovat a nespatříme onu bránu jen pro svou zaslepenost.

Pokud se nám podaří udržet se na vlně této čisté energie, tarotová karta traduje přísun peněz, zajištění a hojnost. Stává se tak díky výhrám, dědictví nebo častěji díky nalezení cesty, jak peníze vydělat. Přichází příležitosti pro další úspěchy, jen je třeba je chtít vidět. Tedy vědomě si je uvědomovat. Pokud jsme dosavadní práci na těchto tématech odváděli spíše podvědomě než v naší mysli, můžeme právě zde mít trochu problém. Dostavit se mohou myšlenky typu „zasloužím si to“, „co se po mě chce dál“, „jaký je můj směr“ či se na světlo dostaví naše špatné návyky v utrácení a hospodaření s penězi. To může být negativním aspektem této tarotové karty. Pokud se nám tohle stane, přistupujme ke svým myšlenkám jako k příležitosti spatřit své stíny a jednou provždy se jim postavit.

Pozor si dejme na nenasytnost a urputnost. Vše na kartě má svůj čas a tempo, ať už lilie, které rostly nějakou dobu, tak i brána, která se nám otevírala. Je potřeba potichoučku našlapovat a přijmout tento vzácný dar nabízené příležitosti.

Nejvíce ohroženými orgány jsou v září slinivka a slezina, které mají na starost krev, látkovou výměnu a zažívání. Globálně tato tarotová karty značí odměny. Tak jak jsme se doposud chovali ke svému tělu, takové odměny teď sklidíme. I zde dostaneme možnost popřemýšlet, zda naše cesta zdraví je ta správná. Dobrou zprávou je fakt, že v září budeme ve většině případů oplývat silou získat to, co chceme. Změnit své návyky tedy půjde poměrně snadno, budeme-li skutečně chtít. Negativním aspektem v otázce zdraví Eso pentaklů naznačuje naše starosti o finance, které se promítají do našeho zdraví. Opět zde doporučuji přijmout onu nabízenou příležitost, a třeba právě v tomto směru začít zcela jinak fungovat.

Přijetím daru vykročíme do zcela jiných energií a díky němu můžeme dosáhnout úspěchu ve všem, co si usmyslíme. Přijímejme vše, co nás těší, po čem jsme toužili, co nás činí veselými. Nestrachujme se a neobklopujme se hmotnými pastmi, jde jen o iluzi bezpečí. Vykročme následně onou branou, která nás vede dál naší duchovní cestou.

Přeji vám všem štědré září.


© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů