Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc srpen je MÁG:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Velká Arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Osmý měsíc tohoto roku se ponese ve znamení vnímavosti, vytrvalosti, iniciativy a komunikace.

Mág symbolizuje začátek všech začátků, počátek naší životní cesty, která je v symbolech přenesena na všech dvaadvacet karet Velké arkány. I my se v srpnu dostáváme na jeden z našich pomyslných začátků. Začíná nový cyklus. Je jen na nás samotných, jak využijeme nový energetický tok. Jak se nám podaří nechat minulý cyklus za sebou a odpoutat se. Jinými slovy přichází nesmírná příležitost nechat vše minulé minulosti a vyrazit jiným směrem. Mág je archetyp úspěšného člověka, vstřebává všechny vesmírné síly, aby dosáhl cíle. Právě nyní můžeme pouhou myšlenku proměnit v něco hmatatelného a reálného.

Bude zapotřebí vytrvalosti a jisté komunikační obratnosti. Mohou přijít situace, které nás právě v tomto budou prověřovat. Jak tedy úspěšně umíme komunikovat a jakým tempem pokračujeme vpřed a nepolevujeme. Pomáhat nám bude Mágova schopnost se rozhodovat a s jistotou využívat vlastních zkušeností a znalostí. Pozor si dejme na namlouvání si, že všechno už známe a nemůže nás nic překvapit. Opírejme se o sílu komunikace. Srpen nám díky Mágovi skutečně přináší schopnost se projevit, vyjádřit a být pochopen. Energetický proud nás může vynést k úspěšnému dosažení našich cílů. Mág dokáže velmi obratně nacházet řešení i tam, kde ostatní se ztrácí a nevědí kudy kam.

Mág nám dává tolik potřebnou sílu. Respektive nám ukazuje, že nyní nastává období, kdy ji v sobě můžeme nalézt. Právě v srpnu, pod jeho nadvládou, můžeme vědomě pocítit schopnost utvářet si svůj vlastní osud. Síla našich myšlenek je právě na vrcholu. Právě nyní dokážeme pohnout s věcmi, které odkládáme, nebo vyřešit doposud pro nás nevyřešitelné. Mág také naznačuje rozšiřování obzorů a nalezení smyslu v podstatných činnostech. Pokud tedy cítíme, že se máme něčemu věnovat nebo naopak s něčím skoncovat, dejme na svou intuici, která nás vede.

Síla, kterou v sobě nacházíme, značí i sílu, díky které fascinujeme a přitahujeme své okolí. Využijme ji i k vyřešení jakýchkoliv konfliktních vztahů na pracovišti, v rodině či kdekoliv jinde. Ale mysleme vždy na využití ve prospěch všech, nejen na své prospěchy. Mág je sice výrazem jednoty, ale zároveň i pilířem pro budování dalších vztahů a vazeb.

Negativním aspektem může být právě chybějící kontinuita potřebná k uskutečnění našich cílů. Dále nedokonalá komunikace a nedostačující soustředěnost na cíl. Někdy nejsme dostatečně uzemnění a myšlenky tak mají tendenci být rozptýlené a neukotvené. Často pak můžeme měnit svá stanoviska, názory a i cíle. K realizaci pak taková neukotvenost nápadů má hodně daleko. Je třeba vnímat naše vnitřní i vnější já. Mág je jistým mostem mezi nimi. Jeho ruce ukazují nahoru i dolu a zajišťují rovnováhu mezi nebem a zemí, mezi vědomím a podvědomím a v neposlední řadě již zmíněnou proměnu myšlenky v něco hmatatelného. Pohrajme si se svými myšlenkami, nápady a najděme správnou cestu k jejich realizaci. Nepolevujme, komunikujme a soustřeďme se. To je klíč k našemu úspěchu.

Pozor si dejme na kolísání naší energie. Ležatá osmička nad hlavou postavy Mága nesymbolizuje jen nekonečno možností v realizaci našich plánů, ale právě i nutnost nastolení rovnováhy. Nejen v našem fyzickém těle, ale i v psychice. Právě kolísání energie by mohlo způsobit duševní problémy typu náladovost či deprese. Předejít tomu můžeme právě hlídáním rovnováhy na všech cestách našeho života. Osmý měsíc kraluje našemu tělesnému teplu. Játra a lymfa mají na udržování tělesného tepla největší vliv. Hledejme vyrovnanost ve způsobu stravování, v pracovním i osobním životě a těšme se dobrému zdraví.

Určeme si, co skutečně chceme, vykročme na cestu realizace, vytrvejme a soustřeďme se. Ostatní zařídí jiná Síla. Nám stačí jen vyrazit vpřed.
© 2012-2022 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů