Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc květen je ŠESTKA PENTAKLŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Malá arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

I v dalším měsíci bude převládat prvek určité duality a vah, tedy hledání vyrovnanosti a spravedlnosti. Vše, co se děje, se děje z důvodu zajištění určité rovnováhy, která vyžaduje své opětovné nastolení. A to ve všech oblastech. Nezapomeňme, že i negativní situace může být jen procesem k navrácení nás do správného nastavení. Tato skutečnost nám může ušetřit spoustu času a životní energie, pokud ji přijmeme a následně s ní pracujeme.

Na tarotové kartě vidíme dobře oblečeného muže, který jednomu z klečících žebráků sype do dlaně peníze. Druhý žebrák pokorně čeká na svůj případný příděl. Situace na tarotové kartě výstižně vykresluje situaci, kterou všichni velmi dobře známe ze života. Svět se jeví nespravedlivě. Někdo dostane, někdo nikoliv. Není v našich silách vždy a každému vyhovět. Muž má ve druhé ruce váhy, kterými, jak se může zdát, zajišťuje určitou spravedlnost. Ze svého postavení si dovoluje určovat míru spravedlnosti. A tuto kontrolu nad situací mu umožňují finance, kterými oplývá. Uvědomuje si, že peníze znamenají možnost volby. A čím lépe je dokáže kontrolovat a organizovat, tím více možností v životě má.

Celý květnový měsíc se budeme pohybovat mezi ztrátou a ziskem, mezi darováním a braním, mezi mít a nemít. Jde o prvek duality, který nás bude učit nalézt právě onu rovnováhu. Naše stabilita a jistota je ohrožena a veškeré dění nás jen učí spoléhat sami na sebe. Převzít kontrolu nad svou situací. Ať už činy nebo myšlenkově. Tato tarotová karta nabízí i otázku, zda ve svých záležitostech vládnout nebo se podřídit. Přemýšlejme nad tímto tématem v hlubším kontextu ohledně našich situací.

Pentakly na této tarotové kartě neznamenají vždy jen peníze, ale v mnoha případech i pozornost, pomoc, energii, ale také projevenou úctu. Zkusme v tomto období něco někomu jen tak darovat. Nemusí jít o hmotný prvek, radost můžeme způsobit mnohdy právě nehmotnými dary. Pozorujme u toho svou energii. Jak se cítíme, když tak činíme?

Málokterá tarotová karta je tak dvojsečná jako tato. Proto si dejme pozor, jestli naše láskyplné činy jsou skutečně tak čisté. Pozorujme, zda se za našimi dary neskrývá touha po moci nebo po vděčnosti. Umět dát bez jakéhokoli následného očekávání, je velmi obtížné. Další otázkou zůstává, jestli my sami jsme obdarováváni nebo jestli dáváme? Jestli dostáváme dostatek toho, po čem toužíme? Nebo jestli získáváme něco z darů ostatních? A jestli jsou tyto dary vítané? V případě této tarotové karty jsou výklady velmi odlišné u každého z nás. Proto se během května můžeme chvíli nalézat v pozici dávám, ale následně i v pozici dostávám.

Zkusme zapátrat ve svých nitrech a zeptejme se sami sebe, jaké jsou naše skutečné motivy, touhy a potřeby. Všichni toužíme po dosažení zisku a splnění snů. Otázkou zůstává, zda-li se neženeme za přízrakem. V takové situaci by bylo dobré své touhy a sny upravit. Abychom svou energii a úsilí vysílali správným směrem.

Pokud se chystáme investovat peníze, koupit něco závazného či si peníze půjčit, důkladně zvažme, jestli nám někde neuniká nějaká informace a jestli naše pozornost nesměřuje jen jedním směrem. Na kartě máme vyobrazeny směry dva, tedy dva žebráky, a proto je nutné se před jakoukoliv investicí dívat na všechny možné aspekty.

Pokud někteří z nás nevychází s financemi podle svých představ, nastává ideální čas na přehodnocení přístupu k příjmům a výdajům. K tomu nás ostatně nutí i celosvětové dění. V případě, že dokážeme svou finanční situaci korigovat, slibuje tato tarotová karta finanční úspěch v podobě dobré investice, úspěšného prodeje, uzavření nového obchodu či nalezení nového příjmu. Jde opět o nastolení naší rovnováhy, tedy i finanční.

Květen náleží našim srdcím. Zkusme do všech činností vkládat svá srdce a zapojujme je do našeho žití. Když se nám podaří prozářit právě láskou své myšlenky, není možné, aby nás plně ovládal strach a temnota, které je všude stále hojně.

Veškeré investice, které poplynou do našeho zdraví, budou ty správné. Negativním aspektem této tarotové karty v oblasti zdraví může být stres kvůli finančním obtížím či špatný zdravotní stav, který nám neumožňuje vydělávat peníze.
© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů