Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc červen je SEDMIČKA PENTAKLŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Malá arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Dalším měsícem pokračujeme v lince pentaklů a z šestky se plynule přesouváme do sedmičky. Považuji to za dobré znamení, že se posouváme dle plánu a vývoje. Jak se všemi aspekty naložíme, bude záviset následně na každém z nás. Červnový měsíc má za úkol zhodnotit, jak silnou stabilitu jsme si v předešlém měsíci vybudovali. Přichází tedy čas na zhodnocení, přeměření a kontrolu.

Na tarotové kartě vidíme postavu, která se opírá o motyku a spokojeně si prohlíží svou úrodu. Tato postava nám odkrývá období našeho života, kdy je třeba se zastavit a téměř se až kochat plody své práce. Může se jednat o reputaci, postavení, kterého jsme svou usilovnou prací dosáhli, finančních odměn či obecně jakéhokoliv pokroku. Zastavme se a poplácejme si po ramenou. Je dobré se umět pochválit. Díky nemalému úsilí a práci, kterou jsme vykonali, si nyní můžeme o trochu více věřit. Nastává čas sklizně a zastavení se.

Jakmile vydechneme a sebevědomí nám zdravě o kus povyroste, je třeba se zaměřit na další kroky. I k tomu nás nabádá tato sedmička pentaklů. Sklízíme, a co bude dál? Jak si plody své práce užijeme? Už jsme o tomhle přemýšleli? Budeme investovat? Kupovat něco o čem sníme či co potřebujeme? Roste naše pověst a přivádí k nám více lidi? Zhodnoťme, jak se nám doopravdy dařilo a jak s výsledky naložíme. Někteří z nás se ženou dál a dál a zapomínají na takovéto nutné zastávky, kdy rozjímáme, hodnotíme a užíváme. Tyto chvilky jsou nezbytnou součástí cesty k úspěchu. Nekonečný spěch a běh nezkrátil ještě nikomu cestu k cíli.

Dalším krokem by mělo být zvážení následující strategie. Může se totiž stát, že z pohodlnosti a ze zvyku zůstaneme na cestě, kterou velmi dobře známe. Může to být správné rozhodnutí, ale rovněž se může stát, že nový projekt a nová strategie si žádají naši pozornost a nastává tudíž čas vyhodnotit, kam vlastně jdeme. I k tomu slouží tyto pauzy a zastavení se.
Každá sklizeň značí, že něco skončilo a je třeba začít znovu. Jen na nás individuálně bude záležet, zda budeme pokračovat, či změníme směr. Otevírá se nám práce na jiných stránkách našeho života.

Za negativní aspekt této tarotové karty, jak už jsem naznačila, je považováno věnování se natolik soustředěně své práci, že zapomínáme na výše zmíněné pauzy, a tedy na zhodnocování směru a plánování. To může vést k určité nestabilitě. Zjednodušme v tomto případě svůj život, ať máme čas získat si odstup a zamyslet se nad dalšími kroky.

Červnovému měsíci náleží tenké střevo, které je extrémně citlivé na stres a změny. Sedmička pentaklů v záporném významu varuje před negativním dopadem práce na zdraví. Ti, kteří tráví prací příliš mnoho hodin, nebo ti, jejichž zdraví je velmi ovlivněno místem, kde pracují, pocítí negativní aspekt této karty.

Tenké střevo symbolizuje přístup k informacím a naši ochotu je vstřebávat a následně oddělovat na přínosné a zbytečné. Známkami toho, že červnové zkoušky nezvládáme zcela podle plánu, může být zbytečně ostrá kritičnost a pomluvy, dále sobectví, podrážděnost a netrpělivost. Pokud nějaký z těchto příznaků na sobě zpozorujeme, zastavme se včas a přehodnoťme své chování. Neboť je třeba si uvědomit, že co vysíláme, se nám velmi rychle vrací. Neviňme tedy pak z nepřízně osudu ostatní nebo snad samotný osud. Stále jde jen o jeden z vesmírných zákonů - co zasejeme, to sklízíme.
© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů