Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc září je PĚTKA PENTAKLŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Malá Arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Velice záleží, jak jsme se zhostili v srpnu nově příchozí energie Mága a jak se nám podařilo ji využít pro sebe. Dle toho se totiž u každého z nás bude vyvíjet i postoj k zářijovým výzvám. Mág byl velmi silným a energeticky vybočujícím prvkem v tomto roce a změnit tok energie, tedy pustit minulost a nastavit se jiným směrem, k jiným vibracím, dokázali jen někteří z nás skutečně dle svých představ. To je důvod, proč přichází září a spolu s ním i nové možnosti vrátit se a pokusit se o změnu ještě jednou a lépe, nebo u některých z nás, řekněme více do hloubky.

I přesto, že většina z nás reaguje na tuto tarotovou kartu úděsem, panika není na místě. Jedná se o velmi energeticky silnou kartu, pokud nepodlehneme strachu. Nezapomeňme, že pokud chceme něco změnit, je třeba se tomu věnovat. Proto se zabývejme tématy, které Pětka pentaklů otevírá a o kterých nás nutí přemýšlet.

Na tarotové kartě vidíme belhajícího muže. Plahočí se v kruté zimě za ženou, která bosá, ohnutá a zkroušená razí cestu. Pro své sebe litování a řekněme až odevzdané přijetí situace, ani jeden z nich nevidí možnost změny. Natož, aby si vůbec všimli kostelního okna nad sebou, které značí útočiště a spásu. Obě postavy jsou v rolích oběti velmi dobře zakotveny. Znají jen krutost, zkázu a touhu po jiné cestě, než po jaké se doposud ubírali.

Září nám právě dává možnost vymanit se ze svých dosavadních rolí, které nám již nesvědčí. Změnit své cesty, pokud se postavíme strachu a sebereme veškerou sílu a zodpovědnost za svůj život. Právě o zodpovědnost v září hojně půjde. Stále má dost lidí špatnou představu o tom, co znamená převzít zodpovědnost za své činy do svých rukou. Jak se chová člověk, který si je plně vědom zodpovědnosti sám za sebe? Za své myšlenky, své kroky, své činy? Jak se chová k ostatním a co si nechá líbit? Někdy přijdou situace, kdy se nám náramně hodí nechat zodpovědnost na druhých. Přemýšlejme, jak právě my s tímto tématem pracujeme.

Když se cítíme odmítnuti a vyloučeni, stále bloudící kolem dokola, začínáme hrát roli oběti. Nezapomínejme, že být v roli oběti se jeví jako velmi pohodlné a na první pohled výhodné, nemáme zodpovědnost, neustále má tendenci nás někdo zachraňovat a my z těchto snah vlastně čerpáme veškerou energii. Ovšem nikdy nepřekročíme stín své oběti, nikdy se nevymaníme ze začarovaného kruhu a bohužel nikdy nenalezneme svou sílu. A právě k této změně nás nabádal srpen a mnohem úderněji nyní i září.

Někteří z nás mávnou rukou se slovy, že mají vše již nastaveno a vyčištěno. Buďme k sobě upřímní a zamysleme se všichni nad těmito řádky. Ve chvíli, kdy se některými lekcemi nebudeme chtít zabývat, se k nám vrátí jako bumerang v nejméně vhodnou dobu a postaví nás před jedinou možnost: čelit jim.

Ptejme se sami sebe, proč se někde cítíme odmítnutí, proč se bojíme odmítnutí, ať již opodstatněného či nikoliv. Kde vnímáme nedostatek a v jaké kategorii. Září odkrývá totiž nedostatky na všech úrovních. Může se jednat o obyčejný nedostatek hmotného zabezpečení, ale ve skutečnosti je to něco mnohem a mnohem hlubšího. Co nám tedy skutečně chybí? Po čem toužíme, aby náš život dával větší smysl? Co hledáme jako poutníci na tarotové kartě v mrazu a nemůžeme to najít? Jakmile na to přijdeme, máme cíl. Pak je třeba uchopit onu svou zodpovědnost a vyrazit. Pokud jsme v bludném kruhu již moc dlouho, je možné, že potřebujeme pomoc zvenčí. Požádejme o pomoc někoho, kdo nám pomůže rozeznat, kudy vede cesta ven.

Tarotová karta velice často naznačuje, že pod tímto veškerým hledáním se skrývá jeden jediný důvod, a tím je naše duchovní oddělení. Popřemýšlejme, na kolik je to pravda i u nás samotných a zda-li náhodou právě duchovní splynutí není tím našim cílem.

Nejvíce ohroženými orgány jsou v září slinivka a slezina, které mají na starost krev, látkovou výměnu a zažívání. Ustrnutí v roli oběti nebo globálně řečeno v duchovním oddělení s sebou přináší mnohé neduhy. Na povrch vyplouvají témata a naše tělo i psychika nám o nich dávají vědět.

Pozor si dejme na zastrašování a bytí pod taktovkou strachu. Právě to nám může náš vnitřní svět rozhodit. Ocitneme se tak spolu s bloudícími postavami na mrazivé cestě kolem kostela a nalezení tepla se nám bude vzdalovat. O to hůř, že to ani nebudeme tušit. Takovou moc nad námi mají ti, kterým dáme právo nás ovládat.
© 2012-2022 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů