Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc duben je SPRAVEDLNOST:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Velká arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

To, co jsme zaseli, v dubnu začneme sklízet. Žádný jiný měsíc nám nedá tak silně pocítit příčinu a následek. Většina situací nás prověří, zda si uvědomujeme důsledky svého jednání. Po energeticky náročném březnu, ve kterém se mnozí z nás zmítali emočně, fyzicky i energeticky, se dostáváme do vibrací vyžadujících rovnost a pevnost.

Všechny situace, do kterých se dostáváme, nás jen vedou na cestu rovnosti a harmonie. Cílem je nás nasměrovat ke zklidnění, k souladu a k harmonii se sebou, ale i s ostatními. Ve vyjadřování buďme v rámci dubna jasní a struční. Velmi nám to pomůže v dorozumívání s ostatními lidmi a předejdeme tak nedorozumění. Nebojme se pojmenovat své pocity a situace. Neočekávejme ale, že naše okolí vidí svět stejně. Každý má své vnímání, a hlavně svou pravdu. Jedině trpělivým vysvětlováním a hledáním shody můžeme dojít ve vztazích ke zmíněné harmonii.

Můžeme se naučit přijímat pravdu. Jak víme, někdy to nebývá zrovna příjemné. Máme před sebou ale možnosti, jak se to naučit, a ještě se poučit. Pozor si dejme na souzení druhých. Náš soud by vycházel z omezené zkušenosti. Skutečná spravedlnost vyžaduje znalost vesmírných zákonů a zcela čistý štít. V situaci, kdy se budeme cítit nepříjemně, a tvrdě obhajovat svou pravdu, nastal čas se zamyslet, jaká témata nemáme v harmonii. Na nich můžeme pracovat a dostávat se tak do ještě větší vnitřní rovnováhy.

Duben nám přinese do cesty nutnost se rozhodnout a přijmout zodpovědnost. Na každého z nás tento prvek čeká v jiné rovině, ale společným jmenovatelem bude právě ono přijetí zodpovědnosti za naše rozhodnutí. Domýšlejme tedy důsledky svého jednání. Impulzivita a bezhlavost by neměly být našimi průvodci. Modrý čtverec uprostřed koruny symbolizuje duchovní jasnost, nebo-li vědomí duchovních důsledků rozhodnutí. Nezapomeňme, že vyvážená rozhodnutí vyžadují spojení soucítění, pochopení, praktičnosti a moudrosti.

Tarotová karta Spravedlnost někdy představuje různé listiny a dokumenty. Duben je tedy měsícem, který nás může v různých záležitostech posunout kupředu. Ať už právních či pracovních. Můžeme podepsat různé smlouvy, často se také mají tendenci vyřešit dlouhodobé spory. Velice často Spravedlnost symbolizuje šťastný konec v těchto záležitostech. Pokud jsme ale v minulosti „nezaseli“ čestně a správně, bude naopak docházet k průtahům a k různým nezdarům. Opět zde platí pravidlo, že naše současnost je jen výsledkem našich minulých rozhodnutí a činů.

V dubnu můžeme být hnáni touhou si udělat pořádek ve svých záležitostech, ale i věcech či emocích. Potřeba zbavit se starého, nefunkčního a destruktivního může být značná.

V kategorii zdraví nás tarotová karta Spravedlnost upozorňuje, že je čas převzít zodpovědnost za své tělo. Naše současná zdravotní situace je opět jen výsledkem minulých rozhodnutí. Buďme k sobě spravedliví a nastavme si režim ve stravování, cvičení, odpočinku a duševní hygieně. Pod vlivem této tarotové karty nelze nic ošidit. Do popředí by se měla dostat oblast trávení a hlavně ledviny. Tarotová karta Spravedlnost spadá pod astrologické znamení Vah a ty jsou s ledvinami spjaté. Je to i jedním z důvodů, proč jsou mezi dubnovými podněty témata duality. K měsíci dubnu patří neodmyslitelně játra, proto se v tomto období doporučují právě různé očisty. Slabost a podrážděnost jsou známky energeticky přetížených jater.

Negativním aspektem této tarotové karty může být tendence obviňovat druhé za své zdravotní potíže. Na první pohled se totiž zdá, že je to jednodušší než převzít za sebe zodpovědnost. Obecně tedy pozor na snahu vyhnout se odpovědnosti za své jednání v jakékoliv sféře.
© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů