Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Kartou pro rok 2021 je tarotová karta DESÍTKA POHÁRŮ:

tarotova karta

Karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Tato tarotová karta náleží do Malé Arkány

Následující řádky píši opět jako vysvětlení kolektivní energie, tedy toho, co je všude mezi námi, toho, co vévodí našemu kolektivu, našemu společenství. Představit si tuto energii můžeme jako vzduch, který všichni vydechujeme a vdechujeme, neustále dokola, aniž bychom si tuto skutečnost nějak více uvědomovali. Proto se vše týká každého jedince. Ale i v této kolektivní energii má každý jedinec veliký vliv, a to hlavně na svůj život, na svůj postoj k životu, na své vnímání a na své každodenní rozhodování. Samozřejmě, že nevymažeme kolektivní energii, ale vždy záleží na našem postoji k ní a na našem rozhodnutí, jak s ní naložíme.

Druhá polovina roku 2020 nám všem nastavila zrcadlo a ukázala, jak jsme si vybudovali osobní jistoty a stabilitu. Jak jsme se naučili spoléhat se sami na sebe, a nikoliv na stát či na ostatní. Jak jsme jednoduše ustáli ono zemětřesení. S novým rokem přichází i nové úkoly a nová energie. Tarotová karta pro rok 2021 je Desítka pohárů. Její vibrace nás budou provázet po celé období, které se ponese v duchu touhy po klidu, štěstí, souladu a bezpečí.

Nadcházející rok bude pod nadvládou chaosu. To bude všechny z nás nesmírně mást a o to více se budeme snažit vybudovat si vlastní bezpečný domov, který nám dá stabilní bod. Právě stabilita je to, co nám velice často chybí. V minulém roce se zbořila většina jistot v našich životech a bylo jen na nás, jestli a kde si je vytvoříme a najdeme. Jsme všichni nesmírně unaveni. Kolektivní energie je plná strachu, chaosu a agrese. Tyto emoce vznikají ve chvílích, kdy se nemáme právě čeho chytit, o co se opřít. Nevíme, bloudíme, ztrácíme se… sami v sobě, ve svých vztazích, v autoritách, které selhávají.
Chceme volně dýchat, chceme si být zase jisti a v novém roce budeme dělat vše pro to, abychom toho docílili. Naše vztahy dostaly zabrat, rozpadly se nebo mají veliké trhliny. Přijde snaha o jejich uzdravení. V případě, že je rána hluboká, přijde touha po nalezení nového a stabilního vztahu. Stejný vzorec budeme uplatňovat v kategoriích práce, financí a zdraví.

Avšak existují i tací z nás, kteří své jistoty v roce 2020 nalezli, kteří se nespoléhali slepě na ostatní a byli chytře připraveni. Takoví jedinci našli onen pevný bod v sobě a unikli tak zašmodrchání vztahů a šoku v oblasti financí a kariéry. Tito lidé samozřejmě vnímají také chaos a kolektivní vibrace, ale dokáží se vždy znovu stáhnout do sebe, kde se o svou vnitřní stabilitu opřou. Doba karantény pro ně byla časem pro prohlubování vztahů a pro větší pochopení sebe samých.
A přesně o tohle půjde i všem ostatním v novém roce. Budeme se učit nalézt pocit klidu, štěstí a harmonie kolem sebe, a hlavně uvnitř sebe. Budeme hledat bezpečí, vytvářet teplo domova a shlukovat se se stejně smýšlejícími lidmi. Budovat určité společenství, kde nám bude dobře. Protože svět se mění a nikdy už nebude takový, jaký jsme ho znali. Proto je třeba vytvořit to nové, hřejivé a šťastné znovu a jinak. Základem by mělo být stále naše nitro, náš svět, náš pilíř v nás, dále pak náš nejbližší okruh lidí okolo nás a naše pevné body v okolí.
Je třeba postupně i přijmout skutečnost, že se minulost již nevrátí. Věci se budou dělat jinak, lidé se budou jinak scházet, jinak spolu komunikovat, jinak pracovat a jinak globálně fungovat. Postupem času nás čeká větší kontrola, větší omezení, která nám budou předkládána jako ta nejlepší pro naše životy. Netruchleme proto po minulosti, raději se smiřme s tím, co změnit nedokážeme a vytvářejme si takovou přítomnost, ve které je nám dobře. Tarotová karta Desítka pohárů vybízí k nalezení pocitu jednoty, k vybudování pevných pilířů a bezpečných míst, kde můžeme, se stejně otevřenou náručí jako pár vyobrazený na kartě, přivítat štěstí, radost a klid. Nespoléhejme proto na vnější svět, na mocné a na spásu, kterou slibují. Přijměme měnící se svět a najděme si svůj bezpečný kout. Připomínám, že prvním krokem je nalézt takové místo v sobě, posléze až ve fyzickém světě.

Připravme se na nesmyslné požadavky a chaos a zmatek okolo nás. Půjde o zcela přirozený jev. Jistoty spadly celé společnosti, teprve teď se zvedáme na nohy a budujeme je znovu avšak jinak. A to vyžaduje čas. Lidé budou ještě dlouho čekat na autority a na ostatní a tím přijdou o cenný čas, který mohou strávit právě upevněním sebe samých. Nezlobme se na chaos a agresi okolo nás. Jde jen o logický následek ztráty jistot. Systém se musí změnit a to vyžaduje čas. Počítejme s tím a pracujme si zatím na sobě.

Je velmi úlevný pocit přenést zodpovědnost za svůj život na někoho jiného. Ale pokud se tímto směrem vydáme, počítejme také s tím, že nám ten někdo jiný plně ovládá náš život. A pak je pozdě a zcela zbytečné si stěžovat. Pozor si dejme na média, na informace, kterých bude proudit čím dál tím víc a budou čím dál tím víc protichůdné a chaotické. Je jen na nás samých, jak se jimi necháme ovlivňovat. Každá taková strachová informace jen přichází prověřit náš stabilní a opěrný bod v nás samých. Není čas spoléhat na okolí. Už to pochopme. Nedoporučuji se nechávat opít rohlíkem, že je vše již v pořádku. Rozkoukávejme se pomalu a opatrně. Chceme žít a volně a svobodně dýchat. Vždyť ale můžeme! Každý z nás by měl začít u sebe, u svých postojů, svého způsobu žití a uvažování, své zodpovědnosti. Svoboda nám pořád zůstává, jen si ji totiž většina z nás pořád představuje jako možnost lyžovat nebo jít do kina. Teprve jakmile pochopíme, co je v životě důležité, uvidíme i svět okolo nás tak harmonicky, jako rodina na tarotové kartě. Každá duše na této planetě je aktuálně přítomná velikým změnám v dějinách lidstva. A každá duše hraje svou podstatnou úlohu. Když vám bude nejhůř a budete plni strachu kroutit hlavou nad děním ve světě, připomeňte si, že vaše duše má svůj plán a moc dobře byla instruována, do čeho se inkarnuje a co se po ní chce. Nechte to na ni.

Desítka pohárů značí i příslib nových přírůstků. V roce 2021 se narodí spoustu „covidových dětí“, jak se nazývají. Budou mít své specifické úkoly. Tyto děti budou určitým světlem ve tmě, ponesou radost z přítomnosti a z bytí více než jiné děti. Budou nás ostatní učit nalézat to dobré, živé a zdravé i tam, kde máme pocit, že to již není. Neznají svět před, proto nebudou tíhnout k minulosti, ale budou nás učit pracovat s tím, co skutečně máme tady a teď.

V roce 2019 jsme skládali určitou zkoušku dospělosti. Ti, kteří neuspěli, měli ještě dostatek příležitostí to změnit. Globálně jsme završovali jednu etapu a připravovali se vstupem do „dospělosti“ do světa dospělých a do světa rozhodování se nad svým životem. Téměř bych řekla, že nám předali štafetu, ať si to tak trochu zkusíme po svém, když o to pořád žadoníme.
Rok 2020 byl ukázkou toho, jak lidstvo dospělo… Přinesl zboření jistot a stabilit a vybízel nás k nalezení právě těch svých vnitřních. Zároveň i k vybudování svých pilířů a svých jistot ve formě vztahů, rodiny, financí a zdraví. Celkově nás hodil do světa dospělých a díval se, jak si s tím poradíme.
Rok 2021 slibuje určitý klid na nadechnutí a naději. Vybízí nás k nalezení, a u některých znovunalezení, svých pevných bodů. O co se mohu opřít, na koho se mohu spolehnout, čemu mohu věřit? Jak a s kým mohu nalézt soulad? Celkově bych rok 2021 a jeho požadavek na nás shrnula do slova soulad. Budeme jej hledat v sobě, v okolním světe, v práci, ve zdraví, v rodinných vazbách, ve vztazích obecně. Nezapomeňme, že abychom do souladu uvedli svůj vnější svět, je třeba v něm mít nejdříve svět vnitřní. V opačném pořadí to nejde.

Přeji vám všem harmonický a bezpečný nový rok. Ať naleznete ve svých životech soulad a už ho nepustíte.

Děkuji vám všem za projevenou důvěru, vaše pokroky a za to, že jste. Každý z vás.
Těším se na naše setkávání, ať už ve formě online nebo časem i osobně.


© 2012-2022 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů