Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc říjen je POUSTEVNÍK:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Velká arkána

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

V určité kolektivní šedi a chladu pokračujeme i do dalšího měsíce. Zářijová Šestka mečů předává vládu Poustevníkovi, který prověří, jak jsme naložili se svými strachy, jak osobními, tak hlavně kolektivními. Oběma kartám předchází pocity strachu a obav. Obáváme se toho neznámého, co je před námi a co se může stát. Právě tato energie je v těchto dnech uměle zesilována. Zkusme proto nepodlehnout a opřeme se o jistoty v sobě, nikoliv venku. Z těchto důvodů vládne říjnu Poustevník, který nás nabádá ke zkoumání našeho nitra a k hledání odpovědí ve své duši. Každou nově příchozí informaci nejdříve prověřme svým vnitřním hlasem a instinktem, teprve následně s ní dle toho pracujme.

Jsme přehlceni informacemi a vyznat se v nich začíná být každodenním bojem. Chybí nám lucerna, kterou bychom si jako Poustevník na tarotové kartě posvítili na fakta. A právě tu oprášíme jen stažením se do svého nitra a uvažováním. Někteří z nás mohou pocítit silnou touhu se stáhnout do ústraní a odpočinout si od energie a názorů jiných lidí. Taková touha může být velmi přínosná, pokud čas využijeme k rozjímání a k uvažování. Tarotová karta Poustevník symbolizuje potřebu uvažovat nad svými činy, abychom porozuměli a mohli pokračovat na své cestě dál.

V září jsme se vydali na transformační cestu a v desátém měsíci naše putování pokračuje. Může docházet k vnitřnímu uzdravování, přerušování starých vzorců z minulosti, a hlavně pochopení souvislostí, které nám mohly doposud unikat. Zkusme nespěchat ve svých činech a rozhodnutích. Těm by mělo předcházet hluboké zamyšlení, pátrání po skutečných indiciích a hledání svých vnitřních postojů. Jakýkoliv spěch a sprint v řešení přemíry povinností nás ochudí o tolik důležité spojení se sebou a rozvažování. Tak jako postava Poustevníka nikam nespěchá, tak zkusme i my tišit chaos a nutkání chvátat. Pamatujme si, že Poustevník je sám, ale nikdy není osamocený. Je spojený sám se sebou, se svými průvodci, se svými myšlenkami… ale nikdy není osamělý. Nastává ideální období pohledět na svého vnitřního průvodce a spojit se s ním. Může nám pak nesmírně pomoci projít temnotou až ke světlu.

Během října si položme otázky, zda jsme spokojeni se svým životem. Zda souzníme s cestou, po které jdeme. Jednoduše jaké změny je potřeba udělat, abychom byli v životě spokojenější? Budeme sami překvapeni, jakých odpovědí se nám dostane ve chvílích Poustevníkova klidu.

Negativním aspektem může být horlivá touha poznat pravdu za každou cenu a hnát se za ní doslova přes mrtvoly. To, co chce být skryto, nechme ve stínu. Lucerna, kterou neseme jako Poustevník, nám pomáhá posvítit do těchto temných koutů všech skutečností a vlastně i našich duší. Ale respektujme uzavřenost druhých lidí a buďme taktní. V opačném případě se můžeme nechat svést na scestí svitem jiné lucerny.

Dalším záporným faktorem může být právě zmíněný spěch a zaneprázdněnost. Kvůli nim bychom neměli prostor skládat si vnitřní představu o dění okolo nás. V otázce zdraví je ztišení neskutečně důležité. Může mít mnoho podob, ať meditace, návštěva terapeuta či období věnované reflexi. Zkusme se zamyslet, zda neléčíme pouze symptomy, namísto hledání příčin zdravotních potíží. Poustevník poukazuje na slinivku a problémy s ní spojené. Další orgán, který se dostává do popředí je žaludek. Věnujme pozornost všemu, co jíme a co i přeneseně nemůžeme strávit. I v této oblasti se nám může podařit rozkrýt mnohé.
© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů