Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc říjen je SVĚT:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Velká Arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Opět velice záleží, jak jsme v předešlém měsíci uchopili témata zodpovědnosti a role oběti. Dle toho přijde adekvátní odměna během října. Globálně se ale kolektivní energie pročistila a máme příležitost se nadechnout, radovat se a nacházet řešení.

Na tarotové kartě stojí v kruhu nahá žena. Symbolika nahoty značí čistotu myšlenek, záměrů a v neposlední řadě i silnou ochranu, ve které můžeme být „nazí“, a nic nám nehrozí. V případě tarotové karty Svět je to vavřínový věnec kolem ženy, který značí úspěch a zároveň i právě ochranu. Vzpomeňme si na to, až budeme kráčet k otevřeným možnostem a svobodě.

Hlavním úkolem v desátém měsíci tohoto roku bude osvobodit se od strachu. Jakmile se nám to podaří, vše dá hlubší smysl. Završí se jedna etapa a pojem svoboda nabude jiných rozměrů. Přemýšlejme tedy individuálně, co konkrétně pro nás znamená osvobodit se od strachu. V jakých úrovních a situacích jej zažíváme a jak na něj reagujeme. Poté si představme, jak se cítíme ve chvíli, kdy strach nezažíváme. Uložme si tuto představu a držme se ji.

Dvacátá první karta Velké Arkány a také karta poslední. Zavedla nás až do zdárného konce celé pouti po kartách Velkých Arkán. Uzavíráme tedy určitý cyklus, dospěli jsme ke konci a máme pocit sounáležitosti. Měsíc říjen bude měsícem zdárného dokončování, uzavírání a ukončování určitého cyklu. Může představovat dosažení vrcholu v našem snažení, úspěch a slávu, ale také cestování a uskutečňování velikých cílů. Pakliže jsme došli až k tarotové kartě Svět, měli bychom být již plně připraveni a nabití zkušenostmi. Začínáme si více uvědomovat, kdo jsme, chápeme hranice svých možností, své volby a dokážeme si za sebe nést více zodpovědnost. Mnohokrát jsme padali a mnohokrát vstávali. Nyní si užívejme našeho vrcholu, odměňme se a pochvalme se.

Tato odměna, o kterou je potřeba se přihlásit, může mít materiální podobu, být ve formě splněného snu nebo duchovní pohody a vnitřního klidu. To už záleží na každém z nás, co za cyklus jsme dokončili a jaké dary se nám mohou dostat. Naše představa o odměně nemusí přesně korespondovat s realitou. Tarotový Svět nás učí, že ocenění mohou přicházet nečekaně a třeba i v momentě, kdy už po nich tolik netoužíme, zároveň právě i v jiných podobách, než jaké čekáme. V životě přeci vše přichází v cyklech.

Pokud jsme v jednom kole, může se stát, že si téměř nevšimneme možnosti zpomalit a přihlásit se o své dary. Zrovna tak se tomu může stát, pokud se strachujeme vzdát se něčeho, co bylo jistotou, ale co už dávno jako stabilita nefunguje. Nezapomeňme, že s touto kartou něco končí, něčeho jsme dosáhli, máme si užívat cíle a pouštět se pomalu do nových záležitostí. Pokud se ale budeme držet starých vazeb, jen těžko se můžeme plně radovat ze završených činů a pomalu se soustředit na nové výzvy.

Někdy karta Svět poukazuje, že jsme až příliš ve vleku svých zbožných přání a nastává čas zodpovědět si otázky „kdo jsem a jaké jsou mé skutečné možnosti?“. Někdy vidíme jen to, co vidět chceme a žijeme dle toho, co si představují ostatní. I v takových případech nastává ideální doba se zaměřit na sebe samé a na naši vnitřní svobodu.

Říjen patří žaludku a tedy všemu, co trávíme nebo nemůžeme strávit, a to i v přeneseném slova smyslu. Zaměřme se na naše stravovací návyky a upravme je jen dle svých potřeb. Najděme svobodu v tom, čím se krmíme.
© 2012-2022 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů