Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc červenec je KRÁLOVNA PENTAKLŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Dvorská karta

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Vstupujeme do prvního prázdninového měsíce, kterému vládne Královna pentaklů. Ta nás zve do své laskavé a vřelé náruče a vybízí nás k odpočinku. Pokud máme naplánované volno, dobře jsme udělali. Využijme ho k oddechu a nechme vše okolo nás jen volně plynout. Čím více budeme do dění kolem zasahovat, čím více budeme chtít měnit tok energie, tím více sil nás to bude stát. Tento odkaz působí již od června a o to více je třeba se mu věnovat a nejít proti němu. Takovým chováním bychom si přivodili jen bolest a smutek. Stejně jako postava na tarotové kartě nezasahuje do svého okolí, tak ani my k tomu nejsme vybízeni. Pokusme se tedy stát pozorovateli svého života a života kolem.

Královna si je vědoma svého postavení, svého bytí, a to ji bohatě stačí. Nic víc. Jen je a ochraňuje to své. Něco se v nás urodilo, něco jsme získali. Může jít o myšlenku, názor, rozhodnutí nebo pocit. Možná ještě vědomě nevíme, co to je, ale uvnitř nás se to klube. Každopádně ono „něco“ můžeme v červenci opečovávat a rozvíjet. Přistupujme k věcem realisticky a přirozeně. Pomoci nám mohou nápady a nápadité přístupy k situacím a k problémům. Čím více přirození budeme, tím se více očistíme od masek, nutných přetvářek a rolí, které nám nesedí. Nastává čas být sám sebou. Už se nebude promíjet a tolerovat něco jiného. Bráníme-li se tomu, bude naše chování působit nepřirozeně, a budeme hned odhaleni.

Dovolme si se schoulit v náručí takové své Královny. Může jít o člověka, který nám svou mateřskostí a vřelostí nabízí zažít pocit bezpečí. Nebo se může jednat o Matku zemi, o naše spojení s přírodou. Tato tarotová karta naznačuje přítomnost ženského spojení se zemí a touhu pečovat. Nechme se vést těmito pocity. Budeme velmi mile překvapeni. Pečujme o sebe, pečujme o své okolí a pečujme o to, co nám činí radost. Naopak můžeme ale i zjistit, že nás lidé, kteří tolik pečují, nesmírně dráždí, že nám vadí lidé, kteří se starají a pomáhají. Zamysleme se nad tím, jaké pocity v nás archetyp Matky země probouzí. Vítáme její péči? Identifikujeme se s její vřelostí, nebo v nás vzbuzuje odpor a závist? Sledujme své úvahy a pocity, mohou nám pomoci mnohé odhalit.

Královna pentaklů potřebuje být v souladu, jinak nemůže v jakékoliv podobě fungovat. Potřeba být ve spojení s blízkými lidmi, zvířaty a přírodou, pramení tedy z její aktuální nadvlády, a proto bychom si měli najít chvíle, které strávíme v přírodě. Teprve tam najdeme svou ztracenou rovnováhu. Všichni budeme vyhledávat místa, kde se cítíme v bezpečí a čas budeme trávit v kruhu lidí, se kterými je nám dobře. Můžeme být více citliví a hodně osobně vnímat jakékoliv nespravedlnosti, kterým budeme svědky. Všichni budeme zasaženi upřímnou touhou pomáhat ostatním. Každý v jiné míře a v jiné podobě. Záleží jen na nás, jak na takové volání zareagujeme.

Tato dvorská karta pentaklů někdy značí přepracování a únavu z práce. I když nás práce baví a naplňuje, pokud je jí moc, může se ozvat náš vnitřní hlas, žadonící o oddech. Královna pentaklů se nezalekne žádných povinností a svou práci by měla milovat. Svědčí o tom i fakt, že ve chvílích kritiky a odporu na její osobu, se místo pasivního přijímání, ponoří ještě víc do práce. Tak jako tak, neměli bychom zapomenout na nutnost souladu, a pro zachování harmonie aktivity střídat.

Negativním aspektem této tarotové karty je někdy vnitřní neklid. Můžeme mít spoustu nápadů a snů, ale díky nestálosti a neschopnosti si vlastně vybrat, můžeme přešlapovat na místě. V dalším případě se může jednat o závislost na majetku a až nezdravou touhu po hmotě.

Většina lidí tvrdě pracuje a nenachází čas na své skryté potřeby, na čas strávený s blízkými lidmi, na knihu, na sledování plynutí času v přírodě. Nastává ideální období na tuto nápravu. Vybídnout nás k tomu může právě dovolená.

Sedmému měsíci náleží slezina, která má na starost krev, látkovou výměnu a zažívání. Věnujme svou pozornost tomu, co jíme. Pečujme o sebe a své blízké i přes jídelníček. Královna pentaklů neodpustí žádný prohřešek, co se jídla týče. Naši pozornost si zaslouží i ledviny.
© 2012-2022 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů