Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc leden je ESO POHÁRŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Malá Arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Nový rok začínáme symbolem pohárů, které nás vedou na cestu porozumění přes lásku, představivost, tvořivost a duchovní napojení. S novým rokem bychom za sebou chtěli nechat vše zlé, bolavé a nevyhovující. S tarotovou kartou Esem pohárů jako by to bylo téměř možné. Do popředí se dostávají takové aspekty, od kterých jsme se vzdálili a které jsme téměř dobrovolně odevzdali. Jednoduše jde o silné emoční napojení, pocit bezpodmínečné lásky, pocit sounáležitosti a jednoty. Čím více si je budeme ve svých životech uvědomovat, tím více se osvobozujeme a přebíráme kontrolu každý nad svým vlastním já.

Na tarotové kartě vidíme ruku držící přetékající pohár. Při detailním pohledu na vyobrazení nás napadnou slova jako hojnost, bezbřehost a spása. Jedná se o božskou podporu, o příležitost nahlédnout na celou situaci jinýma očima, najít si sebe sama uprostřed chaosu a zmatku. A zároveň si uvědomit, že na všechno, co aktuálně řešíme, co nás tíží a negativně ovlivňuje, že na to nejsme zdaleka sami. Zaprvé zde máme duchovní podporu, a to nesmírně silnou, a zadruhé máme kolem sebe stejně smýšlející bytosti. Je jen na nás samých, abychom k nim našli cestu a abychom je vůbec chtěli najít.

V lednu máme možnost přijmout nabízenou podanou ruku. Dar, možnost, setkání nebo šance čekají na každého z nás. Podmínkou je se takové příležitosti otevřít. Neodmítejme nikdy nic z toho, co Eso pohárů nabízí. Může se jednat o lásku jako takovou, o přínosnou vazbu s jiným člověkem, o možnost prozkoumat vlastní podvědomí nebo posílení duchovní orientace. Nechme do svých životů proudit tvořivou božskou energii a pamatujme, že může přicházet různými cestami a způsoby. Nebude dobré zasahovat, ale jen pozorovat. Teprve pak se věci dávají do pohybu a mohou se vyvíjet kýženým směrem.

Pokud zatím nejsme schopni vůbec spatřit příležitosti kolem sebe, mějme alespoň oči otevřené, abychom pochopili pravdu a uvědomili si, co můžeme získat a co ztratit. Možnosti budou a záleží jen na každém z nás, jak je využijeme.

Doporučuji celý první měsíc v novém roce pracovat se svou intuicí, která se probouzí a která nás může vést ve tmě jako pochodeň. Věnujme se svým hlubším pocitům a nepochybujme o své intuici a svém cítění, až budeme stát před nutností volby. A to budeme dříve nebo později všichni.

Eso pohárů je vibračně krásná karta, která poukazuje na vše laskavé, milé a milující. Hledejme to i ve svých životech a pokud se nám to nedostává, přijměme možnost to do svých životů vpustit. Dále se ptejme sami sebe, zda máme jasno ve svých citech a emocích. Projděme si všechny stránky svého života a uvědomme si, které z nich mohou strádat nedostatkem lásky. Na ty se zaměřme. Prozkoumejme oblasti, ve kterých naše emoce získávají nad námi samými nadvládu a zkusme s nimi pracovat. Dalším prvkem může být touha po větším a hlubším spojení. Jak s jiným člověkem, tak se sebou samým. Nastává čas vnímat více duchovní rysy v našich vztazích.

Z hlediska zdraví představuje Eso pohárů naději v uzdravení, v lepší zítřky. Tam, kde není vysvětlení, kde jsou jen dohady a odhady, je načase vpustit božskou sílu tvořivosti a nechat ji na sebe působit. Naše mysl může dojít k jiným vibracím a jak je známo mysl uzdravuje tělo.

V lednu by se naše pozornost měla stočit k močovému měchýři. Je velmi oslaben a potřebuje naši pozornost. Dodržujme rozhodně pitný režim, který nám pomůže vyplavit z těla toxiny, usazené emoce a nezpracované zážitky. Právě o takové emoční očištění se můžeme během ledna pokusit. Prvek vody, vévodící tarotové kartě, poukazuje na spojení s naší duší, s naší božskou esencí v každém z nás. To je tedy jeden z hlavních úkolů v prvním měsíci roku 2022.

Eso pohárů představuje naději, možnosti a příležitosti. Kdo je připraven a probuzen, tomu se dveře začínají otevírat.


© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů