Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc listopad je CÍSAŘOVNA:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Velká arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

V říjnu některým z nás došlo, že nežijeme tak, jak bychom vnitřně skutečně toužili. U každého šlo i jinou životní oblast, ale zároveň o podobné pocity marnosti a zvláštního niterného pocitu. Mohl za to Poustevník, který vládl desátému měsíci, a který jen vykonal svou práci. Nepotlačujme své myšlenkové výsledky a nezahánějme je. Raději jejich přerod dotáhněme do zdárného konce a nastolme ve svých životech drobné změny, které povedou k větší spokojenosti.

Samotná Císařovna přináší v předposledním měsíci tohoto roku možnost dosáhnout právě dobrého pocitu ze svého žití. Neohlížejme se nazpátek, nelpěme na starých vzorcích našeho myšlení a chování. Jednoduše přestaňme dělat to, co nás stahuje a devastuje. Ve skutečnosti je to velice jednoduché.

Tarotová karta pro listopadový měsíc slibuje plodnost, tvořivost, rozvoj a kreativitu. Vše ženské, tedy pečující, smyslné a kreativní se dostává do popředí. Třetí karta Velké Arkány je též spojována s přírodou, uměním a krásou.

Jedním z hlavních úkolů listopadového měsíce bude nalezení rovnováhy ve vztazích. Soustřeďme se na naše vztahy a snažme se jim vtisknout reálný harmonický základ. Pokud tomu z jakýchkoliv důvodů nejde, oddalme se, stáhněme se a nenechme si narušit svou vlastní vnitřní rovnováhu. V takovém případě buďme jen pozorovateli. Zároveň jakékoliv vychýlení ze své cesty můžeme být schopni velmi rychle a nápaditě srovnat. Císařovna přináší nápady, inovaci a akci.

Bohyně matka, jak se této kartě také přezdívá, symbolizuje ženské tajemství a vědění, kterými jsou obdařeny všechny ženy. Může poukazovat na těhotenství, plodnost, růst a harmonii. Patří mezi velmi příjemné karty pro potvrzení právě těhotenství, správného výběru partnera nebo zajišťování domova. Dalším faktorem může být postava matky, která se pro nás stává velmi podstatnou. Dále se ptejme sami sebe, kde pečujeme o druhé, anebo kde vyžadujeme péči právě my sami a zda je i tento prvek v harmonii.

Naše plány se mohou měnit v realitu. Ať už se zabýváme čímkoliv, tato tarotová karta slibuje, že záležitost přinese své ovoce. Sama Císařovna přináší odměnu. Je ovšem potřeba přistupovat k životu tvořivě a nečekat, že se vše vyřeší samo. Během tohoto měsíce se zesilují všechny naše schopnosti, a tak by byla nesmírná škoda nezaměřit se na zlepšení našich životů. Stačí se rozhodnout, a to v souladu se sebou samým a se svým okolím. Dobrý pocit ze života by měl být cíl našeho rozhodnutí.

Císařovna je také spojena s požitkem z prostých životních radostí. V listopadu si tedy zkusme více vychutnávat jídlo, harmonii s hmotným světem přírody, smích, hezké věci kolem nás. Obecně se zesiluje naše vnímavost ke smyslnosti.

Pakliže se naše plány zasekly a nemůžeme se posunout směrem dál, je potřeba se vrátit a znovu přezkoumat své duchovní nasměrování. Na jakýkoliv finanční nebo zdravotní problém je nutné se dívat jako na problém s kořeny v domácím prostředí. Pak je nasnadě rozklíčovat si svou situaci a najít řešení. Pozor si dejme na přílišnou touhu po majetku a po luxusu. Nadměrné soustředění se na tyto aspekty vede k nenasytnosti.

Vztahy jako takové symbolizují plíce a ty náleží právě listopadu. O to víc je třeba těmto aspektům se věnovat. Jakou energii vdechujeme od ostatních lidí, jak nás následně ovlivňuje. Jaký vzduch dýcháme. Obecně tato tarotová karta symbolizuje pevné zdraví. Pokud se psychicky necítíme dobře, pouvažujme, zda pocit nevyvěrá z prázdnoty doma, v rodině či v milostném životě. Je třeba být součástí týmu, pokud tomu tak není, mohou se dostavit pocity úzkosti a následně zdravotní problémy. Zeptejme se tedy sami sebe, kdo jsme, kdo jsou lidé kolem nás a co si vzájemně nabízíme, poskytujeme a uveďme tak své vztahy do rovnováhy. Možností, jak tomu docílit, se nám otevírá bezpočet. Pamatujme, že nerovnováha ve vztahu ukončuje radost ze života.
© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů