Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc březen je MĚSÍC:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Velká arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Tak jako je tarotová karta Měsíc složitou kartou, čeká nás i složitý měsíc tohoto roku. Nastávají chvíle, kdy se všichni budeme setkávat s odvrácenou stranou našich záležitostí, vztahů a s temnější stránkou své povahy. To jasné, bezpečné a známé, je pro nás všechny vždy klidné a jisté. Přichází ale chvíle, kdy se dotkneme právě takových šedých zón a zákoutí, kde klid může vystřídat strach, obavy a úzkosti.

Měsíc se potřebuje projevit v celé své kráse. Nemá tedy absolutně smysl mu jakkoliv bránit. Bylo by to naivní a zbytečné. Může se tedy stát, že nás překvapí některé reakce okolí nebo i nás samých, že se někdy budeme cítit dezorientovaní a zmateni. Abychom se však nepropadli až do samých hlubin temnoty a zmatenosti, je dobré si uvědomit, že se vše děje z určitých důvodů. Jak v kolektivní energii, tak i u každého z nás, se projeví plno polopravd, tedy různě pokřivených pravd, a sebeklamů, které nás mohou svést na scestí. Dobrá rada zní, máme-li cíl, držme se ho a nepodléhejme iluzím.

Tarotová karta Měsíc je silně spojena s intuicí a instinkty. Právě o naši intuici jde. Březen přichází posvítit měsíčním svitem i do takových zákoutí našich duší, o kterých jsme raději nechtěli slyšet. V kombinaci s polopravdami a určitým emočním chaosem jde o ideální prověření právě intuice. Ptejme se, jak pevná je naše víra v sebe sama, v naši cestu a co je to vlastně pravda.

Vykračujeme na cestu skrytých strachů, velmi dobře ukrytých v tom nejtemnějším koutě našeho podvědomí. A taková cesta nebude určitě lehká. Zamysleme se dopředu, čeho se bojíme, co neustále v sobě nosíme za pocity úzkosti a strachu, ale vědomě potlačujeme. Mohou nastat chvíle takové zmatenosti, že se budeme cítit paralyzováni a odtrženi od reality. Nenechme se však vlastními strachy zahnat do kouta. Tak jako má měsíc své fáze, i tato fáze odkrývání skončí a přijde jiná. Byla by však škoda ji plně nevyužít k překonání toho temného v nás samých. Vydáváme se tedy na cestu poznání svého pravého já. A jediné, co bude skutečně pro nás reálné, jasné a čeho se budeme moci chytit, jsou jen naše instinkty.

Měsíc je velice klamným společníkem. Když už se zdá, že se v jeho svitu orientujeme, záhy nás čeká zjištění, že nikoliv. Věci nemusejí být vždycky tím, čím se zdají. Uvědomme si, že se možná v některých svých názorech mýlíme nebo se moc řídíme názory jiných lidí. K pochopení pravdy naslouchejme raději právě svým instinktům. Rozlišujme také intuici od představivosti. Jde o dvě naprosto odlišné věci, které se rády zaměňují.

V březnu pod nadvládou Měsíce se mohou dostavit pocity, že nikam nepatříme a že nerozumíme ani sami sobě. Pozor si dejme na extrémní ponoření se do emocí a pocitů, které by zcela vylučovalo racionální pohled na reálný stav. A samozřejmě můžeme být prověřování i okolím, které nás může jakkoliv využívat a mást.

Měsíc může svým ošidným svitem ovlivnit mnoho skutečností. Jednou z nich je i komunikace. Tam, kde jsme si dříve rozuměli, mohou přijít nedorozumění a nepochopení. Soustřeďme se na pronášená slova a na emoce, které vyjadřujeme. Buďme si vědomi, že je vše nesmírně ovlivněno právě Lunou. S odstupem času může vše dostat jiný význam. Počítejme s tím, neuchylujme se k rychlým soudům a závěrům a držme se jen svých instinktů.

Další faktor, který plně podléhá vlivu Měsíce, je spánek. S ním spojené sny a jakékoliv problémy s nespavostí. Věnujme pozornost našemu spánkovému režimu a snažme se ho dodržovat. Během noci opouští naše duše tělo a v rámci „malé smrti“ odchází pro cenné rady. Prostřednictvím snů jde právě o intenzivní spojení s naším podvědomím.

Březen vládne žlučníku a jeho oslabená funkce se projevuje nerozhodností a podrážděností. Ta vede k agresi a k rychlým a neuváženým reakcím. Pozor si dejme právě na rychlé závěry, podléhání sebeklamu a iluzím. Zároveň tarotová karta Měsíc plně ovlivňuje žaludek, lymfatickou soustavu a přináší ono psychické zmatení.

Držme se své cesty, která se klikatí na tarotové kartě. Připusťme, že věci kolem nás nemusejí být vždy pravdivé, ale nenechme se strhnout iluzí. Spolehněme se na instinkty a věřme ve svou intuici. Březen pak nemusí být tak matoucím měsícem.
© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů