Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc duben je OSMIČKA HOLÍ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Malá Arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Spolu se začátkem jara jako by přišla i trochu jiná energie. Probouzí se příroda a probouzí se i lidstvo. Nikoliv k boji, ale k možnosti pochopení a pokročení. Teprve s dubnovým měsícem přichází jisté prozření v kolektivní energii. Může dojít k určitému aha momentu, k nalezení spojitosti a k pochopení v určitých rovinách. Samozřejmě, že se jedná o kolektivní energii, čili jsou mezi námi tací, kteří tímto procesem již prošli před několika měsíci, někteří projdou a některé to teprve čeká v budoucnu. Vše je v pořádku. Každý je na jiném stupni vývoje, každý má jiné vnímání a jiné zkušenosti, které ho formují. V dubnu bude lidstvo však nejblíž, jako kolektivní energie, určitému pochopení. Můžeme lépe nacházet shodu, a hlavně můžeme najít konečně cestu ven. Získáváme sílu a bude jen na nás samotných, jak a k čemu ji využijeme. Osmička holí naznačuje, že buď nastává čas utřídit si priority, neboť spousta věcí už visí ve vzduchu, nebo si ujasnit, jaké jsou skutečně naše záměry.

Duben s sebou přináší rychlost, nespoutanost a spád. Jedná se o tarotovou kartu expanze a posunu vpřed. Mnohým z nás se bude zdát duben velmi rychlým měsícem, neboť právě energie poplyne rychleji. Záleží opět na každém z nás, jak zrychlenou energii využijeme.
Na tarotové kartě většinu prostoru zabírá osm holí, které jsou nastaveny jedním směrem. Ani jedna hůl nekřižuje druhou, a energie tak může téci zcela libovolně a bez překážek. Zrychlení, které ve čtvrtém měsíci tohoto roku ucítíme, bude nejlepší využít k napnutí sil právě jedním směrem. Nebuďme roztěkaní, ztracení a hloubaví. Najděme si jasný cíl a za tím se vydejme. Jednotná energie nás povede zcela sama.

Blesková energie může připraveným jedincům otevřít dveře. Může nám pomoci prorazit cestu, pochopit tok a splynout s ním, namísto hledání, tápání a přešlapování. Pokud tedy v nějakém svém tématu váháme, můžeme právě silnou energii využít k „vynesení“ nás k těm správným cílům.
Jinými slovy se stihneme „jen“ dívat, jak se naše vize, plány a nastavení realizují. Přichází čas sklidit to, co jsme zaseli. Tato tarotová karta nám nastaví svou tvář, abychom viděli, do čeho jsme vlastně dávali veškerou naši energii a co jsme v sobě živili.

Energie bude tak silná a rychlá, že bude téměř neudržitelná. Urychlí se procesy, otevřou se nové možnosti, bude docházet k pokrokům. Buď jsme připraveni a možnosti využijeme, nebo nám nezbyde nic jiného, než se ztrácet a čekat.

Negativním aspektem této tarotové karty může být spěch a nutnost se urychleně posunout někam dál. Nespěchejme, netlačme na sebe ani na nikoho jiného. Spíše jednejme, odhodlejme se k okamžité akci, která nám zajistí fungování věcí dle našich přání. V kolektivní energii můžeme zase spěchat za svobodou a za normálním životem. I tam by byl spěch škodlivým. Dalším náročným prvkem může být určitá mentální přesycenost. Kolem nás se nachází tolik různých myšlenek a informací, že nás náročnost výběru přemůže. Považujme je jen za zdroj informací, které nám mohou pomoci při rozhodování. A samozřejmě dobře vybírejme své zdroje, ze kterých informace získáváme.

Tam, kde nacházíme zavřené dveře, bychom si měli dovolit přiznat si, že to není ta správná cesta pro nás. Neboť osmička holí otevírá cesty a zrychluje naše kroky tím směrem, který je pro nás nejvhodnější. Neklepejme tedy na dveře zavřené, ale rozhlédněme se kolem.
Nesnažme se zasahovat do koloběhu a do energie, ať už ji vnímáme jako moc rychle běžící, nebo táhnoucí se. Nezapomeňme, že každý z nás máme jiné vnímání a to, co jednomu přijde moc rychlé, je pro druhého pomalé. Nikdo by neměl do dubnové energie jakkoliv zasahovat, jen využívat její tok k nasednutí a vyvezení se správným směrem.
Z hlediska numerologie je osmička holí součtem dvou čtyřek, je zdvojením nižší úrovně duchovního plánu. Síla osmiček se skrývá právě ve dvojitých základech dvou čtyřek. Právě v holích je tato síla neudržitelná, neboť jeden konec přijímá a druhý předává.

Během dubna jsou nejvíce ohrožena játra. Proto se v tomto období nejvíce doporučují očisty. Slabost a podrážděnost jsou známky energeticky přetížených jater. Chronické potíže budou mít tendenci o sobě dát vědět. Jakékoliv zákroky se budou dobře a rychle hojit, a i celkový proces uzdravování bude rychlý.
© 2012-2022 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů