Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc červen je DVOJKA PENTAKLŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Malá Arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Šestý měsíc tohoto roku nás bude nabádat hledat rovnováhu v jakékoliv situaci, v jakékoliv činnosti a v jakémkoliv momentě. Budou přicházet takové situace, které nás budou právě v naší stabilitě zkoušet. Čím bláznivější okamžik v našem životě, tím větší důraz na hledání stability a rovnováhy. Všechny situace, do kterých se v červnu dostaneme, mají jednoho jmenovatele a tím je rovnováha a její udržitelnost. Hledejme ji proto ve vnějším světě, ale i ve svém vnitřním. Situace, které nemůžeme ovlivnit, pusťme. Netrapme se záležitostmi, které jsou mimo naši kompetenci. Soustřeďme se jen na ty, se kterými můžeme něco provést. Klíčem k jejich harmonickému pojetí je právě ona stabilita.

Červen nám nabídne nekonečné možnosti, nové směry v našich záměrech a měnící se plány. Tam, kde jsme si byli jisti, se objeví situace, která nám zamíchá s kartami a přivede nás na křižovatku, o které jsme ani doposud nevěděli. Bude nesmírně podstatné zůstat flexibilní a otvírat se změnám. Nestrkejme hlavu do písku, ale pozorujme dění kolem sebe a obratně proplouvejme celým měsícem. K překonání všech překážek je zapotřebí umět žonglovat se všemi možnostmi právě tak, jako postava na tarotové kartě.

Život neberme tak moc vážně, ale pokusme se do něj vpustit radost a smích. Díky takovému uvolnění budeme schopni vnímat více možností a s lehkostí si vybereme tu správnou. Otevírají se nové způsoby, jak můžeme zvládnout staré známé situace. Nebraňme se jim jen ze strachu nebo z lásky k tomu starému a osahanému, tedy tomu známému. Nastává čas začít si věřit a projevit větší důvěru v sebe sama. Opírejme se o ty situace a roviny, ve kterých rovnováhu již máme a daří se nám ji udržet.

Dvojka pentaklů pojednává i o přizpůsobivosti se okolnímu světu. Vše kolem nás se mění a vyvíjí, pokud nebudeme také, nepůjdeme dál lehce. Hledejme tedy alternativy a cesty, které jsou pro nás nové, ale efektivní a v souladu s naším já. Plujme s proudem, nikoliv proti proudu.

Negativním aspektem této tarotové karty je soustředění se na několik cílů najednou, a snaha je udržet za každou cenu. Nemuselo by to nutně znamenat zaručený úspěch, a proto si raději vytyčme jeden hlavní směr a tím jdeme. Pokud vše půjde tak, jak toužíme, můžeme postupně přidávat další cíle a dohromady je vyvažovat. Někdy je negativním aspektem této tarotové karty i neschopnost určit, která ze dvou příležitostí je ta výhodnější. Doporučuji si v takové situaci odpočinout a dovolit si zpomalit. Ideálně se vrátit k proudu a nechat se chvíli nést. Tedy nebojovat, nedokazovat, a hlavně nedržet vše zuby nehty.

Hrajme si s možnostmi, které nám život přináší. S radostí pozorujme, s jakou mírou flexibility jsme schopni reagovat a přizpůsobit se okolí. V dnešní době se lidé nechtějí tolik přizpůsobovat. Vnímají z toho plynoucí omezení pro sebe a určitou ztrátu svého já. Pokud k nim patříte, ruku na srdce, na kolik je to myšlenka ega? Kdo chce využít proud a nechat se nést, ten najde v červnu způsob.

Červnovému měsíci vládne tenké střevo a symbolizuje přístup k informacím a naši ochotu je vstřebávat a následně oddělovat na přínosné a zbytečné. Díky tomu se můžeme lépe zorientovat v možnostech, které nám život nabízí a vybrat si takovou polohu, ve které nám bude dobře.
© 2012-2022 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů