Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc únor je POSLEDNÍ SOUD:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Velká Arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Po bojovném začátku roku jsme se závěrem ledna dostali na křižovatku a měli jsme na výběr. Buď setrvat v palčivém pocitu nesvobody a omezování, nebo volit cestu jiného smýšlení a uvažování. Někteří z nás možnost změny využili a rozhodli se svou energii zacílit na smysluplné činnosti. Stále však převládá drtivá většina naší společnosti, která vidí smysl v nadávání na situaci či v doufání k návratu. Těm, kteří svou pozornost zaměřili jiným směrem, se ulevilo. Užívají si rodiny, volnějšího režimu, získaného času a daří se jim dostávat se hlouběji do sebe samých. I takoví jedinci však dokáží vnímat kolektivní energii, která mezi námi panuje. Není jim v tom dobře a velmi často utíkají právě k sobě a tam, kde je jim lépe.

Nebudeme si lhát, nálada v naší společnosti je těžká. Jsme unaveni omezeními, která se mění každou chvíli, jsme pohoršeni těmi, kdo mají jít příkladem. Jsme frustrováni a toužíme se vrátit k normálnímu životu. Je třeba si uvědomit, jak jsem již avizovala, že žití takové, jaké jsme ho znali, už nebude. Svět se mění a kdo chce „přežít“, měl by se připravit. Všechny měsíce, kterými aktuálně procházíme, nás svými tématy na tyto změny jednoduše připravují.

Lednový král nás učil nastolit si řád v sobě, protože ve světě kolem nás jen tak nenastane. Únorová energie nám přináší příležitost osvobodit se od všeho starého, nefunkčního a již nepotřebného. Nelpěme proto, nechlácholme se minulostí a touhou po návratu k ní, neupínejme se k pomíjivým skutečnostem.
Poslední soud za naší minulostí dělá tlustou čáru a nabízí nám čistý štít. Jde samozřejmě o minulost každého z nás, ale také o naši kolektivní minulost. Řekla bych, že po únoru již nebude možnost návratu. Jakkoliv hluboký přesah tohoto sdělní vnímáme.

Na tarotové kartě vidíme anděla, který volá mrtvé, aby vstali k poslednímu soudu. S určitým odstupem a osvobozeni od fyzických těl mohou takto přezkoumat svůj život a otočit list. Přeneseně se tohle chce nyní i po nás. Někdy je třeba splatit účty za svou minulost, i zde platí pravidlo, že co jsme zaseli, sklízíme. Nicméně rozhodně by nebylo moudré zůstávat v energiích obviňování svého okolí nebo dokonce sebeobviňování. Smyslem této tarotové karty je právě ono pochopení, odhození starých hodnot a následné splnění výzvy k životu. K jinému životu, nezatíženém minulostí a pouty nesvobody. A právě takový nový život či svět, chcete-li, přichází. Nikoliv však okolo nás, ale v nás! Nechejme tedy minulost za sebou, ať je to jakkoliv bolestivé, a vydejme se vstříc novým možnostem. Bez pevného řádu v sobě samých to ovšem nepůjde.

Velmi často nám Poslední soud signalizuje působení duchovních sil. Abychom poznali, co se po nás chce, je třeba se zklidnit, najít si chvilku pro utišení mysli. Pak může přijít úsudek. Během února budeme vnímavější k vnitřnímu hlasu a k našim vnitřním pochodům. Jen si k tomu najděme čas.
Pozor si dejme na rychlé soudy, které jsou kruté, unáhlené a velmi často nespravedlivé. Pokud si dopřejeme onen odstup a čas, zvážíme tím všechny okolnosti a budeme objektivnější.
Lidé si více začnou uvědomovat následky svých činů. Buď na úrovni vnitřního hlasu svědomí, nebo již v počátku svého jednání. Záleží jen na nás všech, na kolik se budeme chtít soustředit na takové pocity a jak s nimi naložíme.

V kategorii zdraví představuje tato tarotová karta následky našich minulých činů, se kterými se shledáváme. Například nezdravý způsob života, špatná životospráva či nulová psychohygiena a nedostatečný odpočinek. Naopak ti z nás, kteří doposud mysleli i na své fyzické tělo a svou psychiku, si mohou mnout ruce. Pevné zdraví bude sloužit i nadále.

Do popředí se dostávají naše ledviny, které by teď pro nás měly být na prvním místě. Filtrují energeticky i spoustu emocí, tudíž není třeba je o to víc zatěžovat a setrvávat v náročných emocích. Rozeznávejme emoce své od ostatních a napojujme se tam, kde to cítíme. Uvědomme si, co s námi a s naším tělem dělají náročné informace, které se k nám dostávají. Jakým emocím strachu a beznaděje musíme čelit! Oslabená funkce ledvin se projevuje formou úzkosti a nízkého sebevědomí. I tomuto párovému orgánu pomůže větší citová harmonie a naslouchání i svým emocím. Filtrujme informace, které k sobě vůbec pustíme, filtrujme vše, co k nám přichází a vybírejme si jen to vhodné pro nás.

Poslední soud je energeticky velmi vysoká zastávka naší duše. Jsme souzeni. My. Každý jedinec i celá naše společnost. Co jsme vykonali, už nezměníme. V tomto soudním procesu nelze uplácet, prosit ani slibovat. Můžeme se jedině poučit.


© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů