Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc květen je DEVÍTKA POHÁRŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Malá Arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Po dubnovém trysku se dostáváme do klidnějších vod. Tarotová karta vládnoucí květnu se nazývá kartou splněných přání. Je velmi oblíbená a symbolizuje, že naše sny se mohou během tohoto období proměnit ve skutečnost. Čeká nás měsíc spokojenosti, vděčnosti a potěšení.

Na tarotové kartě vidíme muže se založenýma rukama, jak sedí před vystavenými devíti poháry. Je ve velmi dobrém rozpoložení a z jeho gest lze číst spokojenost. Skoro jako by se vychloubal, že vlastní tolik pohárů a že je všechny již naplnil, jak se traduje. Karta poukazuje, že si uvědomujeme svou skutečnou hodnotu a cenu toho, co přinášíme. Měli bychom se cítit naplněni a hrdi. Lidem, kteří nás energeticky vysávají, bychom se měli úspěšně vyhýbat, nebo si celou skutečnost alespoň již uvědomovat. Sami už poznáme, kdo a jaké situace nám nedělají dobře, a během května máme ideální půdu, abychom to vše eliminovali. Skoro jako by se nám nechtělo ztrácet svou energii a pocit spokojenosti, který jsme si vybudovali.

Pozor si dejme na vychloubání se. Opatrnost je zde na místě. Jakékoliv chvástání povede k závisti, která vyvolá svár, odstraní z cesty laskavost a nastolí manipulaci. Jsme spokojeni, něco se nám povedlo, buďme hrdí, ale pozor si dejme na to, s kým své úspěchy sdílíme. Bohužel i tento negativní prvek devítky pohárů se nás může dotýkat. Může se stát, že budeme svými úspěchy natolik zaměstnáni, že nebudeme schopni vnímat své okolí. V případě, že bychom se opíjeli svými úspěchy, dojdeme k samolibému uspokojení a k nestřídmosti. Chyběla by pokora a vděčnost. Dostali bychom se do bodu, kde právě pro absenci vděčnosti bychom nevyrostli. A právě vděčnost je to, na co bychom neměli zapomínat. Pátý měsíc tohoto roku nás přichází mimo jiné učit právě této ctnosti. Ptejme se sami sebe, za co, za koho jsme vděčni nebo bychom mohli být. Hledejme drobnosti, za které vděk pocítíme a dojděme až k velikým podstatným skutečnostem, vůči kterým ucítíme pokoru a vděčnost. To bude jeden z klíčových momentů května.

Devítka je číslo reflexe a uzavření jistých témat. I to nás čeká. Přemýšlejme, co můžeme nabídnout a co získat. Přemýšlejme, jaké téma si v sobě neseme a je již zralé na uzavření. Poznáme jej podle toho, že nás doslova začne otravovat, nebude nám pasovat do našeho nového rozpoložení. Je třeba si uvědomit, co si skutečně přejeme. Víme doopravdy, co chceme? Jsme připraveni nést zodpovědnost za svá přání? Často nedohlédneme ve své touze až k důsledkům našich přání. Ptejme se sami sebe, zda není naplnění, po kterém toužíme, jen pomíjivé? Jestli hledáme jen krátkodobé naplnění, stane se z našeho života honba vedoucí k závislostem a k obsedantnímu chování. Zaměřme se proto na nalezení vnitřního klidu.

Tarotová karta nabádá k užívání prostých radostí života. Žijme a užívejme si život s tím, co přináší. Často karta slibuje i smyslové uspokojení. Zaměřme se na maličkosti a drobnosti, které nás těší a přináší nám do života radost. Pomalu si tím vystavíme nové základy, o které se budeme moci opřít, a zároveň se naučíme žít více v přítomnosti.

Z fyzického hlediska náleží květen našemu srdci. Proto by se hodilo spojit vše, co činíme, s láskou, a do svých činností vkládat srdce. Uvědomujme si své emoce, ty negativní i ty kladné. Prožívejme přítomnost, dopřejme si potěšení a radujme se z bytí. Tím svá srdce zapojíme a naladíme je tím správným směrem.


© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů