Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc prosinec je MÍRNOST:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Velká arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Plodná listopadová Císařovna nás upozorňovala na nutnost mít své vztahy v harmonii. Využívala k tomu tvořivou a myšlenkově zajímavou cestu. Nyní předává vládu Mírnosti, která bude naši rovnováhu prověřovat více do hloubky. Nicméně tento tarotový posun je velmi pozitivní, protože ukazuje, že náš osobní svět je na cestě k velmi dobrému fungování.

Na této kartě nevidíme žádný pohyb, snad kromě přelévání vody. Anděl přelévající tuto vodu z jednoho poháru do druhého, má mohutná křídla a jednu nohu ve vodě (spojení s duší) a druhou na souši (spojení s fyzickým světem). Každá noha je jinde, ale přeci jsou propojené. A přesně této harmonii nás tato vyložená tarotová karta učí. Mírnost představuje spojení lidského a duchovního těla.
Pokud chceme dojít k vyrovnanosti nás samých, klíč je právě v této harmonii těla a duše. Proto se věnujme potřebám jak našeho fyzického, tak i duchovního těla. Mírnost nám připomíná, že jsme všichni duchovními bytostmi v propůjčeném fyzickém těle.
Základní poselství spočívá v poznání, že prostřednictvím zlaté střední cesty dosáhneme svých cílů. V prosinci se proto snažme nastolit rovnováhu mezi našimi touhami a potřebami. Komu se to podaří, může splynout s neskutečně lehkou a povznášející energií. Tedy s takovou, ve které zanikají zmatky a myšlenky splývají. Propojenost našich myšlenek je téma dalších let. My všichni jsme vlajkovou lodí, která toto téma otevírá a navrací nás k našemu prapůvodu.

Cesta, která se za postavou anděla klikatí, značí příslib učení se během zkoumání světa na naší pouti. Můžeme mít tendence cestovat, touhu se učit novým věcem a učení by nás mělo bavit. Můžeme se ocitnout v roli člověka, který bude mít právo rozhodovat. Pokud nám něco nebo někdo v naší cestě brání, bylo by dobré si svou cestu vyklidit. Jinak jsme v nebezpečí, že budeme odvedeni od svého životního poslání něčím nepodstatným. Vždy pamatujme na dlouhodobé cíle. Negativním aspektem této karty může být tendence sklouznout ke krátkodobým cílům a spustit tak z očí nutnou harmonii obou našich těl.

Neunáhlujme se v rozhodování, ale nechejme si vždy dostatek času k přemítání. Prosinec slibuje, že hledané řešení skutečně nalezneme. Vše bude mnohem jednodušší, pokud se nám podaří na věc pohlédnout ze zorného úhlu jiného člověka. Sebeovládání a ochota ke kompromisu nám v prosinci mohou usnadnit komunikaci a mnohdy otevřít dveře.

Na tarotové kartě není viděn spěch, chaos ani neklid. Naopak z karty cítíme klid, onu harmonii a propojenost nás se sebou samým. Čím dál více z nás se snaží v adventním čase obklopit posledními třemi zmíněnými průvodci.
Mírnost přímo vyžaduje potřebu se zastavit a promyslet, jaké budou naše kroky dál. Skoro nás až svádí k nečinnostem. Pamatujme, že mnohdy je tou nejlepší věcí, nepodnikat právě nic.

Do popředí našeho zájmu by se mělo dostat naše tělo a otázka celkově naší rovnováhy. Krevní oběh, nervový systém, játra, trávicí trakt, a hlavně ledviny jsou oblasti, kde můžeme nevyváženost pociťovat nejvíce. Globálně karta upozorňuje, že našemu fyzickému tělu, ale i naší psychice pomůže právě nicnedělání, ticho a nalezení souladu. Karta může poukazovat na vyvážené zdraví, ale i na zdravotní neduhy. Záleží de facto právě na naší rovnováze a jak my sami přeléváme svou vodu jako anděl vyobrazen na kartě.

Přeji Vám všem krásné a klidné prožití adventního času a svátků. Hodně zdraví a sil.
Děkuji Vám všem a každému z Vás za Vaše pokroky a Vaše příběhy. Velmi si vážím Vaší přízně. Mějme dál odvahu a touhu nevzdávat se. Světlo každého z nás je nesmírně podstatné.

Tradičně završuji slovy jedné mé úžasné klientky: „advent je období zázraků,“ tak na ně začněme zase věřit.
© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů