Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc březen je SEDMIČKA MEČŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Malá Arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Stále platí rozdělení společnosti na dvě základní skupiny. Jedna skupina setrvává v pocitu nesvobody a omezování, a cestu z nich spatřuje v nadávání a v revoltování. Druhá skupina se rozhodla svou pozornost zacílit na smysluplné činnosti a našla tolik chybějící vnitřní klid. Všichni však cítíme alarmující kolektivní energii, kterou nelze nevnímat.
Únava přetrvává, chybí nám naděje a světlo. Nevidíme šťastný konec, který tak toužebně vyhlížíme. Vstupem do nového měsíce setrváváme v pocitech sklíčenosti a beznaděje. O to více se budeme snažit situaci buď celkově ignorovat, nebo právě revoltovat. Málokdo si chce nechat vzít svobodu a zmítat se mezi nelogickými nařízeními. Apeluji však na vás, ať si dobře rozmyslíte, jakým způsobem můžete právě vy revoltovat. Způsobů je totiž několik.

Druhý měsíc tohoto roku nás vyzýval k osvobození se a nalezení nového a lepšího světa uvnitř sebe samých. Zároveň nám umožňoval udělat pomyslnou tlustou čáru za vším nefunkčním a bolestivým. V tomto duchu budeme pokračovat i v březnovém měsíci.

Tarotová karta nese číslo sedm a je na ni vyobrazen muž s meči v náručí, který se neslyšně krade pryč od stanů v táboře. Je přesvědčený, že ho nikdo nezahlédl a očividně se chystá k něčemu tajnému a zřejmě i podlému. Celkové sdělní sedmičky mečů je neutíkat před pravdou za žádných okolností. A právě v tomto duchu se ponese kolektivní energie celého třetího měsíce. Ptejme se sami sebe, čemu se vyhýbáme, před čím klopíme zrak, co se snažíme za každou cenu obejít a získat tím něco chvilkového a prchavého pro sebe?

Nevyhýbejme se odpovědnosti. V celé situaci se dá zodpovědnost za vše, co se kolem nás děje přenést na mocné, na ty, kteří rozhodují, na zaměstnavatele, na kohokoliv jiného, než jsme my. Výzva nového měsíce spočívá ovšem v tom, uvědomit si zodpovědnost za svou osobu a za své činy. Opět prosím vnímejme přesah tohoto sdělení. Nehovořím pouze o pandemii.

Kolem sebe uvidíme spoustu tendencí obelstít, přelstít a podvést ostatní. Bude velmi lákavé využít po tolika náročných měsících příležitosti nadechnout se, zažít zase svobodu a být svým pánem. V danou chvíli však nepochopíme, jak pomíjivé to je. Tohle vše se ale učíme ucítit v sobě uvnitř, nikoliv navenek. To je stále hlavním úkolem těchto měsíců.

K něčemu se chystáme, chceme již vykročit jiným směrem. Proč ne, jen se sami sebe ptejme, zda činem, k němuž se odhodláváme, nebudeme klamat sami sebe. Snažme se najít vždy pravdu a pročistit vzduch. Osamělost a izolace jsou velmi těžkým břemenem. I postava na tarotové kartě se pod lstivým úsměvem bude muset ztotožnit se samotou, kterou jí její čin přináší. Za své činy tedy neseme zodpovědnost jen my sami.

Náročný měsíc mají před sebou ti z nás, kteří se strachují věci „pustit“ a nelpět na nich. Drží se zuby nehty svých zarytých jistot, ale neuvědomují si, že stejně ztrácejí pomalu půdu pod nohami. Pusťme strach, a věřme sami v sebe.

Dalším náročným aspektem této sedmičky mečů jsou finance a rozdílné přístupy k nim. Ztráta financí a určitě životní úrovně, na druhé straně zisky a finanční růst. To jsou dvě odlišné energie, které o to víc budou rozdělovat společnost. Strachy o finance, o zabezpečení, o jistoty. A na straně druhé možnost finance výhodně investovat, zisky a následný růst životní úrovně. Propast mezi výše zmíněným bude stále větší a větší.

Rozhodně během března peníze nepůjčujme, dobře čtěme veškeré smlouvy a zvažujme větší investice. Je velmi pravděpodobné, že před námi jsou nové finanční příležitosti, ale jen kvůli lpění na starých vzorcích je nevidíme. Využijme březen tedy i na skoncování se starými a nefunkčními vzorci a začněme budovat nové cesty a nové možnosti, které nás více spojí s naší duší.

Nefunkční léčebné postupy je například také dobré opustit a najít si novou cestu ve své léčbě. Březen vládne žlučníku a jeho oslabená funkce se projevuje nerozhodností a podrážděností. Ta vede k agresi a k rychlým a neuváženým reakcím. Chceme svobodu, tak si ji jdeme vydobýt. Klidně cestou podlosti a nepoctivosti. Pozor na toto zkratovité chování.

Manipulace je cítit všude kolem nás. Další zkoušku můžeme vnímat v tématu „nakolik se necháme strhnout“ a o manipulaci se budeme následně pokoušet i my sami. Hledejme jiné cesty, jak se dostat z náročné kolektivní energie, hledejme čestné cesty. Když po nich půjdeme, můžeme nést hlavu hrdě vztyčenou.
© 2012-2022 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů