Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc prosinec je ČTYŘKA PENTAKLŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Malá Arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Energie, která doposud ještě hezky plynula, bude mít tendenci se v rámci posledního měsíce zasekávat, zpomalovat a stagnovat. Záležitosti, které šly hladce, se mohou zadrhnout. Myšlenky, které plynuly, se mohou zamotat a my můžeme mentálně ztěžknout.

Dostáváme se v tomto roce do cílové rovinky a stagnace, která ji provází, pramení z naší únavy, z našeho neustálého boje a z naší touhy udržet vše, co nám patří. Máme nárok na svobodu, na své myšlenky, na své postoje a názory, ale tlak sílí a zdá se, že nárok nemáme již téměř na nic. A upozorňuji, že je jedno, na které straně barikády aktuálně stojíme…

Tak jako postava na tarotové kartě představuje lakomého skrblíka toužícího po majetku, bude i v každém z nás během prosince kousek majetnického já. Budeme mít tendenci udržet vše, co nám náleží, samozřejmě včetně nefunkčních, rozbitých věcí, vztahů a postojů. S něčím bude třeba se rozloučit, abychom se posunuli dál. Sami dobře vnímáme, že svět se mění a je třeba se měnit s ním. O to víc nás může atakovat právě strach ze změn a ztráty jistot. Jak jsem již několikrát zmiňovala, je třeba nalézat jiné jistoty, ideálně ty v sobě ukryté. Poselství Čtyřky pentaklů mluví o neochotě ustoupit, odporu ke změnám, skrblictví a omezeném pohledu. Dále tarotová karta poukazuje právě na manipulaci a silné ovládání druhých. Právě v prosinci tento prvek bude nejvíce sílit.

Orientovat se budeme převážně na práci, pracovní úspěch a odměny. Můžeme více spořit, dávat peníze stranou, přepočítávat rodinné rozpočty a plánovat své další kroky. Úspěšní budou ti, kdo mají před sebou pracovní pohovory, chystají se investovat a umí peníze poslat dál. Všimněme si, že jde o jedince, kteří nelpí na svých peněženkách! Jedině ti se totiž dočkají výdělků. Naopak lidé se sklonem ke skrblictví nakonec zjistí, že dotují nefunkční činnosti nebo že jejich příjem není takový, jaký si představovali. Nebojme se proto s láskou peníze nechat „kolovat“, dočkáme se velmi příjemného překvapení.

Finanční krize, zdražování a nejistota s tím související nás přichází opět prověřit. Nakolik je náš postoj k penězům správný a zdravý. Jak umíme pracovat s chaosem a strachem na poli financí a nakolik jsme pružni najít jiný způsob či postoj k vydělávání peněz. Můžeme se na aktuální finanční situaci dívat jako na zlo, tlak nesoucí nesmírný strach o budoucnost, ale také jako na příležitost si srovnat své názory a postoje k penězům. Jedním z negativních aspektů listopadové Císařovny je právě touha po majetku a zabezpečení. Tento prvek se přesouvá i do dvanáctého měsíce a v celém vývoji světové situace získává zcela hlubší kontext.

Čtyřka nás nutí mít nad vším absolutní kontrolu. Což pro nás bude velmi stresující. Naučme se nezasahovat do dění tam, kde to není nutné. To je jedním z našich cílů v posledním měsíci. Bude pro nás velmi náročné být s čistým svědomím například chvíli nezodpovědnými a třeba jen tak odpočívat. Sílící tlak je enormní a zdá se, že kdo chvíli poleví, může být ztracen. Opak je pravdou. Dovolme si vydechnout, ale nejdříve si vyzvěme aspekty Čtyřky pentaklů a osobně jim čelme. Nastavme si takový postoj ke světu a sami k sobě, který nám usnadní žití v této době.

Na jedné úrovni představuje Čtyřka pentaklů tu nejhorší podobu materiálního světa. Zkusme v závěru roku energii otočit a vpustit do svých životů i jiné úrovně prožívání.

Uvědomme si, že strach je ideální nástroj k manipulaci. Záleží jen na každém z nás, nakolik a zda-li to dovolíme. Ať už ve vztazích, na pracovištích nebo obecně ve společnosti. Nedávejme nikomu takovou moc, aby nás ovládal strachem. Odevzdáváme tím klíče od svého života. Držme se svých tradic, odpočiňme si a pracujme vědomě se strachem, který nás paralyzuje. Zabývejme si jen takovými záležitostmi, které můžeme ovlivnit. Opečovávejme to cenné jedinečné a nacházejme stabilitu sami v sobě. Protože jen to v nás nám nikdo vzít nemůže.

Přetěžovat budeme krční páteř, ramena a celou šíji. Nedostatek energie hrozí močovému měchýři a samozřejmě v prosinci je velmi zatížen trávicí trakt. Tlusté střevo má tendenci se více čistit. Zkusme se soustředit na to, co jíme a nepodlehněme zběsilému vánočnímu přejídání. Byla by to jen kompenzace toho, co nám chybí na jiných rovinách.

Přeji Vám všem krásné a klidné prožití adventního času a svátků. Hodně zdraví a sil.
Děkuji vám všem a každému z vás za vaše pokroky, vaše příběhy a vaši odvahu. Velmi si vážím vaší přízně.

Nemohu zapomenout na každoroční poselství, a tak již tradičně završuji slovy jedné mé odvážné klientky: „advent je období zázraků,“ tak na ně začněme zase věřit.© 2012-2022 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů